Skatteoppkrever og kemner

Med virkning fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen tidligere hadde. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever i Lyngdal kommune. Også omtalt som kemner.

Den statlige Skatteetaten har det helhetlige ansvaret for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Skatteetatens hjemmeside finner du via knappelenken under.

Lenke til Skatteetaten

I Lyngdal finner du Skatteetaten i Stasjonsgata 28, i bygget som går under navnet «Postgården». I samme bygget finner du også NAV Lister og Statens hus Regionlab Lister.

Skatteetaten holder til i 2. etasje.

Skatteetaten

Besøksadresse:

Stasjonsgata 28
4580 Lyngdal

Telefon: 800 80 000

Sist endret: 20.06.2023