Kontrollutvalget

Om utvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget har det løpende ansvaret for tilsyn med hele den kommunale virksomheten.

Kontrollutvalgets medlemmer perioden 2023-2027

Medlemmer Varamedlemmer
Vidar Skarpeid (H) - leder 1. Alla Steffensen (H)
2. Rune Norbakk (H)
Torbjørn Ougland (KrF) - nestleder 1. Anne Rakel Haaland (Sp)
2. Lillian Marie Erland (KrF)

Maria Dragland (Ap)

Kathrine Skoland (Uavhengig)

Åge Gabrielsen (Uavhengig)

1. Marita Kvinlaug (Uavhengig)
2. Tove Dragland (Ap)
3. Krister Ingebretsen (Frp)
4. Sebastian Sjøberg (Uavhengig)
5. Kai Ingebretsen (Frp)

Møtedatoer 2024

Vedtatt årsplan 2024 for kontrollutvalget:

 • 22. januar
 • 11. mars
 • 14. mai
 • 23. september
 • 4. november
 • 9. desember

Møtedokumenter 2024

Møtet tirsdag 14. mai 2024

Lenke: Møtebok KU 14.05.24

Dato endret fra 13. til 14. mai.

 • Formannskapssalen, 2. etasje Lyngdal rådhus
 • Møtestart kl. 13.

Administrasjonen deltar fra starten av møtet, i forbindelse med oppsatte orienteringer.

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste, saksdokumenter og protokollen fra forrige møte.

Lenke: Innkalling og sakliste KU 14.05.24

Lenke: Normalberetning Lyngdal kommune 2023

Lenke: Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027_21415_3_A_2291528 sak til KS 25.04.24

Lenke: Prosjektplan eierskapskontroll Listerhavnene IKS sign

Lenke: Prosjektplan sykefravær Lyngdal kommune sign

Lenke: Årsmelding 2023 - 02.04.2024

Lenke: Møtebok 11.03.24 Lyngdal KU, endelig

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

E-post: willy.gill@asekretariat.no

Møtet mandag 11. mars 2024
 • Formannskapssalen, 2. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13

Lenke: Møtebok KU 11.03.24

Kommunedirektøren inviteres fra kl. 13.00 til 14.00.

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste, og protokollen fra møtet 22. januar 2024.

Lenke: Sakshefte Lyngdal KU 11.03.24

Lenke: Møtebok 22.01.24 Lyngdal KU

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

E-post: willy.gill@asekretariat.no

Møtet mandag 22. januar 2024
 • Møterom Dagros, 1. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13

Lenke: Møtebok KU 22.01.24

Det gjøres oppmerksom på at møteboken godkjennes endelig i neste møte.

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste og øvrige dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 22. januar 2024, samt protokollen fra forrige møte.

Lenke: Sakshefte KU 22.01.24

Lenke: ROV EK Lyngdal kommune 2024 - 2027 sign.

Lenke: ROV forvaltningsrevisjon Lyngdal kommune sign.

Lenke: Uttalelse FEK sosial stønad NAV Lister Lyngdal

Lenke: Møtebok 20.11.23 Lyngdal KU

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtedokumenter 2023

Møtet mandag 20. november 2023
 • Møterom kommunestyresalen, 2. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13

Lenke: Møtebok KU 20.11.23

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste og øvrige dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 20. november 2023.

Lenke: Sakshefte Lyngdal KU 20.11.23

Lenke: Sakliste REPR 8. nov 2023 sign.

Lenke: Lyngdal kommune overordnet revisjonsstrategi 2023

Lenke: Engasjementsbrev Lyngdal kommune 2023

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet mandag 18. september 2023
 • Møterom kommunestyresalen, 2. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13

Lenke: Møtebok KU 18.09.23

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste og øvrige dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 18. september 2023.

Administrasjonen deltar i forbindelse med presentasjon av forvaltningsrevisjonsrapporten om barnefattigdom.

Lenke: Sakshefte Lyngdal KU 18.09.23

Lenke: Budsjettforslag SK-revisjon, 2024

Lenke: Forvaltningsrevisjon barnefattigdom i Lyngdal kommune

Lenke: Lyngdal uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig Irene Loka sign.

Lenke: Lyngdal uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig Lene Rugland

Lenke: Risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet Lyngdal 2020-2023 sign.

Lenke: ROV forenklet etterlevelsekontroll LK 2023

Lenke: Sak 20-23 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltning

Lenke: Nr. brev etterlevelseskontroll Lyngdal rammeavtaler sign.

Lenke: Uttalelse Lyngdal kommune etterlevelseskontroll rammeavtaler sign.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 26. juni 2023
 • Møterom kommunestyresalen, 2. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13

Via lenken under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste til kontrollutvalgets møte mandag 26. juni 2023.

Lenke: Sakliste Lyngdal KU 26.06.23

Møtet starter med en orientering om skolebytte.

Deretter blir det presentasjon av sluttrapportene for Lyngdal helsehus og for gang- og sykkelveien på strekningen Kvås - Vemestad.

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 22. mai 2023
 • Møterom Dagros, 1. etasje Lyngdal rådhus, fra kl. 13
 • Leder har meldt forfall og derfor kalles 1. vara, Helle Ringereide, inn til møtet

Via lenkene under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste til kontrollutvalgets møte mandag 22. mai 2023, samt revisjonsberetning og kommunens årsmelding for fjoråret.

Lenke: Sakliste Lyngdal KU 22.05.23

Lenke: Revisjonsberetning 2022

Lenke: Årsmelding 2022 Lyngdal kommune 

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 17. april 2023

Under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste til kontrollutvalgets møte mandag 17. april 2023.

 • Møterom kommunestyresalen, Lyngdal rådhus, fra kl. 13.

Lenke: Sakliste Lyngdal KU 17.04.23

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Møtet 27. februar 2023

Lenke: Møtebok KU 27.02.23

 • Møterom formannskapssalen, Lyngdal rådhus, fra kl. 13.

Kommunalsjef for økonomi, Elin Rugland Falkum, møter fra kl. 13 i forbindelse med orientering om oppfølging etterlevelseskontroll finans.

Under kan du laste ned møteinnkalling med sakliste og øvrige medfølgende dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 27. februar 2023.

Sakliste Lyngdal KU 27.02.23

Uttalelse etterlevelseskontroll finansforvaltning 2021 Lyngdal sign.

Brev etterlevelseskontroll 2021 finansforvaltning Lyngdal sign.

Møtebok fra KU 28.11.22

Eventuelle forfall meldes til undertegnede så snart som mulig.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Willy Gill, utvalgssekretær
Telefon: 909 56 246

Kontaktinfo sekretariat

Willy Gill
Kvinesdal, 3. etasje i Kvinesdal Sparebank
Postboks 120, 4491 Kvinesdal

Sist endret: 24.05.2024