Politiske møter

På grunn av overføring til ny plattform vil den politiske møtekalenderen ikke være tilgjengelig fra kl. 16 fredag 4. desember 2020 til mandag 7. desember kl. 07. Fra mandag 7. desember er det lenken under som skal benyttes.

Tilsvarende gjelder for postlisten.

Møtekalender via ny løsning fra 071220

Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater.

NB! Grunnet tekniske problemer er protokollen fra møtet i Lyngdal formannskap 29. oktober 2020 foreløpig ikke tilgjengelig via lenken til politiske møter. Møteprotokollen kan lastes ned her: Møteprotokoll Lyngdal formannskap 291020.pdf

Lenke til politiske møter

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg før kommunesammenslåingen er for øyeblikket utilgjenglig på nett, men kan fås utlevert ved henvdendelse til post@lyngdal.kommune.no 

Sist endret: 02.12.2020