Voksenopplæring

Om virksomheten

Voksenopplæringen i Lyngdal er organisert under virksomheten Oppvekst. Skolen holder til på Rom, men har også en avdeling på Byremo.

Tilbudet består av:

  • Spesialundervisning for voksne (grunnskole)
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige
  • Introduksjonsprogram for utlendinger med behov for grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.
  • Grunnskoleopplæring for voksne

Lenke: Voksenopplæringen Rom

Lenke: Voksenopplæringen Byremo

Skjema voksenopplæring

Her finner du søknadsskjemaene våre. De hvite knappene er lenker til elektroniske skjema, mens de blå knappelenkene er til digitale «papirskjema». Dersom du ønsker å sende et slikt skjema via epost, bruker du den grønne knappelenken under. Dersom du ønsker å sende de som ordinær post, er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke epost Lyngdal kommune

Skjemalenker:

Lenke: Grunnskoleopplæring (ordinær)

Lenke: Spesialundervisning grunnskole

Lenke: Søknad grunnskole for voksne

Lenke: Søknad norsk og samfunnskunnskap

Lenke: Søknad om realkompetansevurdering

Lenke: Søknad om fritak

Skolelenker

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Infofilm om trivsel og skolemiljø

Om digital mobbing og personvern

Om fotografering og billedbruk

Kontaktinfo

Jenny Aprilia Hodnemyr, rektor
Rinnanveien 2 på Rom
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 07.03.2023