Kommunale tomter

Lyngdal kommune har per i dag ingen samlet oversikt over ledige kommunale tomter for salg. Den nye kommunen kommer til å lage en oversikt på kommunale tomter med pris.

Inntil oversikten foreligger må hver henvendelse om dette behandles som en egen sak.

Henvendelser om kommunale tomter stiles til epost post@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 22.02.2022