Statens hus åpnet

Statens hus i Lyngdal har siden høsten 2020 vært en visjon om et kontorfellesskap for offentlig ansatte. Nå er det blitt et fysisk sted, som kan besøkes.

Statens hus i Lyngdal har siden høsten 2020 vært en visjon om et kontorfellesskap for offentlig ansatte. Nå er det blitt et fysisk sted, som kan besøkes.

Fredag 27. januar 2023 ble en merkedag i Lyngdal. Da var dagen kommet for offisiell åpning av Statens hus i Postgården. Nærmere bestemt Stasjonsgata 26.

Statens hus, eller RegionLab Lister som det nå er blitt kalt, er et pilotprosjekt der nye former for samarbeid i offentlig sektor skal prøves ut. Et kontorfellesskap preget av verdier som samarbeid, kreativitet og innovasjon. Kall det gjerne et nav for deling av fag og kompetanse på tvers av ulike forvaltningsnivåer. Dette navet holder altså nå til i Postgården i Lyngdal, i bofellesskap med Listersamarbeidet.

Marius Thoresen informerer
Prosjektleder Marius Thoresen orienterer om Statens hus. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune
Styringsgruppen og Ingunn Foss
Styringsgruppen for Statens hus i Lyngdal sammen med stortingsrepresentant Ingunn Foss. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Målet er å tiltrekke seg nye aktører til regionen, og å forbedre og forsterke det regionale samarbeidet i Lister, komme med anbefalinger om framtidig lokalisering av statlige arbeidsplasser samt å utvide og forsterke det samarbeidet og den fagkunnskapen som allerede eksisterer i dag.

Det var i september 2020 at daværende distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, tok turen til Lyngdal for å slippe nyheten om at nettopp Lyngdal var plukket ut som den fjerde og siste pilotkommunen til å teste ut regjeringens nye modell for «statens hus». Det skjedde foran rådhuset, med lokale folkevalgte, pressefolk og tilfeldig forbipasserende som tilhørere. Til stede var også stortingsrepresentant Ingunn Foss fra Lyngdal.

Bilde av Helleland foran rådhuset
Daværende distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Lyngdal mandag 28. september for å kunngjøre nyheten om «Statens hus». Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Fredag 27. januar var den store dagen kommet. Da kunne prosjektleder Marius Thoresen ønske en solid flokk inviterte gjester velkommen til offisiell åpning av Statens hus i Lyngdal. I tillegg til orienteringen som ble gitt av prosjektlederen selv, var det i løpet av arrangementet innlegg, gratulasjoner og lykkeønskninger fra følgende personer:

  • Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartmentet
  • Gina Lund, Statsforvalter i Agder
  • Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal
  • Ingunn Foss, Stortingsrepresentant
  • Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder
  • Bjørn Brastad, sjefanalytiker Oxford Research

Da den offisielle delen av programmet var over, var det tid for mingling og uformell prat.

Marius Thoresen informerer gjestene
Prosjektleder Marius Thoresen kunne ønske velkommen til en fullsatt sal da Statens hus ble offisielt åpnet. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune
Marius Thoresen og Gina Lund
Statsforvalter Gina Lund hadde med seg blomsterhilsen og gode ord til prosjektleder Marius Thoresen. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Aktuelle lenker

Piloprosjektet Statens hus er en direkte konsekvens av distriktsmeldingen som regjeringen la fram i 2019. Meldingen oppsummerer regjeringens politikk for lokalisering av statlige arbeidsplasser over hele landet. Fra før er Statens hus-piloter lokalisert til Narvik, Orkland og Stad.

Pilotprosjektet varer ut 2024. Marius Thoresen har vært prosjektleder siden høsten 2021.

Lenke: Piloprosjektet Statens hus

Lenke til distriktsmeldingen

Lenke: Nå åpner Statens hus

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024