Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har fra 1. november 2020 overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever i Lyngdal kommune. Også omtalt som kemner.

Den statlige Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Skatteetatens hjemmeside finner du via knappelenken under.

Skatteetaten

Sist endret: 04.11.2020