Kommunale tomter

Lyngdal kommune har per i dag ingen samlet oversikt over ledige kommunale tomter for salg.

Inntil oversikten foreligger må hver henvendelse om dette behandles som en egen sak.

Henvendelser om kommunale tomter kan gjøres via epostlenken under.

Lenke epost Lyngdal kommune

Sist endret: 20.06.2023