Kommunalt næringsfond

Næringsfondet evalueres og ordningen er derfor foreløpig stanset

Næringsfondet evalueres og ordningen er derfor foreløpig stanset

Om kommunalt næringsfond

Lyngdal kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen.

 • Søknadsfristene er xxx (informasjon om dette oppdateres når ordningen er evaluert)

Følgende forhold vektlegges:

 • Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale
 • Betydningen for næringsutviklingen i Lyngdal
 • Søkers mulighet for å lykkes
 • Bærekraftperspektivet
 • Blå og grønn næring
 • Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av tiltaket.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Sanering av gjeld
 • Ordinær drift
 • Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse
 • Bygninger
 • Ordinære investeringer

Om søknaden

I søknaden skal det framgå følgende opplysninger: 

 1. Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer.
 2. Kort beskrivelse av virksomheten.
 3. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse. Kundegrupper, miljøprofil, konurransefortrinn og markedsføring.
 4. Antall sysselsatte.
 5. Finansieringsramme og søknadsbeløp.
 6. Om det også søkes andre offentlige støtteordninger.
 7. Skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Søknadsskjema

Søknadsskjema næringsfond (midlertidig deaktivert)

Sist endret: 21.12.2022