Kontrollutvalget

Om utvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget har det løpende ansvaret for tilsyn med hele den kommunale virksomheten.

Møtedatoer 2020

10.02. kl. 13.00
23.03. kl. 13.00
11.05. kl. 13.00
15.06. kl. 13.00
05.10. kl. 13.00
16.11. kl. 13.00

Møtedokumenter

Her publiseres møteinnkallinger med sakliste, og møteprotokoller.

Møtedokumenter 10.02.20

Under finner du innkalling og sakshefte til møtet i Lyngdal kontrollutvalg 10.02.20 kl. 13.00. Her ligger også vedlegg til sak 2, og møteboken fra forrige møte.

Varamedlemmer mottar kopi av innkallingen til orientering, men møter kun etter særskilt innkalling.

Med vennlig hilsen Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Sakshefte Lyngdal KU 10.02.20

Lyngdal - engasjementsbrev 2020 sign.

Personvernerklæring KUNDER 07 01 2020 sign.

Sign notat interim 2019

Møtebok 25.11.2019

Kontrollutvalget perioden 2019-2023

Medlemmer Varamedlemmer
Vidar Skarpeid, Frp - leder 1. Helle Qvale Ringereide, Rødt
Anne Rakel Haaland, Sp - nestleder 2. Bjørn Tore Lunde, Sp
Tordis Alice Blørstad, Ap 3. Jon Øyvind Evje, Ap
Thor Håkon Føreland, H 4. Per Jan Ougland, H
Torbjørn Ougland, KrF 5. Krister Ingebretsen, Frp
  6. Ragnhild Limmesand, H
  7. Ingrid Olsen, KrF

Kontaktinfo sekretariat

Willy Gill
Kvinesdal, 3. etasje i Kvinesdal Sparebank
Postboks 120, 4491 Kvinesdal

Sist endret: 04.02.2020