Om skolen

Ny ringetid på skulen frå skulestart: 1. time startar kl. 08.25 og siste time er slutt kl. 14.05