Valg 2021

Her finner du informasjon om stortings- og sametingsvalget 2021.
Her finner du informasjon om stortings- og sametingsvalget 2021.

Valgvignett.jpg

Høsten 2021 er det valg til Stortinget og Sametinget.

Denne informasjonssiden om valget bygges ut etterhvert som ny informasjon foreligger. Blant annet om valglokaler i Lyngdal kommune.

Når det gjelder valglister og kandidater til stortingsvalget vil disse bli klar i løpet av juni.

Mer informasjon om høstens valg via knappelenken under.

Lenke til valg.no

Facebook logo hvit  Valg i Norge på facebook

Valgdagen

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i per 30. juni 2021.

Mer om valgdagen her

Digitalt valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører, slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Mer om digitalt valgkort

Har du stemmerett?

Du har stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Forhåndsstemming og tidligstemmer

Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

 • Grunnet usikkerhet om koronasituasjonen fram mot valgdagen 13. september, anbefales det å benytte seg av forhåndsstemming i perioden 10.08. tom. 10.09.21.

Mer informasjon om forhåndsstemming via lenken under.

Forhåndsstemme

Tidligstemming

Tidligstemming er et tilbud til deg som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemme-perioden, eller på valgdagen.

Du kan avgi tidligstemme på innbyggertorget i Lyngdal kulturhus, biblioteket, i åpningstiden.

 • Tidligstemmer kan avgis i perioden 1. juli til 9. august.

Ordinær forhåndsstemming begynner 10. august.

Valgkretser og stemmestyrer i Lyngdal

Austad krets:

 • Ragnhild Smesland, leder
 • Tor Jervid Gabrielsen, nestleder
 • Olav Skåte

Berge krets:

 • Bent A. Seland, leder
 • Bernhard Aas, nestleder
 • Turid M. K. Mydland

Å krets:

 • Arnold Dragland, leder
 • Birger Sløgedal, nestleder
 • Tone Jerstad Heiseldal

Vemestad krets:

 • Asbjørn Stokkeland, leder
 • Frank Robert Gysland, nestleder
 • Anna Eikeland

Konsmo krets:

 • Silje Vervik, leder
 • Wenche Ågedal, nestleder
 • Daisy Stengårdsbakken

Byremo krets:

 • Jan Fredrik Kirkedam, leder
 • Britt Dalan, nestleder
 • Tone Valand
 • Evelyn Gislefoss Smedsland

Valgstyret

Dette er medlemmene av valgstyret i Lyngdal:

 • Leder Jan Kristensen (H)
 • Nestleder Jon-Are Åmland (KrF)
 • Bodil Stensrud (H)
 • Stein Asle Johnsen (H) - vara for Torill Espeland (KrF), som er i permisjon ut året
 • Tønnes Seland (Sp)
 • Eivind Arnt Husøy (Ap)
 • Unni Nilsen Husøy (Frp)

For kontaktinfo til medlemmene i valgstyret, se lenken under.

Valgstyret kontaktinfo

Kontaktinformasjon valgansvarlige

Christer Birkeland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lilly H. Ågedal
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 23.06.2021