Lærling i Lyngdal kommune

Største lærebedriften i Lyngdal kommune, er nettopp kommunen. Her finner du informasjon om de mange fagfeltene der kommunen tilbyr læreplass.

Største lærebedriften i Lyngdal kommune, er nettopp kommunen. Her finner du informasjon om de mange fagfeltene der kommunen tilbyr læreplass.

Lyngdal kommune har som mål å til enhver tid kunne tilby 33 læreplasser. Som lærling i kommunen mottar du 50 prosent lønn gjennom hele læreløpet.

Fristen for å søke læreplass er 1. mars. Se mer informasjon under seksjonen «Søk læreplass her».

Via lenken under kan du se informasjonsfilmen vi har laget om det å være lærling i Lyngdal kommune.

Lenke til film: Lærling i Lyngdal

Skjermdump lærlingefilm.jpg
Stillbilde fra lærlingefilmen du finner via lenken over.

Fag du kan velge

Menyene under viser de ulike fagområdene der kommunen tilbyr lærlingeplass.

Barne- og ungdomsarbeider

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

Lenke til barne- og ungdomsarbeider-info

Byggdrifter (tidligere vaktmester)

Sentrale arbeidsområder for en byggdrifter er daglig ettersyn av bygg og uteanlegg, enkle reparasjoner og vedlikehold. Mer informasjon om faget finner du via knappelenken under:

Lenke til byggdrifter-faget

Helsefagarbeider

For mer informasjon om faget klikk deg inn på knappelenken under:

Lenke til helsearbeiderfaget

Institusjonskokk

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

Lenke til institusjonskokk-info

Kjemi- og prosessoperatør

Mer informasjon om dette faget finner du via knappelenken under:

Lenke til prosessoperatørfaget

Produksjonsteknikk

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

Lenke til faget produksjonsteknikk

Renholdsoperatør

Mer informasjon om dette faget finner du via knappelenken under:

Lenke til info om renholdsoperatør

Vei- og anlegg

Ønsker du mer informasjon om faget finner du det via knappelenken under:

Lenke til vei- og anleggsfaget

Fordelen med å bli lærling

Som lærling eller lærekandidat har du som innledningsvis nevnt lønn under opplæringen, i det som er verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

I Lyngdal kommune er hovedregelen at lærlinger/lærekandidater lønnes med 50 prosent lønn av fagarbeider/assistentlønn i hele læreperioden.

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning.

Les mer om lån og stipend via knappelenken under.

Lenke til Lånekassens nettside

Om lærlinger og helserekrutter

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass, VG3 opplæring i bedrift. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker:

  • Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2)

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Menn i helse (helserekrutter)

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt, og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider.

Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra NAV og lønn fra kommunen.

Les mer om dette tilbudet via knappelenken under.

Lenke: Menn i helse

Søk læreplass her

  • Fristen for å søke læreplass er 1. mars

Du søker da via Vigo, som er fylkeskommunenes søknadsportal for å søke videregående opplæring.

Lenke: Søk her på VIGO

Slik er ansettelsesprosessen

Januar/mars

Du søker læreplass via portalen VIGO.

Mars/juni

  • Kvalifiserte søkere til læreplasser innkalles til intervju.
  • Tilbud om læreplasser sendes ut med forbehold om bestått i alle fag / avslag på læreplass sendes ut.

Juni/juli

Når tilbudet om læreplass er akseptert utarbeides en rulleringsplan som sendes ut. Denne forteller hvor lærlingen skal ha sin læretid.

De som har takket ja til læreplass må søke om politiattest. I fag hvor politiattest kreves får man ikke starte i lære før politiattest er levert. Bekreftelse for søknad om politiattest sendes ut.

De som har takket ja til læreplass må innen 5. juli sende inn kompetansebeviset. Ved stryk i fag kan tilbud om læreplass bortfalle.

August

Oppstart læretid. Lærekontrakter signeres.

Kontaktinfo faglige ledere

Nina Renathe Litland, faglig leder barne- og ungdomsarbeiderfaget
Elisabeth Orthe Karlsen, faglig leder helsefagarbeiderfaget
Pål A. Rønningen, faglig leder tekniske fag

Kontaktinformasjon HR

Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver

Sist endret: 23.01.2024