Skjema bygg og eiendom

Skjema for byggesaker

Via lenken under kommer du til Direktoratet for byggkvalitets digitale skjemaløsning for byggesaker.

Digitale byggesøknader (DIBK)

Forhåndskonferanse bestilling

Bygning/tilbygg unntatt søknadsplikt

Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse

Utslippstillatelse

Under finner du byggeskjema i formatene PDF og / eller word. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). Her er skjema for avstandserklæring, søknad om dispensasjon, og tiltak uten ansvarsrett.

SKJEMA I PDF / WORD

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om dispensasjon (doc.)

Avstandserklæring

Skjema for eiendomssaker

Krav om matrikulering / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Seksjonering og reseksjonering

Matrikkel - utlevering av personopplysninger

Skjema trafikk og transport

Avkjørsel til kommunal veg

Avkjørsel og disp. fra byggegrense

Motorferdsel i utmark

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse / gravemelding

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Plan for varsling og sikring av vegarbeid

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

Under finner du eiendomsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). I denne nedtrekksmenyen er skjema for sammenslåing av matrikkelenheter, utlevering av matrikkelopplysninger og retting av feil i kart.

SKJEMA I PDF / WORD

Sammenslåing av matrikkelenheter

Utlevering av matrikkelopplysninger

Retting av feil i kart

Skjema for klage på enkeltvedtak og tjeneste

Enkeltvedtak - klage

Kommunal tjeneste - klage

Kontaktinfo

Innbyggertorget
Biblioteket, Lyngdal kulturhus - Konsmo bibliotek - Byremo bibliotek.

Sist endret: 09.03.2022