Stedet Lyngdal kommune

Audnedal og Lyngdal kommuner ble fra 1. januar 2020 slått sammen til Lyngdal kommune.

Audnedal og Lyngdal kommuner ble fra 1. januar 2020 slått sammen til Lyngdal kommune.

Den nye kommunen strekker seg ca. 80 kilometer langs landeveien, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Den strekker seg også over tre dalfører; Lyngdalen, Audnedalen og Mandalen, med sine tre elver. Alle nasjonalt kjente lakseførende vassdrag.

Treet og de tre bølgene i kommunevåpenet symboliserer en kommune i vekst og bevegelse. Men bærer også i seg mye tradisjon og historie fra begge de to sammenslåtte kommunene.

android-chrome-192x192.png

Mer om kommunevåpenets symbolikk

Skogbruket var og er viktig både i Audnedal og Lyngdal. Elvene var livsnerver, industrigrunnlag og transportveier. Det handlet om fiske, sagbruk og tømmerfløting. Om landbruk og havbruk.

Nå er elver og innlandsvann grunnlag for turisme, opplevelser, rekreasjon og sportsfiske.

Kommunen er rik på kultur og variert natur. Fra det gamle kullfyret på Markøy ved innseilingen til Sælør, til Ørnemyrfjellet i grensetraktene til Åseral. Med sine 578 meter over havet er dette den høyeste fjelltoppen i den sammenslåtte kommunen.

Ørnemyrfjellet.jpg
Ørnemyrfjellet, høyeste toppen i nye Lyngdal kommune. Foto: Janne Reiersen Risnes

Rom i Lyngdal har etablert seg som det naturlige handelssenteret mellom Sandnes i vest og Kristiansand i øst.

I tillegg til handelsnæringen har kommunen en stor andel industriarbeidsplasser, og bedrifter som er ledende i landet innenfor sine produktområder.

Havn, europavei og jernbane er viktige faktorer for vekst og spredt bosetting, og bidrar til å styrke Lyngdals posisjon som et regionalt kraftsenter og geografisk knutepunkt. Lyngdal med sin bystatus (siden 2001) ligger meget strategisk plassert, med E 39 som gjennomfartsåre. Det jobbes kontinuerlig for å styrke Lyngdals naturlige posisjon som et regionalt kraftsenter, både kommunikasjons-, nærings- og servicemessig.

Kommunen har et godt utbygd skoletilbud, og et rikt aktivitetstilbud, både innen idrett og andre organiserte fritidstilbud.

Lyngdal kommune er kort og godt en god plass å bo, en god plass å feriere, en god plass å shoppe, en god plass å jobbe og en god plass å oppleve.

Velkommen til oss!

 

L_Vi_vil_vi_vager_349.svg

Kommunehistorie og fakta

Historien om den nye kommunen

Med drone over Lyngdal og omegn

Sist endret: 20.05.2022