Politiske møter og kontaktinfo folkevalgte

Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.
Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.

Dersom du ikke har erfaring med å bruke møtekalenderen, anbefales å først ta en kikk innom veiledningen "Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt?"

  • Budsjettkonferansen 2021

    Budsjettkonferansen 2021 er torsdag 4. november, fra kl. 09 til 20. Konferansen holdes på Rosfjord strandhotell. Deltagere er kommunestyret, kommunalsjefer, virksomhetsledere og tillitsvalgte.

Politisk møtekalender

Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt?

For å finne møteinnkallingene må du gjennom noen klikk.

Det første bildet du får opp er det du ser under her, "Møtekalender alle utvalg". Der står det ring rundt de datoene hvor det er politiske møter.

Veiledning møtekalender 1.png

Hvis du klikker på et av utvalgene som er listet opp til venstre i bildet over, finner du medlemsoversikten og datoen for når akkurat dette utvalget har sitt møte. I medlemsoversikten finner du også kontaktinformasjonen til den enkelte folkevalgte. Da klikker du på fanen "vis mer" (se bildet under).

imagejb1an.png

 

Når du klikker på en markert dato i kalenderen, får du opp møtene for den spesifikke datoen. For å komme videre til stedet hvor du finner møteinnkalling og sakliste, klikker du på den fargede lenken med dato og klokkeslett for møtet du søker informasjon om ...

Veiledning møtekalender 2.png

... da kommer du hit. Her er de enkelte sakene listet opp i klikkbare bokser. Oppe til høyre kan møteinnkalling og sakliste lastes ned som PDF. Her har vi markert PDF-ikonet med rød ring. Senere publiseres møteprotokollen på samme sted, som et ikon ved siden av møteinnkallingen.

Veiledning møtekalender 3.png

 

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg fra før kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er ikke tilgjengelig via denne løsningen. Dokumenter kan fås utlevert ved henvdendelse til post@lyngdal.kommune.no 

Sist endret: 30.09.2021