SFO

SFO -tilbudet skal gje kvalitativ fritid for barna og vi legg vekt på frilek og aktivitetar som barna treng og vil ha. SFO sine faste aktivitetar er leik, teikne, måle, lese, spille, høyre musikk, gå turar, ballspill, lage mat m.m. Påmelding og avmelding på sfo skjer på heimsida til Lyngdal kommune. Spør Kari- chat om du ikkje finn det.

Om tilbudet

Skal du endre brukstid på SFO: velg "søke ny plass"
Videre her får du valg om å endre plass.

"Godta eller avslå" vel ein ved svar på søknad

 

Dokumenter

 

Årshjul

 

Skjemaoversikt for SFO

For å søke SFO-plass, eller søke om endring av plass, benyttes foresattportalen. Det er også her du godtar eller avslår tilbud om plass, eller sender plass-oppsigelse. Foresattportalen finner du via lenken under:

Lenke til foresattportalen

Er du ikke kjent med foresattportalen finner du et eget veiledningshefte her:

Lenke til temahefte Foresattportalen

Skjemalenke: Søknad om redusert foreldrebetaling

Skjemalenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Hva koster det?

Lenke: Prisoversikt opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte skole

Sist endret: 17.01.2023