For folkevalgte

På denne siden er det samlet aktuell og praktisk informasjon for de folkevalgte i Lyngdal kommune. Herunder også skjema.

Reglement og delegasjoner

Lyngdal kommunestyre har vedtatt reglement for saksbehandling og møtegodtgjørelser, gjeldende fra og med 1. januar 2021. Dette kan lastes ned via lenken under.

Reglement for folkevalgte omtaler saksbehandling, innsynsretten og økonomiske vilkår.

Reglement for folkevalgte

Via lenken under finner du som folkevalgt Lyngdal kommunes delegeringsreglement. Dette gir en oversikt over hvilke politiske og administrative utvalg / roller som har fått myndighet til å treffe beslutninger i kommunen.

Lenke til delegeringsreglement

Skjema for folkevalgte

Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste (.xlsx)

Lover

Kommunene har en egen lovgivning og er underlagt en rekke lover og forskrifter innen mange samfunns-, forvaltnings- og tjenesteområder.

Tre helt sentrale lover som regulerer virksomheten i kommunen er:

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Framsikt

Politiske spørsmål og svar (framsikt.net)

Aktuelle nettsteder

Kommunenes sentralforbund KS

Kostra - Statistisk Sentralbyrå

Møteoversikt

Oversikten over politiske møter i Lyngdal kommune finner du via lenken under. Her er også oversikt over folkevalgte med kontaktinformasjon.

Politiske møter

Kontaktinfo politisk sekretariat

Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 28.11.2022