Kommunalt næringsfond

Retningslinjer

Dokument med retningslinjer for næringsfondet kan lastes ned via knappelenken under.

Retningslinjer kommunalt næringsfond

Det anbefales å sette seg inn i retningslinjene for fondet før søknad sendes inn. En forutsetning for å kunne søke er blant annet at virksomheten må være registrert med hovedadresse i Lyngdal kommune.

Det er formannskapet som behandler søknadene. Søker kan bli invitert til møtet for å gi en presentasjon av tiltaket.

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av tiltaket.

Søknadsskjema kommunalt næringsfond

Informasjon om søker

Informasjon om kontaktperson

Forretningsidé

Økonomi

Diverse og innsending

Søkes det andre støtteordninger?

Ved å sende inn søknad bekrefter jeg at alle opplysningene er så korrekte som mulig og at vi er kjent med retningslinjene for fondet.

Sist endret: 26.06.2020