Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Informasjon

Når du skal tilknytte deg kommunalt vann og avløp må du betale et tilknytningsgebyr. Dette er et engangsgebyr, hvor du betaler ett gebyr for vann og ett for avløp. Gebyret faktureres sammen med byggesaksgebyrene.

For boligeiendom betaler du per boenhet, mens for næringseiendom betaler du per bruksenhet.

Når må du betale tilknytningsgebyr?

Gebyret skal betales ved:

  • Ny tilknytning av eiendom
  • Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet
  • Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent

Dersom kommunen overtar privat vann- og/eller avløpsanlegg, kan kommunestyret i det enkelte tilfellet avgjøre hvorvidt tilknytningsgebyr skal beregnes, herunder eventuell rabatt.

Når må du ikke betale tilknytningsgebyr?

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for:

  • Seksjonering av allerede tilknyttet eiendom uten at eiendommens bruksareal endres
  • Tilbygg eller påbygg som øker bygningens bruksareal
  • Bygg som har midlertidig tilknytning i opptil tre år, eksempelvis brakkerigg. Dersom tilknytningen varer i mer enn tre år, skal tilknytningsgebyr ilegges
  • Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg
Ansvar og betaling

Du som eier eller fester eiendommen er ansvarlig for betaling av gebyret. Gebyret faktureres etter gjeldende sats ved gitt igangsettingstillatelse. For eksisterende bygg eller eiendom med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.

Tilknytningsgebyr skal være betalt før tilknytning.

Skjema for vann, avløp, slam og renovasjon

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

Lenke: Vann-/avløpsledning - frakobling

Lenke: Vann-/avløp tilkobling

Lenke: VA - registrering av privat anlegg

Lenke: VA - ferdigmelding av arbeid

Lenke: Vannmåler - registrering

Lenke: Endring av kommunale avgifter

Lenke: Endring av kommunale avgifter (word)

Lenke: Søknad om hjemmekompostering

Lenke: Søknad om hjemmekompostering (word)

Månedlig fakturering

Dersom ønskelig er det mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Av praktiske hensyn er anbefalt oppstart av slik avtale enten fra 1. januar, eller fra 1. juli.

For å inngå avtale benyttes skjemaet under.

  • Avtaleskjemaet for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument:

Lenke: Skjema månedlig fakturering

Lenke: Skjema månedlig fakturering, word

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Forskrift

Lokal forskrift om vann og avløp

Sist endret: 27.09.2021