Reiseliv og turisme

Om tilbudet

Utvikle familiebyen Lyngdal til et attraktivt sted å bo og besøke hele året. Skape bærekraftige naturmøteplasser som gir minneverdige opplevelser for både innbyggere og besøkende.

Kvåsfossen Visit Sørlandet.jpgSørlandsbadet Peder Austrud Visit Sørlandet.jpgSkrelia foto Adam Read.jpg

Målsetting        

  • Øke interessen for Lyngdal som helårs-destinasjon
  • Øke lønnsomheten hos næringen
  • Forlenge de besøkendes opphold

Oppgaver

  • Vertskap: Informasjon til gjestene og tilrettelegge for gjesteopplevelser
  • Næringsutvikling: Økt verdiskaping hos næringen og øke antall gjestedøgn, nettverksfasilitering og kompetanseheving 
  • Markedsføring: Delta i felles kampanjer, media og samarbeide med Visit Sørlandet, Lindesnes- og Lister-regionen
  • Destinasjonsutvikling: Utvikling av fellesgoder og samarbeid med næringen
  • Bærekraftig reiseliv: Bevare natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og økonomisk levedyktighet

Lenker til handel og reiseliv

Lenke: Lyngdal BY, handelsforening

Lenke: Visit Lyngdal

Lenke: Vårt agder (video)

Kontaktinformasjon

Marit Helene Leschbrandt, rådgiver næring
2.etasje i Lyngdal rådhus

Sist endret: 08.03.2023