Vannområde-koordinator

Om rollen

Stillingen som vannområdekoordinator er et interkommunalt samarbeid i vannområdene Sira-Kvina, Lygna og Audna-Mandal, og involverer i alt ti kommuner og Agder fylkeskommune.

Lyngdal er vertskommune, og koordinatoren har kontorsted på Lyngdal rådhus.

I tillegg til veilederrollen skal vannområdekoordinatoren bidra til å etablere samarbeidsarenaer i vannfaglige spørsmål på tvers av administrative grenser.

Kontaktinfo koordinator

Anne Charlotte Westerås
Lyngdal rådhus, 1. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 17.01.2023