Lister PPT

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet.

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og på grunnskoleområdet. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Lister PPT er ikke samlokalisert, men vi har faste kontorplasser i fire av de fem kommunene, inkludert Lyngdal. Kontakten

Se hjemmesiden til Lister PPT for mer informasjon: 

Lenke til Lister PPT

Sist endret: 07.09.2020