Politiske møter og kontaktinfo folkevalgte

Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.
Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.

Dersom du ikke har erfaring med å bruke møtekalenderen, anbefales å først ta en kikk innom veiledningen "Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt?"

Strategi- og budsjettkonferansen 2022

  • Strategikonferansen 2022 er satt til torsdag 25. august, fra kl. 09 til 20. Sted for konferansen er ikke bestemt ennå.
  • Den årlige budsjettkonferansen, der kommunedirektøren presenterer sitt forslag til handlingsplan og årsbudsjett, er i 2022 berammet til torsdag 3. november, fra kl. 09 til 20. Deltagere på budsjettkonferansen er kommunestyrets faste representanter, kommunalsjefer, virksomhetsledere og tillitsvalgte. Sted for budsjettkonferansen er ikke fastsatt ennå.

Møtekalenderen

Politisk møtekalender

Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt?

For å finne møteinnkallingene må du gjennom noen klikk.

Det første bildet du får opp er det du ser under her, "Møtekalender alle utvalg". Der står det ring rundt de datoene hvor det er politiske møter.

Veiledning møtekalender 1.png

Hvis du klikker på et av utvalgene som er listet opp til venstre i bildet over, finner du medlemsoversikten og datoen for når akkurat dette utvalget har sitt møte. I medlemsoversikten finner du også kontaktinformasjonen til den enkelte folkevalgte. Da klikker du på fanen "vis mer" (se bildet under).

imagejb1an.png

 

Når du klikker på en markert dato i kalenderen, får du opp møtene for den spesifikke datoen. For å komme videre til stedet hvor du finner møteinnkalling og sakliste, klikker du på den fargede lenken med dato og klokkeslett for møtet du søker informasjon om ...

Veiledning møtekalender 2.png

... da kommer du hit. Her er de enkelte sakene listet opp i klikkbare bokser. Oppe til høyre kan møteinnkalling og sakliste lastes ned som PDF. Her har vi markert PDF-ikonet med rød ring. Senere publiseres møteprotokollen på samme sted, som et ikon ved siden av møteinnkallingen.

Veiledning møtekalender 3.png

 

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg fra før kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er ikke tilgjengelig via denne løsningen. Dokumenter kan fås utlevert ved henvdendelse til post@lyngdal.kommune.no 

Kontaktinformasjon

Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lilly H. Ågedal
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus

Sist endret: 03.01.2022