Skjema skole og voksenopplæring

Innmelding til skolen

Leksehjelp - påmelding/endring/avmelding

Skolebytte ved flytting

Permisjon fra undervisning

Søknad om skoleskyss

Søknad om skolebytte

Klage på karakter

Skjema for kontaktinformasjon og samtykke

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Lenke: Kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte (barnehage)

Skjema voksenopplæring

Her finner du søknadsskjemaene våre. De hvite knappene er lenker til elektroniske skjema, mens de blå knappelenkene er til digitale «papirskjema». Dersom du ønsker å sende et slikt skjema via epost, bruker du den grønne knappelenken under. Dersom du ønsker å sende de som ordinær post, er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke epost Lyngdal kommune

Skjemalenker:

Lenke: Grunnskoleopplæring (ordinær)

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Lenke: Søknad grunnskole for voksne

Lenke: Søknad norsk og samfunnskunnskap

Lenke: Søknad om realkompetansevurdering

Lenke: Søknad om fritak

Klage på kommunal tjeneste handler om selve utførelsen, altså innholdet i tjenesten du er blitt tildelt.

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale helsetjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjema klage på enkeltvedtak.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Sist endret: 09.03.2022