Spesialundervisning

Om tilbudet

Voksne som ikke kan få et tilfredsstillende utbyttet av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning.

Dette kan for eksempel gjelde voksne som:

  • Er eller har vært syke eller skadet
  • Har særlige behov for å mestre dagliglivets gjøremål
  • Trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • Trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • Trenger mobiltetstrening

Opptak

Det er kontinuerlig opptak til spesialundervisning

  • Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mai

Slik søker du

  • Send inn søknad ved å trykke på knappen nederst på siden
  • Skolen kaller deg inn til et møte. Der ber skolen om samtykke til å henvise deg til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Personer med gyldig sakkyndig vurdering fra PPT har rett til opplæring etter opplæringslovens § 4A-2

Søknadsskjema

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilbudet eller hvordan du søker, ta kontakt med oss på telefon 418 68 917.

Sist endret: 07.03.2023