SFO

SFO er et skolefritidstilbud for elever ved Å barneskole.

SFO er et skolefritidstilbud for elever ved Å barneskole.

Om tilbudet

SFO er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1.-4.trinn og for barn på 5.-7.trinn som har spesielle behov. Leken står i fokus på SFO.

Åpningstider SFO

Mandag: 06.45-16:30
Tirsdag: 06.45-16.30
Onsdag: 06.45-16.30
Torsdag: 06.45-16.30
Fredag: 06.45-16.30

Skolens start og slutttider

Sluttider for klassetrinnene

Tidsskjema for SFO

Tidsskjema SFO

Kontaktinformasjon

SFO telefon: 995 09 543

Trine Aaberg Stensøy SFO-leder

Lenke til epost SFO-leder

Lena Kvavik, merkantil

Lenke til epost merkantil

Aktivitetshjul 

 

 

Månedsplaner og SFO- nytt

 

Månedsplan desember

NOVEMBER PLAN

Månedsplan for SFO Oktober

Månedsplan September

Månedsplan August

 

SFO- nytt

Foreldremøte 30.08.23

Søknad Sfo

Frister

 

Kvalitetsplan for SFO i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har en felles plan for skolefritidsordningen i kommunen. Den er utgangspunktet for månedsplaner og aktiviteter vi har på SFO. Planen finner du på kommunens hjemmeside.

Kvalitetsplan for SFO 2022 - 2026

Skjemaoversikt for SFO

For å søke SFO-plass, eller søke om endring av plass, benyttes foresattportalen. Det er også her du godtar eller avslår tilbud om plass, eller sender plass-oppsigelse. Foresattportalen finner du via lenken under:

Lenke til foresattportalen

Er du ikke kjent med foresattportalen finner du et eget veiledningshefte her:

Lenke til temahefte Foresattportalen

Skjemalenke: Søknad om redusert foreldrebetaling

Skjemalenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Hva koster det?

Lenke: Prisoversikt opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte skole

Sist endret: 01.12.2023