Kontrollutvalget

Om utvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget har det løpende ansvaret for tilsyn med hele den kommunale virksomheten.

Møtedatoer 2020

10.02. kl. 13.00
23.03. kl. 13.00 - avlyst grunnet korona
11.05. kl. 13.00 - utsatt til 27.05. kl. 13
15.06. kl. 13.00 - utsatt til 16.06. kl. 13
05.10. kl. 13.00
16.11. kl. 13.00

Møtedokumenter

Her publiseres møteinnkallinger med sakliste, og møteprotokoller.

Møtedokumenter 16.11.20

KU møtebok 16.11.20

Via lenkene under kan du laste ned innkalling med sakliste og andre dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 16. november 2020. Møtet holdes i kommunestyresalen, Lyngdal rådhus, fra kl. 14.

Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer.

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme.

Sakshefte Lyngdal KU 16.11.20

Signert brev nr 1 Lyngdal kommune

Nummerert brev 2

Melding om forfall og eventuell inhabilitet bes meldt til undertegnede så snart som mulig.

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Møtedokumenter 05.10.20

Møtebok kontrollutvalget 051020

Via lenkene under kan du laste ned innkalling med sakliste og andre dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 5. oktober 2020. Selve møtet ble denne gangen holdt på Lucky Strike bowlingsenter på Kvavik.

Administrasjonen ved virksomhetsleder Irlin Fløystøl Frigstad møtte i forbindelse med sak 13.

Sakshefte KU 05.10.2020

Sakliste til representantskapet 061020

Signert brev nr 1 Lyngdal kommune

Risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet 2020-2023

Endelig rapport etter ROV eierskapskontroll Lyngdal 020720

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Møtedokumenter 16.06.20

Via lenkene under kan innkaling med sakliste og andre dokumenter til kontrollutvalgets møte tirsdag 16. juni 2020 lastes.

På dette møtet deltar også ordfører Jan Kristensen, og kommunedirektør Kjell Olav Hæåk fra møtets begynnelse.

Sakshefte Lyngdal KU 16.06.20

Signert brev nr 1 Lyngdal kommune

Uavhengighetserklæring Lyngdal 2020 Lene

Uavhengighetserklæring 2020 Lyngdal kommune irene sign.

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Møtedokumenter 27.05.20

Hovedsaken på dette møtet blir behandling av årsregnskapene for 2019. Via lenkene under kan møteinnkalling med sakliste og andre dokumenter til møtet lastes ned.

Administrasjonen møter fra kl. 13.00 for å presentere årsregnskapene og for å svare på spørsmål.

Merk: Møtet avholdes likevel IKKE på Teams, men som fysisk møte i kommunestyresalen, Lyngdal rådhus.

Sakshefte Lyngdal KU 27.05.20

Sak 8 - Årsregnskap Lyngdal kommune 2019

Årsrapport 2019 pr 23.5 Lyngdal kommune

Årsmelding fra enhetene 2019 pr 18.05 Lyngdal kommune NY

Signert brev nr 1 Lyngdal kommune

Signert revisjonsberetning 2019 Lyngdal kommune

Revisjonsberetning Lyngdal Fellesnemnd

Signert revisjonsberetning 2019 Audnedal

Underskrevet regnskap 2019 Audnedal

Underskrevet årsberetning Audnedal

Signert revisjonsberetning 2019 - kultur

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Veiledning for fjernmøte i Teams 270520

Møtebok kontrollutvalget 10.02.20

Møtedokumenter 10.02.20

Under finner du innkalling og sakshefte til møtet i Lyngdal kontrollutvalg 10.02.20 kl. 13.00. Her ligger også vedlegg til sak 2, og møteboken fra forrige møte.

Varamedlemmer mottar kopi av innkallingen til orientering, men møter kun etter særskilt innkalling.

Med vennlig hilsen Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Sakshefte Lyngdal KU 10.02.20

Lyngdal - engasjementsbrev 2020 sign.

Personvernerklæring KUNDER 07 01 2020 sign.

Sign notat interim 2019

Møtebok 25.11.2019

Kontrollutvalget perioden 2019-2023

Medlemmer Varamedlemmer
Vidar Skarpeid, Frp - leder 1. Helle Qvale Ringereide, Rødt
Anne Rakel Haaland, Sp - nestleder 2. Bjørn Tore Lunde, Sp
Tordis Alice Blørstad, Ap 3. Jon Øyvind Evje, Ap
Thor Håkon Føreland, H 4. Per Jan Ougland, H
Torbjørn Ougland, KrF 5. Krister Ingebretsen, Frp
  6. Ragnhild Limmesand, H
  7. Ingrid Olsen, KrF

Kontaktinfo sekretariat

Willy Gill
Kvinesdal, 3. etasje i Kvinesdal Sparebank
Postboks 120, 4491 Kvinesdal

Sist endret: 01.12.2020