Skjema vann, avløp, slam, renovasjon og klage

Skjema for vann, avløp, slam og renovasjon

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

Vann-/avløpsledning - frakobling

Vann-/avløp tilkobling

VA - registrering av privat anlegg

VA - ferdigmelding av arbeid

Vannmåler - registrering

SKJEMA I PDF / WORD

Endring av kommunale avgifter (.doc)

Søknad om hjemmekompostering (.doc)

Avtaleskjema for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument (docx).

Månedlig fakturering.pdf docx

Skjema for klage på enkeltvedtak og tjeneste

Enkeltvedtak - klage

Kommunal tjeneste - klage

Klage på renovasjon

Klage på kommunale eiendomsavgifter

Sist endret: 09.03.2022