Grunnskole for voksne

Om tilbudet

Selv om du er over 16 år kan du ha rett til grunnskole.

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov.

Grunnskoleopplæring i hele fag/ deler av fag og grunnleggende ferdigheter:

 • Du kan søke om grunnskoleopplæring i hele fag.
 • Du kan søke om grunnskoleopplæring i deler av fag
 • Du kan søke om grunnskoleopplæring i grunnleggende ferdigheter.

For å få grunnskolevitnemål har du tre muligheter:

 • Du kan gjennomføre  grunnskoleopplæringen i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag, som er de fem fagene du trenger for å få vitnemål. Omfanget er 30 timer hver uke.
 • Hvis du ønsker å studere selv, kan du melde deg opp som privatist. Vi organiserer privatisteksamen.
 • Har du udokumentert kompetanse i ett eller flere fag, kan du bli realkompetansevurdert.

Pris:

 • Grunnskoleopplæring og undervisningsmateriell er gratis.
 • Realkompetansevurdering er gratis.
 • Privatisteksamen koster 1084 kr pr. fag

Opptak:

 • Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april, ellers er det fortløpende opptak.
 • Realkompetansevurdering gjøres fortløpende
 • Søknadsfrist for privatisteksamen er 1. februar og 1. september

Søknadsskjema

De hvite knappene er lenker til elektroniske skjema, mens de blå knappelenkene er til digitale «papirskjema». Dersom du ønsker å sende et slikt skjema via epost, bruker du den grønne knappelenken under. Dersom du ønsker å sende de som ordinær post, er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke epost Lyngdal kommune

Skjemalenker:

Lenke: Grunnskoleopplæring (ordinær)

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Lenke: Søknad grunnskole for voksne

Etter at du har søkt

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Oppstart

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Lyngdal kommune. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjøre om klagen skal tas til følge.

Sist endret: 07.03.2023