Skjema skole og voksenopplæring

Innmelding til skolen

Leksehjelp - påmelding/endring/avmelding

Skolebytte ved flytting

Permisjon fra undervisning

Søknad om skoleskyss

Søknad om skolebytte

Klage på karakter

Skjema for spesialpedagogisk hjelp

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Skjema voksenopplæring

Her finner du søknadsskjemaene våre. De hvite knappene er lenker til elektroniske skjema, mens de blå knappelenkene er til digitale «papirskjema». Dersom du ønsker å sende et slikt skjema via epost, bruker du den grønne knappelenken under. Dersom du ønsker å sende de som ordinær post, er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke epost Lyngdal kommune

Skjemalenker:

Lenke: Grunnskoleopplæring (ordinær)

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Lenke: Søknad grunnskole for voksne

Lenke: Søknad norsk og samfunnskunnskap

Lenke: Søknad om realkompetansevurdering

Lenke: Søknad om fritak

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Sist endret: 09.03.2022