For folkevalgte

På denne siden er det samlet aktuell informasjon, skjema og lenker til bruk for de folkevalgte i Lyngdal kommune.

På denne siden er det samlet aktuell informasjon, skjema og lenker til bruk for de folkevalgte i Lyngdal kommune.

Skjema for folkevalgte

Lenke: Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste (.xlsx)

Politisk møteoversikt

Innkallinger, saklister og referater finner du i politisk møtekalender. Her kan du også klikke deg videre til medlemsoversikt for kommunestyre, formannskap og politiske råd og utvalg.

Lenke: Politisk møtekalender - fra 08.02.24

  • Lenken over er til ny løsning, innført fra 8. februar 2024.
  • Møteoversikter og møteprotokoller publisert før denne datoen finner du i gammel løsning. Se lenken under.

Lenke: Politisk møtekalender - før 08.02.24

Politisk møteoversikt fra før kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er ikke tilgjengelig via denne løsningen. Dokumenter kan fås utlevert ved henvendelse via epostlenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Partiledere og gruppeledere

Oversiktene under viser parti- og gruppeledere for de politiske partiene som er representert i Lyngdal kommuenstyre, med kontaktinformasjon. Epostadressene i tabellene er aktive lenker.

Partiledere
Parti Navn Epost Telefon
Høyre Mary-Ann Skårdal maryannskardal@hotmail.com 418 46 782
KrF Torbjørn Torsøy brodrister@gmail.com 997 37 710
Senterpartiet Thor Ove Aas thorove@kvellandlefsebakeri.no 976 60 112
Arbeiderpartiet Ila D. Patel ilapatel2509@gmail.com 918 36 579
Frp Alexandru Titi Georgescu alexandru.titi.georgescu@tinfos.no 990 13 753
INP Arnt Willy Nilsen Arnt_w_nilsen@hotmail.com 482 43 460
Venstre Cecilie Christine Hunt ceciliechristinehunt@gmail.com 958 77 529

 

Gruppeledere
Parti Navn Epost Telefon
Høyre Bernt Mushom Bernt.mushom@gmail.com 976 39 956
KrF Reidun Bakken Reidun.bakken@me.com 907 78 818
Senterpartiet Tønnes Seland Tonnes.seland@icloud.com 971 01 001
Arbeiderpartiet Eivind Arnt Husøy e-huso@hotmail.com 918 51 804
Frp Morten Sikveland sikvis@gmail.com 916 83 060
INP Ken Mario Kvinlaug Kmario86@hotmail.com 981 39 111
Venstre Steinar Bjørnstøl steinarantonio@hotmail.com 473 14 341

 

Reglement og delegasjoner

Lyngdal kommunestyre har vedtatt reglement for folkevalgte. Dette omtaler saksbehandling, innsynsretten og økonomiske vilkår, og kan lastes ned via lenken under.

Lenke til reglement for folkevalgte

Via lenken under finner du som folkevalgt Lyngdal kommunes delegeringsreglement. Dette gir en oversikt over hvilke politiske og administrative utvalg / roller som har fått myndighet til å treffe beslutninger i kommunen.

Lenke til delegeringsreglement

Lover

Kommunene har en egen lovgivning og er underlagt en rekke lover og forskrifter innen mange samfunns-, forvaltnings- og tjenesteområder.

Tre helt sentrale lover som regulerer virksomheten i kommunen er:

Lenke: Kommuneloven

Lenke: Forvaltningsloven

Lenke: Offentlighetsloven

Spørsmål og svar om budsjettprosessen (Framsikt)

Lenken under er til modulen i Framsikt hvor folkevalgte kan stille spørsmål til og få svar fra administrasjonen om budsjettarbeidet.

Lenke: Politiske spørsmål og svar (framsikt.net)

Aktuelle nettsteder

Lenke: Kommunenes sentralforbund KS

Lenke: Kostra - Statistisk Sentralbyrå

Kontaktinfo politisk sekretariat

Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 13.02.2024