Politiske møter og kontaktinfo folkevalgte

Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.

Via møtekalenderen får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også oversikt over kommunens folkevalgte, med kontaktinformasjon.

Dersom du ikke har erfaring med å bruke møtekalenderen, anbefales å først ta en kikk innom veiledningen "Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt?"

Budsjettkonferansen

  • Forslag til handlingsplan og årsbudsjett for 2023 presenteres torsdag 3. november 2022, på Rosfjord Strandhotell fra kl. 08.30.
  • Formannskapet behandler budsjettet torsdag 1. desember, mens den endelige behandlingen i kommunestyret er berammet til torsdag 15. desember.

Møtekalenderen

Lenke til politisk møtekalender

Strategisamling 2023

Strategisamlingen er for kommunestyrets medlemmer, med 1.varamedlemmer samt for kontrollutvalget.

  • I 2023 planlegges strategisamlingen arrangert over to dager, fra kl. 16 onsdag 24. mai og fram til kommunestyremøtet dagen etter, torsdag 25. mai.

Samlingen blir på Mandal Hotel.

Budsjettkonferansen 2023

Torsdag 02.11.23 er det budsjettkonferanse for kommunestyrets medlemmer, samt 1. varamedlemmer. Dette er en heldagssamling. Sted er ikke avklart.

Valgdag og konstituering

Valgdagen er fastsatt til mandag 11.09.23, og konstituerende møte i nytt kommunestyre blir 12.10.23.

Hvordan finne møteinnkallinger og medlemsoversikt?

For å finne møteinnkallingene må du gjennom noen klikk.

Det første bildet du får opp er det du ser under her, "Møtekalender alle utvalg". Der står det ring rundt de datoene hvor det er politiske møter.

Veiledning møtekalender 1.png

Hvis du klikker på et av utvalgene som er listet opp til venstre i bildet over, finner du medlemsoversikten og datoen for når akkurat dette utvalget har sitt møte. I medlemsoversikten finner du også kontaktinformasjonen til den enkelte folkevalgte. Da klikker du på fanen "vis mer" (se bildet under).

imagejb1an.png

 

Når du klikker på en markert dato i kalenderen, får du opp møtene for den spesifikke datoen. For å komme videre til stedet hvor du finner møteinnkalling og sakliste, klikker du på den fargede lenken med dato og klokkeslett for møtet du søker informasjon om ...

Veiledning møtekalender 2.png

... da kommer du hit. Her er de enkelte sakene listet opp i klikkbare bokser. Oppe til høyre kan møteinnkalling og sakliste lastes ned som PDF. Her har vi markert PDF-ikonet med rød ring. Senere publiseres møteprotokollen på samme sted, som et ikon ved siden av møteinnkallingen.

Veiledning møtekalender 3.png

 

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg fra før kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er ikke tilgjengelig via denne løsningen. Dokumenter kan fås utlevert ved henvendelse via epostlenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Kontaktinformasjon

Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lilly H. Ågedal
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus

Sist endret: 13.02.2023