Kontrollutvalget

Om utvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget har det løpende ansvaret for tilsyn med hele den kommunale virksomheten.

Møtedatoer 2023

 • 27. februar
 • 17. april
 • 22. mai
 • 26. juni
 • 18. september

Møtedokumenter 2023

Møtet mandag 18. september 2023
 • Møterom kommunestyresalen, 2. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste og øvrige dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 18. september 2023.

Administrasjonen deltar i forbindelse med presentasjon av forvaltningsrevisjonsrapporten om barnefattigdom.

Lenke: Sakshefte Lyngdal KU 18.09.23

Lenke: Budsjettforslag SK-revisjon, 2024

Lenke: Forvaltningsrevisjon barnefattigdom i Lyngdal kommune

Lenke: Lyngdal uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig Irene Loka sign.

Lenke: Lyngdal uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig Lene Rugland

Lenke: Risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet Lyngdal 2020-2023 sign.

Lenke: ROV forenklet etterlevelsekontroll LK 2023

Lenke: Sak 20-23 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltning

Lenke: Nr. brev etterlevelseskontroll Lyngdal rammeavtaler sign.

Lenke: Uttalelse Lyngdal kommune etterlevelseskontroll rammeavtaler sign.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 26. juni 2023
 • Møterom kommunestyresalen, 2. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13

Via lenken under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste til kontrollutvalgets møte mandag 26. juni 2023.

Lenke: Sakliste Lyngdal KU 26.06.23

Møtet starter med en orientering om skolebytte.

Deretter blir det presentasjon av sluttrapportene for Lyngdal helsehus og for gang- og sykkelveien på strekningen Kvås - Vemestad.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 22. mai 2023
 • Møterom Dagros, 1. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13
 • Leder har meldt forfall og derfor kalles 1. vara, Helle Ringereide, inn til møtet

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste til kontrollutvalgets møte mandag 22. mai 2023, samt revisjonsberetning og kommunens årsmelding for fjoråret.

Lenke: Sakliste Lyngdal KU 22.05.23

Lenke: Revisjonsberetning 2022

Lenke: Årsmelding 2022 Lyngdal kommune 

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 17. april 2023

Under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste til kontrollutvalgets møte mandag 17. april 2023.

 • Møterom kommunestyresalen, Lyngdal rådhus, fra kl. 13.

Lenke: Sakliste Lyngdal KU 17.04.23

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 27. februar 2023

Lenke: Møtebok KU 27.02.23

 • Møterom formannskapssalen, Lyngdal rådhus, fra kl. 13.

Kommunalsjef for økonomi, Elin Rugland Falkum, møter fra kl. 13 i forbindelse med orientering om oppfølging etterlevelseskontroll finans.

Under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste og øvrige medfølgende dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 27. februar 2023.

Sakliste Lyngdal KU 27.02.23

Uttalelse etterlevelseskontroll finansforvaltning 2021 Lyngdal sign.

Brev etterlevelseskontroll 2021 finansforvaltning Lyngdal sign.

Møtebok fra KU 28.11.22

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtedatoer 2022

 • 24. januar kl. 13.30
 • 28. mars kl. 13
 • 23. mai kl. 13
 • 11. oktober kl. 12.30 (erstatter møtet opprinnelig planlagt til 26. september)
 • 28. november kl. 13 (erstatter møter opprinnelig planlagt til 7. nov. og 12. des.)

Møtedokumenter 2022

Møtet 28. november 2022

Møtebok KU 28.11.22

 • Møterom Dagros, 1. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13.

Under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste og øvrige medfølgende dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 28. november 2022.

Innkalling og sakliste KU 28.11.22

ROV Lyngdal kommune 2022

Sakliste REPR ekstraord møte 13.12.22 sign.

Kommunedirektør/administrasjonen møter fra kl. 13 i forbindelse med orienteringer m.v.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 11. oktober 2022

Møtebok KU 111022

 • Møterom Dagros, 1. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 12.30.

Under kan du laste ned møteinnkalling, sakliste og øvrige medfølgende dokumenter til kontrollutvalgets møte tirsdag 11. oktober 2022. I saksheftet under står det møtestart fra kl. 13, men dette er endret til 12.30 etter utsendelse av sakspapirene.

Sakshefte Lyngdal KU 11.10.22

Særutskrift sak 08-2022 Årsbudsjett 2023 med økonomiplan styret med vedlegg

Uavhengighetserklæring 2022 Lyngdal kommune sign

Uavhengighetserklæring Lyngdal 2022

Brev etterlevelseskontroll 2021 finansforvaltning Lyngdal sign

Uttalelse etterlevelseskontroll finansforvaltning 2021 Lyngdal sign

Innkalling KomRev Sør IKS 04102022 repr signert

Kommunedirektør/administrasjonen er invitert i forbindelse med sak 13. Ordfører blir også med fra begynnelsen av møtet.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 23. mai 2022

Møtebok KU 230522

Under kan du laste ned innkalling med sakliste og øvrige saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 23. mai 2022.

Sakshefte Lyngdal KU 23.05.22

Revisjonsberetning 2021 Lyngdal kommune

 • Møtet holdes i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus fra kl. 13.

Kommunedirektør/administrasjonen møter fra kl. 13 for å presentere årsregnskap og årsmelding.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 28. mars 2022

Møtebok KU 280322

Møtebok KU 240122

Under kan du laste ned innkalling med sakliste og øvrige saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 28. mars 2022.

Møtestart kl. 13, i formannskapssalen Lyngdal rådhus.

Kommunedirektør v/konstituert personalsjef møter fra kl. 13 for å orientere om sykefraværet i Lyngdal kommune.

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Tlf. 909 56 246

Møtet 24. januar 2022

Møtebok KU 240122

Møtebok KU 011121

Under kan innkalling og saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 24. januar lastes ned.

Sakshefte Lyngdal KU 24.01.22

Uttalelse til KU off. ansk. Lyngdal signert

Nummerert brev off. ansk. Lyngdal signert

2021 ROV forenklet etterleveleskontroll

Notat planlegging og interim 2021

Merk at møtet starter kl. 13.30 siden kommunestyresalen er opptatt frem til da på grunn av en vielse.

Kommunedirektør/administrasjonen møter fra begynnelsen av møtet i forbindelse med redegjørelse om arbeidet med internkontroll og tilbakemelding vedrørende oppfølging/tilbakemelding om arbeid med offentlige anskaffelser.

Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær

Kontrollutvalget perioden 2019-2023

Medlemmer Varamedlemmer
Anne Rakel Haaland, Sp - leder 1. Helle Qvale Ringereide, Rødt
Jan Egil Telhaug, Frp - nestleder 2. Bjørn Tore Lunde, Sp
Tordis Alice Blørstad, Ap 3. Jon Øyvind Evje, Ap
Thor Håkon Føreland, H 4. Per Jan Ougland, H
Torbjørn Ougland, KrF 5. Krister Ingebretsen, Frp
  6. Ragnhild Limmesand, H
  7. Ingrid Olsen, KrF

Kontaktinfo sekretariat

Willy Gill
Kvinesdal, 3. etasje i Kvinesdal Sparebank
Postboks 120, 4491 Kvinesdal

Sist endret: 14.09.2023