SFO

SFO er et skolefritidstilbud for elever ved Å barneskole.

SFO er et skolefritidstilbud for elever ved Å barneskole.

Om tilbudet

SFO er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1.-4.trinn og for barn på 5.-7.trinn som har spesielle behov. Leken står i fokus på SFO.

Åpningstider SFO

Mandag: 06.45-16:30
Tirsdag: 06.45-16.30
Onsdag: 06.45-16.30
Torsdag: 06.45-16.30
Fredag: 06.45-16.30

Skolens start og slutttider

Sluttider for klassetrinnene

Tidsskjema for SFO

Tidsskjema SFO

Kontaktinformasjon

SFO telefon: 995 09 543

Ida Marie Liestøl, midlertidig SFO-leder

Lenke til epost SFO-leder

Lena Kvavik, merkantil

Lenke til epost merkantil

Aktivitetshjul 2022-2023

Aktivitetshjul 2022 23

Årshjul 22-23

Månedsplaner og SFO- nytt

Juni 2023

Mai 2023

April 2023

Mars 2023

Vinterferie, Å SFO

Månedsplan/ SFO- nytt februar 2023

Månedsplan Januar 

 

 

SFO- nytt

Sammendrag av foreldremøte Å SFO 2022

Søknad Sfo

Frister

 

Kvalitetsplan for SFO i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har en felles plan for skolefritidsordningen i kommunen. Den er utgangspunktet for månedsplaner og aktiviteter vi har på SFO. Planen finner du på kommunens hjemmeside.

Kvalitetsplan for SFO 2022 - 2026

Skjemaoversikt for SFO

Lenke: Søk ny plass eller endring

Lenke: Åpen søknad (utenfor kommunen)

Lenke: Godta eller avslå plasstilbud

Lenke: Oppsigelse av plass

Lenke: Søknad om redusert foreldrebetaling

Lenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Lenke til tidsskjema SFO.docx

Lenke: Hvordan søke SFO?

Hva koster det?

Lenke: Prisoversikt opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte skole

Sist endret: 26.05.2023