Arbeidsmøte om samhandling og utvikling på Statens hus

I et nylig arbeidsmøte hos Statens Hus/RegionLab Lister samlet en rekke brukere av lokalene seg for å diskutere erfaringene så langt. Formålet med møtet var todelt: Å identifisere områder for forbedring, og å hente frem erfaringer og gevinster så langt.

I et nylig arbeidsmøte hos Statens Hus/RegionLab Lister samlet en rekke brukere av lokalene seg for å diskutere erfaringene så langt. Formålet med møtet var todelt: Å identifisere områder for forbedring, og å hente frem erfaringer og gevinster så langt.

Statens Hus/RegionLab Lister ble offisielt åpnet fredag 27. januar 2023. Fredag 5. april 2024 var tiden kommet for å oppsummere det første driftsåret, og for å kikke litt i krystallkulen med tanke på veien videre.

Initiativtagere var prosjektleder for Statens Hus/RegionLab Lister, Ann Karin Fuglestad, sammen med kommunalsjef for Organisasjon og utvikling i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg. På møtet fikk deltakerne muligheten til å dele erfaringer, samt drøfte seg fram til nye måter å styrke samarbeidet på.

Deltakerne på arbeidsmøtet inkluderte representanter fra Agder fylkeskommune, Lund kommune, Nav Lister, Lister interkommunale politiske råd, Universitetet i Stavanger, Lister Kompetanse, Lister Næringsforening, Nasjonalt Villakssenter, Lister pedagogiske senter i tillegg til prosjektlederen selv og Lyngdal kommune.

Arbeidsmøte Statens hus
Prosjektleder Ann Karin Fuglestad ønsker velkommen til arbeidsmøtet på Statens Hus/RegionLab Lister. Fremst til venstre ses Hans Fredrik Grøvan fra Lister Næringsforening, en av mange «innbyggere» på Statens hus. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Mange lavthengende frukter

I løpet av møtet ble det raskt pekt på at første driftsåret bød på mange lavthengende frukter som raskt kunne høstes inn. Herunder reduserte kostnader til kontorlokaler og reise, og redusert kjøretid med tilhørende positive miljøeffekter. Dette er etablerte og varige gevinster.

I tillegg ble verdien av det å skape et felles tverrfaglig og tverrsektorielt miljø løftet fram som en positiv synergi, og et verdifullt videre satsningsområde.

I 2023 var det registrert hele 53 brukere av Statens Hus/RegionLab Lister. Ni statlige, 25 regionale og interkommunale, ni kommunale og 10 fra privat sektor. Disse brukerne sto blant annet for 364 bookinger til sammen; 147 kontorbestillinger og 217 møteromsbestillinger.

Gruppearbeid Statens hus
Erfaringer og gevinster var fokuset under arbeidsmøtet. Prosjektleder Ann Karin Fuglestad i midten. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune
Arbeidsmøte post it-lapper
Post it-lapper hører med. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune
Gruppearbeid Statens hus
Engasjement og fokus under gruppearbeidet. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Positivt for regionen

– Arbeidsmøtet hos Statens Hus/RegionLab Lister framhevet betydningen av denne typen samhandling og utvikling for å møte framtidige utfordringer og muligheter i regionen. Med en sterk deltakelse og engasjement fra ulike aktører, banet møtet vei for nye initiativer og samarbeidsmuligheter som vi tror vil bidra positivt for hele regionen i tiden som kommer, oppsummerer Ann Karin Fuglestad og Ronny Bjørnevåg.

– På grunn av dette arbeidsfellesskapet, og nettverk som er skapt gjennom dette, er nye prosjekter og kompetanseklynger på tvers av virksomheter blitt etablert, sier Fuglestad.

Presentasjon av gruppearbeid Statens hus
Solveig O. Vatne fra Nav Lister presenterer resultater fra gruppejobbing, mens kommunalsjef Ronny Bjørnevåg noterer. Foto: Ann Karin Fuglestad

Via lenkene under kan du bli bedre kjent med Statens Hus/RegionLab Lister:

Lenke: Lyngdal får Statens hus

Lenke: Statens hus åpnet

Lenke: Statens Hus/RegionLab Lister

Lenke: Booke kontor/møterom på Statens hus

Kontaktinfo for henvendelser

Ann Karin Fuglestad, prosjektleder
Postgården - Stasjonsgata 28, 3. etasje

Sist endret: 12.04.2024