Turistsjef

Om tilbudet

Utvikle Familiebyen Lyngdal til et attraktivt sted å bo og besøke hele året.  Skape bærekraftig naturmøteplasser som gir minneverdige opplevelser for både innbyggere og besøkende.

Kvåsfossen Visit Sørlandet.jpgSørlandsbadet Peder Austrud Visit Sørlandet.jpgSkrelia foto Adam Read.jpg

Målsetting        

  • Øke interessen for Lyngdal som helårs destinasjon
  • Øke lønnsomheten hos næringen
  • Forlenge de besøkenes opphold

Profil

Familiebyen

www.lyngdal.no

Oppgaver

  • Vertskap – Informasjon til gjestene – tilrettelegging for gjesteopplevelser.
  • Næringsutvikling - Økt verdiskaping hos næringen og øke antall gjestedøgn – nettverksfasilitator – kompetanseheving 
  • Markedsføring – delta i felles kampanjer – presse/media – samarbeide m/USUS/Lindesnes/Listerregionen
  • Destinasjonsutvikling – utvikling av fellesgoder – samarbeid m/næringen
  • Bærekraftig reiseliv – bevare natur/kultur/miljø -styrke sosiale verdier – økonomisk levedyktighet
     

Kontaktinformasjon

Anne Grete Løland
2.etasje i Lyngdal kulturhus

Sist endret: 11.02.2021