Meddommere og skjønnsmedlemmer

Hvert fjerde år velger kommuner og fylkeskommuner nye meddommere og skjønnsmedlemmer til å gjøre tjeneste i domstolene.

Hvert fjerde år velger kommuner og fylkeskommuner nye meddommere og skjønnsmedlemmer til å gjøre tjeneste i domstolene.

Lyngdal kommune skal i løpet av våren 2024 rekruttere nye meddommere og skjønnsmedlemmer for valgperioden 2025–2028.

Dersom du er interessert i et viktig verv og ønsker å bli kontaktet av oss når rekrutteringen av meddommere og skjønnsmedlemmer starter, kan du registrere deg i skjemaet som du finner via knappelenken under.

Dersom du i perioden som nå avsluttes har hatt et verv, ber vi om en tilbakemelding i registreringsskjemaet om du ønsker å fortsette i dette vervet eller ikke.

  • Fristen for å registrere seg er fredag 5. april 2024

Lenke til skjema - pålogging via ID-porten

  • I skjemaets tekstfelt for «Relevant kompetanse og erfaring» må du gjerne angi hva du er særlig kyndig i, i den grad dette ikke framgår av yrkesbetegnelsen.
  • I feltet «Stilling/yrke» ønsker vi informasjon om utdannelse (yrke) og jobbtittel (stilling). Eksempelvis kan du være utdannet agronom, men ha stilling som bonde.

Hva kreves?

En meddommer må være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025. Du trenger ikke ha juridisk bakgrunn eller utdannelse, men du må ha stemmerett i kommunen. Det vil si stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

I tillegg må du være statsborger i Norge eller i et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Det kreves alminnelig god digital kompetanse.

Du må også ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Egnethet kan være knyttet til vandel og/eller stilling. Les mer om det her:

Lenke til domstolloven

Hva vil det si å være meddommer/skjønnsmedlem?

På nettstedet Norges domstoler kan du lese mer om hva det vil si å være meddommer og/eller skjønnsmedlem. Om oppgavene, om hva som skjer i retten og praktisk informasjon, blant annet knyttet til økonomisk kompensasjon.

Skjønn er en egen prosessform som blir brukt i ulike saker. Det kan for eksempel holdes skjønn i forbindelse med fastsettelse av aksjeverdier, odelstakst og skiftetakst, eller knyttet til ekspropriasjon av fast eiendom.

Lenke til Norges domstoler

Se gjerne også introduksjonsfilmen som du finner lenke til nedenfor. Den tar blant annet opp følgende tema:

  • Betydningen av meddommerordningen
  • Rollen til meddommeren i en rettssak
  • Oppførsel og kroppsspråk i retten

Lenke til video

Skjermdump fra meddommervideo
Hva innebærer det egentlig å være meddommer? Du får mange gode svar ved å se på videoen som denne illustrasjonen er hentet fra.

Mer du lurer på?

Har du ytterligere spørsmål rundt det å være meddommer kan du ta kontakt med Lyngdal kommune via epostlenken under.

Lenke til epost Lyngdal kommune

Sist endret: 16.02.2024