Prøver og fritak

Her finner du informasjon om de ulike prøvene og hvordan du kan søke fritak i forbindelse med permanent oppholdstillatelse.

Norskprøvene:

Vi arrangerer norsk muntlig og skriftlig prøve 4 ganger i året. Som regel i mars, juni, september og desember. Prøveperiodene bli bestemt av Komptanse Norge. Vi legger ut informasjon om påmelding på hjemmesida i god tid før prøvene.

Pris:

  • Norsk muntlig: 800 kr
  • Norsk skriftlig: 800 kr, eller 300 kr pr. delprøve

Dersom du er bosatt i Lyngdal kommune og har rett til gratis opplæring er første prøve gratis.

Lenke: Om prøven

Lenke: Øve til prøven

Samfunnskunnskapsprøven:

Samfunnskunnskapsprøven setter vi opp fortløpende ved behov, så det er bare å ta kontakt med oss dersom du ønsker å ta prøven.

  • Pris: 600 kr

Dersom du er bosatt i Lyngdal kommune og har rett til gratis opplæring er første prøve gratis.

Lenke: Om prøven

Lenke: Øve til prøven

Statsborgerprøven:

Statsborgerprøven setter vi opp fortløpende ved behov, så det er bare å ta kontakt med oss dersom du ønsker å ta prøven.

  • Pris: 600 kr

Lenke: Om prøven

Lenke: Øve til prøven

Fritak

Dersom du skal søke fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fyller du ut søknadsskjemaet og legger ved dokumentasjon.

Sendes til Lyngdal kommune, postboks 353, 4580 Lyngdal. Du kan også levere det på skolen.

Det kan ta opptil 4 uker og behandle søknaden, med forbehold om ferieavvikling.

Lenke: Søknad om fritak

Lenke: UDI, søke om permanent opphold

Lyngdal voksenopplæring behandler kun søknader om fritak som gjelder permanent opphold. Skal du søke fritak i forbindelse med statsborgerskap må du gjøre det hos politiet/UDI.

Lenke: UDI, søke statsborgerskap

Sist endret: 07.03.2023