Lyngdal havn

Informasjon

Lyngdal havn er en vital aktør i det lokale næringsliv, med import og eksport av varer til lokale bedrifter, samt offshorevirksomhet for lokale mekaniske bedrifter. 

Lyngdal havn har to gode kaier som begge er ISPS-sertifisert.

Innseilingen til havneanlegget innerst i Rosfjorden er trygg og dyp, slik at Lyngdal havn kan ta imot alle typer fartøy og oljerigger. Havnen er garantert isfri under alle forhold.

Opplag

Lyngdal havn har plass til alle typer fartøy i opplag og med strøm og vann helt i sjøkanten som opplagsskip kan kobler seg på.

Havnevesenet sorterer inn under stabsområdet Plan og næring.

Priser

Her må det legges lenke til regulativet

Kontaktinfo havnesjef

Jane Arnesen
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Besøksadresse:

Holmsundet
4580 Lyngdal

Sist endret: 10.12.2019