Søknader

Skjema voksenopplæring

Her finner du søknadsskjemaene våre. De hvite knappene er lenker til elektroniske skjema, mens de blå knappelenkene er til digitale «papirskjema». Dersom du ønsker å sende et slikt skjema via epost, bruker du den grønne knappelenken under. Dersom du ønsker å sende de som ordinær post, er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke epost Lyngdal kommune

Skjemalenker:

Lenke: Grunnskoleopplæring for voksne

Lenke: Grunnskoleopplæring for voksne - word-format

Lenke: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lenke: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - word-format

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Lenke: Søknad om realkompetansevurdering

Lenke: Søknad om fritak

Sist endret: 07.03.2023