Skjema skole og voksenopplæring

For leksehjelp, søknad om skolebytte, skoleskyss og annen kontakt med skolen benyttes Foresattportalen.

Lenke til Foresattportalen

Er du ikke kjent med Foresattportalen finner du et eget veiledningshefte her:

Lenke til temahefte Foresattportalen

Skole-skjema utenfor Foresattportalen

Lenke: Innmelding til skolen

Lenke: Klage på karakter

Lenke: Overnatting - melding til brannvesenet

Skjema for spesialpedagogisk hjelp

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Skjema voksenopplæring

Her finner du søknadsskjemaene våre. De hvite knappene er lenker til elektroniske skjema, mens de blå knappelenkene er til digitale «papirskjema». Dersom du ønsker å sende et slikt skjema via epost, bruker du den grønne knappelenken under. Dersom du ønsker å sende de som ordinær post, er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke epost Lyngdal kommune

Skjemalenker:

Lenke: Grunnskoleopplæring for voksne

Lenke: Grunnskoleopplæring for voksne - word-format

Lenke: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lenke: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - word-format

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Lenke: Søknad om realkompetansevurdering

Lenke: Søknad om fritak

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Sist endret: 09.03.2022