SFO

SFO -tilbudet skal gje kvalitativ fritid for barna og vi legg vekt på frilek og aktivitetar som barna treng og vil ha. SFO sine faste aktivitetar er leik, teikne, måle, lese, spille, høyre musikk, gå turar, ballspill, lage mat m.m. Påmelding og avmelding på sfo skjer på heimsida til Lyngdal kommune. Spør Kari- chat om du ikkje finn det.

Om tilbudet

Skal du endre brukstid på SFO: velg "søke ny plass"
Videre her får du valg om å endre plass.

"Godta eller avslå" vel ein ved svar på søknad

 

Dokumenter

 

Årshjul

 

Skjemaoversikt for SFO

Lenke: Søk ny plass eller endring

Lenke: Åpen søknad (utenfor kommunen)

Lenke: Godta eller avslå plasstilbud

Lenke: Oppsigelse av plass

Lenke: Søknad om redusert foreldrebetaling

Lenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Lenke til tidsskjema SFO.docx

Lenke: Hvordan søke SFO?

Hva koster det?

Lenke: Prisoversikt opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte skole

Sist endret: 17.01.2023