Politiske møter og kontaktinfo til folkevalgte

Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.

Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.

Dersom du ikke har erfaring med å bruke møtekalenderen, anbefales å først ta en kikk innom veiledningen under seksjonen «Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt i møtekalenderen?»

Valgdag og konstituering

  • Valgdag: Mandag 11. september 2023
  • Konstituerende møte i Lyngdal kommunestyre: Torsdag 12. oktober 2023

Budsjettkonferansen

  • Forslag til handlingsplan og årsbudsjett for 2024 presenteres på budsjettkonferansen 2023, som gjennomføres fra ettermiddag 31. oktober og hele dagen 1. november. Sted er ikke avklart ennå. Følgende skal møte: NYTT kommunestyre for perioden 2023-2027, samt kontrollutvalget
  • Folkevalgtopplæring 2023 gjennomføres 9. og 10. november. Sted er ikke avklart.
    Følgende skal møte: NYTT kommunestyre for perioden 2023-2027 med 1. og 2. varamedlemmer, kontrollutvalget samt medlemmer fra andre utvalg som ikke er medlemmer i kommunestyret

Møtekalenderen

Lenke til politisk møtekalender

Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt i møtekalenderen?

For å finne møteinnkallingene og medlemsoversikten må du gjennom noen klikk.

Det første du kommer til når du klikker deg inn i den politiske møtekalenderen er siden som heter «Utvalgsmøter». Dager med møteaktivitet er markert med farge i kalenderen. Dersom det er flere møter samme dag, og ikke alle vises i kalenderen med fargemarkering, står det på den aktuelle dagen et tall med plusstegn foran. Klikk på dette for å få opp alle møtene denne dagen.

For å bevege deg framover eller bakover i kalenderen velger du forrige eller neste. Se rød markering i illustrasjonen. Eller du kan velge dagens møter.

Klikk på bildet for større visning.

Illustrasjon 1 politisk møtekalender med rød markering

For å finne medlemsoversikten til et bestemt utvalg, klikker du deg inn på et av utvalgets møter i kalenderen. I eksempelet under har vi valg UMPT-møtet fra 29. august 2023. Her ligger som du ser også møteinnkalling med sakliste, og i etterkant publiseres også møteprotokollen på dette nivået. Se til høyre i bildet under.

Klikk på bildet for større visning.

Illustrasjon 2 politisk møtekalender med markering

I den blå menyen som er markert med rød ring kan du klikke deg videre til dette utvalgets møtekalender, og til medlemsoversikten for utvalget. Se illustrasjonen under.

Klikk på bildet for større visning.

Illustrasjon 3 politisk møtekalender med markering

I medlemsoversikten finner du også kontaktinformasjonen til den enkelte folkevalgte. For å åpne vindu med epostadresse og telefonnummer klikker du på fanen «vis mer». Markert med rød ring på illustrasjonen under.

Klikk på bildet for større visning.

Illustrasjon 4 politisk møtekalender med markering

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg fra før kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er ikke tilgjengelig via denne løsningen. Dokumenter kan fås utlevert ved henvendelse via epostlenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Kontaktinformasjon

Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lilly H. Ågedal
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 18.09.2023