Habilitering

Om virksomheten

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander. Kjennetegn ved målgruppen er at de ikke følger et forventet utviklingsforløp, og at det er behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet.

Ordet «habilitering» kan også leses som «ny-læring». Habilitering er koordinerte, sammenhengende og målrettede prosesser for å nå brukers mål.

Habilitering har ansvar for å tilby tjenester innenfor områdene:

  • Avlastning
  • Helsetjenester i eget hjem, herunder praktisk bistand og opplæring
  • Aktivitetstilbud, herunder dagsenter

Virksomhet for habilitering har døgnbemannet drift.

TryggEst

TryggEst er et voksenvern for alle over 18 år som trenger hjelp til å ivareta sin egen trygghet og rettssikkerhet. Dette kan være personer som har en utviklingshemming, høy alder, kronisk sykdom og psykiske utfordringer eller rusutfordringer.

Kommunens TryggEst-team kan kontaktes hvis du er bekymret for en risikoutsatt person.

Det operative TryggEst-teamet består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

  • TryggEst kontaktes på telefonnummer 418 68 989.

NB! Dette er ingen døgnbemannet vakttelefon. Får du ikke svar, blir du ringt opp igjen så snart noen i TryggEst-teamet har muligheten til det.

Via lenken under finner du TryggEst-teamets egen informasjonsside:

Lenke til TryggEst Lyngdal

VIP-programmet

Høsten 2023 ble det startet kursing av VIP-instruktører i Lyngdal kommune, i regi av Habilitering. VIP-programmet handler om å gi mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold og overgrep. Dette kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Lyngdal en VIP-kommune

Kontaktinfo virksomhetsleder

Geir Helge Heddeland
Bergsakerveien 9, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lindeveien 5

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Sist endret: 27.05.2024