Mobbeknappen

Mobbeknappen

Lyngdal kommune har en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte vi kaller for mobbeknappen

HVOR FINNER JEG MOBBEKNAPPEN?

Den røde knappen under vil du også finne på den enkelte skoles hjemmeside under "skolemiljø og helse" 

MELD FRA OM SKOLEMILJØ HER

HVORDAN VIRKER MOBBEKNAPPEN?

Ved å trykke på den røde knappen kommer du til et elektronisk skjema, der du kan varsle om mobbing mellom elever, mobbing fra lærer eller sende inn bekymringsmelding om læringsmiljøet i klassen.

HVA SKJER ETTER UTFYLLING?
  • Du mottar et saksnummer på innsendt skjema.
  • Rektor ved den aktuelle skolen skal deretter så snart som mulig kontakte deg for å skaffe mer info om saken. 
  • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken. Resultatet av denne undersøkelsen skal ende opp i en skriftlig aktivititsplan.
  • Aktivitetsplanen skal si noe om hvilke tiltak skolen skal sette i verk for å rette opp i forholdet, og hvem som har ansvaret for gjennomføringen av tiltakene.
  • Dersom foresatte ikke er tilfreds med tiltakene i aktivitetsplanen, tas saken i første instans opp med rektor. I siste instans er det Fylkesmannen i Agder som avgjør om den lovbestemte aktivitetsplikten er oppfylt.
LOVEN

Opplæringslovens §9A om elevenes skolemiljø

 

Lenke til Nullmobbing.no

Sist endret: 06.11.2019