Ledergruppen

Lyngdal kommunes ledergruppe består av kommunedirektøren og tre kommunalsjefer.

Kommunedirektør

Kjell Olav Hæåk
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Kommunalsjefer

Organisasjon og utvikling

Ronny Bjørnevåg
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Plan og næring

Kristine Valborgland
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Økonomi og dokumentsenter

Elin Rugland Falkum
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 20.10.2021