Lyngdal havn

Listerhavnene

Listerhavnene IKS er eid av kommunene Lyngdal og Farsund. Administrasjonen holder til på rådhuset i Farsund.

  • Alle henvendelser om havnespørsmål rettes til Listerhavnene IKS. Se under kontaktinfo nederst på siden.

Listerhavnene har sin egen hjemmeside. Den finner du via knappelenken under.

Lenke: Listerhavnene Farsund & Lyngdal

Representantskapet

Via lenken under finner du saklister og møtedokumenter fra representantskapet for Listerhavnene IKS.

Lenke: Møtedokumenter representantskapet

Prisliste og IKS-avtale

Prisliste 2023 Listerhavnene IKS

Prisliste 2022 Listerhavnene IKS

Selskapsavtale Listerhavnene IKS

Om havn og kaianlegg

Lyngdal havn ved Holmsundet i Rosfjorden er den nest største havnen i vestre Agder, og en svært viktig aktør i det lokale næringslivet, med import og eksport av varer til lokale bedrifter, samt offshorevirksomhet for lokale mekaniske bedrifter. Eksempelvis tar hjørnesteinsbedrifter som Fibo og Alloc inn det meste av sine råvarer via havnen.

Lyngdal havn har to gode kaier som begge er ISPS-sertifisert.

Kaianlegget er til sammen 70 meter langt, og med 11 meters dyp. Kaien er bygget på fast grunn og tåler derfor også svært tunge kløft.

Innseilingen til havneanlegget innerst i Rosfjorden er trygg og dyp, slik at Lyngdal havn kan ta imot alle typer fartøy og oljerigger. Havnen er garantert isfri under alle forhold.

Opplag

Holmsundet har siden 70-tallet vært brukt til opplag. Lyngdal kan i dag tilby 15 opplagsplasser i fjorden.

Lyngdal havn har plass til alle typer fartøy i opplag, og med strøm og vann helt ut i sjøkanten som opplagsskip kan koble seg på.

Drone Ole Lyngdal havn Holmsundet 071021 skip i forgrunnen DJI_0195 (2).JPG
Lyngdal havn i oktober 2021. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinfo havnesjef

Tom Egil Ravndal
Farsund rådhus
Postboks 100, 4552 Farsund

Besøksadresse:

Holmsundet
4580 Lyngdal

Telefon: 945 32 188

<p>Listerhavnene IKS, organisasjonsnummer 928470318</p>

Sist endret: 08.05.2024