Fritak for gebyrer

Det gis normalt ikke fritak for kommunale eiendomsgebyrer.

Det finnes enkelte unntak:

Bolig
Det kan søkes fritak fra renovasjonsavgift og slamtømming dersom boligen blir stående ubebodd i mer enn seks måneder, eller dersom boligen er dokumentert ubeboelig.

Fritidsbolig
Det kan søkes fritak fra renovasjonsavgift og slamtømming dersom fritidsboligen er dokumentert kondemnert.

Vann og avløp
Dette betales etter forbruk.

Dersom boligen skal rives må huseier grave frem anboringspunktet (tilkoblingen) på hovedledning og blende den der. Disse må ikke bare blendes på tomten der huset står/har stått. Hvis dette ikke blir gjort vil stikkledningen før eller siden begynne å lekke, og det er da umulig for kommunen å finne disse lekkasjene i ettertid.

Hvis det er planlagt nytt hus på tomten og dette kan bruke samme stikkledning, kan dette blendes for en begrenset periode.

Søknadsskjema for frakobling finner du i skjemaoversikten under.

Skjema for vann, avløp, slam og renovasjon

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

Lenke: Vann-/avløpsledning - frakobling

Lenke: Vann-/avløp tilkobling

Lenke: VA - registrering av privat anlegg

Lenke: VA - ferdigmelding av arbeid

Lenke: Vannmåler - registrering

Lenke: Endring av kommunale avgifter

Lenke: Endring av kommunale avgifter (word)

Lenke: Søknad om hjemmekompostering

Lenke: Søknad om hjemmekompostering (word)

Månedlig fakturering

Dersom ønskelig er det mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Av praktiske hensyn er anbefalt oppstart av slik avtale enten fra 1. januar, eller fra 1. juli.

For å inngå avtale benyttes skjemaet under.

  • Avtaleskjemaet for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument:

Lenke: Skjema månedlig fakturering

Lenke: Skjema månedlig fakturering, word

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Feieavgift
Brannvesenet Sør kontaktes ved spørsmål om feieavgift.

Sist endret: 27.09.2021