Verneombudet

Verneombudets rolle og oppgave er lovpålagt, og reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 6.

Lyngdal kommune har 36 verneombud. Blant disse er også et hovedverneombud som er frikjøpt i 40 prosent. Hovedverneombudets oppgave er å koordinere og påse at verneombudenes rolle fungerer i organisasjonen.

Lenke: Arbeidsmiljøloven kap. 6

Hovedverneombudet velges blant verneombudene for to år av gangen.

For perioden 2022-2023 er Geir Sandnes hovedverneombud i Lyngdal kommune. Han jobber opprinnelig som miljøterapeut i virksomhet for Habilitering.

Kontaktinfo hovedverneombud

Geir Sandnes
Lyngdal rådhus, 3. etasje

Sist endret: 19.01.2023