Skoleskyss

Nå gjelder påbud om munnbind på skoleskyss for alle elever over 12 år når én meter avstand ikke kan overholdes.
Nå gjelder påbud om munnbind på skoleskyss for alle elever over 12 år når én meter avstand ikke kan overholdes.

Fra 09.12.21 gjelder nasjonalt påbud om å bruke munnbind hvis 1 meter avstand ikke kan overholdes.

Agder kollektivtrafikk informerer om følgende:

  • Anbefalinger om bruk av munnbind er besluttet av de enkelte kommunehelsetjenestene på Agder.
  • Anbefaling om munnbind gjelder generelt sett fra du er 12 år. Det kan være medisinske årsaker eller andre årsaker til at enkelte ikke kan eller skal benytte munnbind.
  • Alle busspassasjerer må ta med eget munnbind på bussen.
  • Munnbindet skal tas på før reisen starter, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og du har forlatt bussen.

Alle foresatte anmodes om å ha en dialog med sine barn om dette, og hjelpe dem å få med seg munnbind når de skal reise til og fra skolen.

Se mer på «Smitteverntiltak på kollektivtrafikken i Agder».

For generell informasjon om skoleskyss se knappelenken under.

Agder kollektivtrafikk (AKT)

AKT munnbind-illustrasjon.png
Caption

Sist endret: 10.12.2021