Kontrollutvalget

Om utvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget har det løpende ansvaret for tilsyn med hele den kommunale virksomheten.

Møtedatoer 2022

  • 24. januar kl. 13.30
  • 28. mars kl. 13
  • 23. mai kl. 13
  • 26. september kl. 13
  • 7. november kl. 13
  • 12. desember kl. 13

Møtedokumenter

Møtet 23. mai 2022

Møtebok KU 230522

Under kan du laste ned innkalling med sakliste og øvrige saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 23. mai 2022.

Sakshefte Lyngdal KU 23.05.22

Revisjonsberetning 2021 Lyngdal kommune

  • Møtet holdes i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus fra kl. 13.

Kommunedirektør/administrasjonen møter fra kl. 13 for å presentere årsregnskap og årsmelding.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 28. mars 2022

Møtebok KU 280322

Møtebok KU 240122

Under kan du laste ned innkalling med sakliste og øvrige saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 28. mars 2022.

Møtestart kl. 13, i formannskapssalen Lyngdal rådhus.

Kommunedirektør v/konstituert personalsjef møter fra kl. 13 for å orientere om sykefraværet i Lyngdal kommune.

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Møtet 24. januar 2022

Møtebok KU 240122

Møtebok KU 011121

Under kan innkalling og saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 24. januar lastes ned.

Sakshefte Lyngdal KU 24.01.22

Uttalelse til KU off. ansk. Lyngdal signert

Nummerert brev off. ansk. Lyngdal signert

2021 ROV forenklet etterleveleskontroll

Notat planlegging og interim 2021

Merk at møtet starter kl. 13.30 siden kommunestyresalen er opptatt frem til da på grunn av en vielse.

Kommunedirektør/administrasjonen møter fra begynnelsen av møtet i forbindelse med redegjørelse om arbeidet med internkontroll og tilbakemelding vedrørende oppfølging/tilbakemelding om arbeid med offentlige anskaffelser.

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær

Møtet 1. november 2021

Møtebok KU 01.11.21

Under kan du laste ned innkalling med sakliste og øvrige saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 1. november 2021.

Møtestart kl. 12.45, i kommunestyresalen Lyngdal rådhus.

Administrasjonen møter fra kl. 13 i forbindelse med orienteringene og sak 17.

Sakshefte Lyngdal KU 01.11.21

Rapport etter forvaltningsrevisjon - Rusforebygging blant barn og ungdom i Lyngdal kommune sign.pdf

Møtebok 06.09.21 Lyngdal

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Møtet 6. september 2021

KU møtebok 06.09.21 Lyngdal

Under kan du laste ned innkalling med sakliste og øvrige saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 6. september 2021. Møtestart kl. 13, i kommunestyresalen Lyngdal rådhus.

Sakshefte Lyngdal KU 06.09.21

Nr brev 3 Lyngdal kommune

Nummerert brev off anskaffelser Lyngdal signert

Sakliste KomRev Sør IKS REPR 28 09 21 sign

Uavhengighetserklæring 2021 Lyngdal kommune sign

Uavhengighetserklæring Lyngdal 2021

Uttalelse til KU off ansk. Lyngdal signert

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Møtet 10. mai 2021

Møtebok KU 10.05.21 Lyngdal

Under kan du laste ned innkalling med sakliste og øvrige saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 10. mai kl. 13.00.

Sakshefte Lyngdal KU 10.05.21

Notat årsoppgjør 2020 Lyngdal kommune

Nr brev 3 Lyngdal kommune

Pliktige skjema og noter - årsregnskapet 2020S

Revisjonsberetning Lyngdal kommune 2020.pdf

Årsmelding 2020 Lyngdal forslag

Møtet avholdes i kommunestyresalen.

Administrasjonen møter fra kl. 13.00.

Melding om forfall og evt. inhabilitet bes meldt til undertegnede så snart som mulig.

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill
Utvalgssekretær
TLF 90 95 62 46

Kontrollutvalget perioden 2019-2023

Medlemmer Varamedlemmer
Anne Rakel Haaland, Sp - leder 1. Helle Qvale Ringereide, Rødt
Jan Egil Telhaug, Frp - nestleder 2. Bjørn Tore Lunde, Sp
Tordis Alice Blørstad, Ap 3. Jon Øyvind Evje, Ap
Thor Håkon Føreland, H 4. Per Jan Ougland, H
Torbjørn Ougland, KrF 5. Krister Ingebretsen, Frp
  6. Ragnhild Limmesand, H
  7. Ingrid Olsen, KrF

Kontaktinfo sekretariat

Willy Gill
Kvinesdal, 3. etasje i Kvinesdal Sparebank
Postboks 120, 4491 Kvinesdal

Sist endret: 24.06.2022