Voksenopplæring

Om virksomheten

Voksenopplæringen i Lyngdal er organisert under virksomheten Oppvekst. Skolen holder til på Rom, men har også en avdeling på Byremo.

Tilbudet består av:

  • Spesialundervisning for voksne (grunnskole)
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige
  • Introduksjonsprogram for utlendinger med behov for grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.
  • Grunnskoleopplæring for voksne

Lenke: Voksenopplæringen Rom

Lenke: Voksenopplæringen Byremo

Skjema voksenopplæring

Her finner du søknadsskjemaene våre. De hvite knappene er lenker til elektroniske skjema, mens de blå knappelenkene er til digitale «papirskjema». Dersom du ønsker å sende et slikt skjema via epost, bruker du den grønne knappelenken under. Dersom du ønsker å sende de som ordinær post, er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke epost Lyngdal kommune

Skjemalenker:

Lenke: Grunnskoleopplæring for voksne

Lenke: Grunnskoleopplæring for voksne - word-format

Lenke: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lenke: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - word-format

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Lenke: Søknad om realkompetansevurdering

Lenke: Søknad om fritak

Skolelenker

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Infofilm om trivsel og skolemiljø

Om digital mobbing og personvern

Om fotografering og billedbruk

Kontaktinfo

Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 20.09.2023