Lærling i Lyngdal kommune

Største lærebedriften i Lyngdal kommune, er nettopp kommunen. Her finner du informasjon om de mange fagfeltene der kommunen tilbyr læreplass.
Største lærebedriften i Lyngdal kommune, er nettopp kommunen. Her finner du informasjon om de mange fagfeltene der kommunen tilbyr læreplass.

Per 2022 har Lyngdal kommune 25 lærlinger. Målet er til enhver tid å kunne tilby 33 læreplasser. Som lærling i kommunen mottar du 50 prosent lønn gjennom hele læreløpet. Via menyene under kan du lese mer om de ulike fagområdene der kommunen tilbyr lærlingeplass.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

XXX

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

vilbli.no

Helsefagarbeiderfaget

XXX

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

vilbli.no

Produksjonsteknikkfaget

XXX

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

vilbli.no

Vei- og anleggsfaget

XXX

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

vilbli.no

Kjemi- og prosessoperatørfaget

XXX

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

vilbli.no

Institusjonskokkfaget

XXX

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

vilbli.no

Fordelen med å bli lærling

Som lærling eller lærekandidat har du som innledningsvis nevnt lønn under opplæringen, i det som er verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

I Lyngdal kommune er hovedregelen at lærlinger/lærekandidater lønnes med 50 prosent lønn av fagarbeider/assistentlønn i hele læreperioden.

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning.

Les mer om lån og stipend via knappelenken under.

Lånekassens nettside

Om lærlinger og helserekrutter

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass, VG3 opplæring i bedrift. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker:

  • Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2)

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Menn i helse (helserekrutter)

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt, og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider.

Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra NAV og lønn fra kommunen.

Les mer om dette tilbudet via knappelenken under.

Menn i helse

Søk læreplass

Fristen for å søke læreplass er 1. mars. Du søker da via Vigo, som er fylkeskommunenes søknadsportal for å søke videregående opplæring.

Søk her på VIGO

Slik er ansettelsesprosessen

Januar/mars

Søk læreplass via portalen VIGO.

Mars/juni

  • Kvalifiserte søkere til læreplasser innkalles til intervju.
  • Tilbud om læreplasser sendes ut med forbehold om bestått i alle fag / avslag på læreplass sendes ut.

Juni/juli

Når tilbudet om læreplass er akseptert utarbeides en rulleringsplan som sendes ut. Denne forteller hvor lærlingen skal ha sin læretid.

De som har takket ja til læreplass må søke om politiattest. I fag hvor politiattest kreves får man ikke starte i lære før politiattest er levert. Bekreftelse for søknad om politiattest sendes ut.

De som har takket ja til læreplass må innen 5. juli sende inn kompetansebeviset. Ved stryk i fag kan tilbud om læreplass bortfalle.

August

Oppstart læretid. Lærekontrakter signeres.

Kontaktinfo faglige ledere

Nina Renathe Litland, faglig leder barne- og ungdomsarbeiderfaget
Elisabeth Orthe Karlsen, faglig leder helsefagarbeiderfaget

Kontaktinformasjon HR

Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver

Sist endret: 31.08.2022