Her tas det jevnlig prøver av badevannet

Gjennom sommeren tas det jevnlig prøver av vannkvaliteten på flere av de mest kjente badeplassene i Lyngdal kommune. Prøvene tas på badeplasser hvor det er kjent at vannkvaliteten kan variere en del fra uke til uke.

Gjennom sommeren tas det jevnlig prøver av vannkvaliteten på flere av de mest kjente badeplassene i Lyngdal kommune. Prøvene tas på badeplasser hvor det er kjent at vannkvaliteten kan variere en del fra uke til uke.

Resultatene offentliggjøres på en egen side her i kommuneportalen. Den finner du via lenken under. 

Lenke: Vannkvalitet på badeplasser

For kjapt å finne denne infoen senere i sommer, kan du ganske enkelt spørre vår samtalerobot Kommune-Kari, så henter hun fram lenken til deg. Du finner den også under snarveier på forsiden så lenge prøvetakingen pågår. Det vil si ut august måned.

Testresultatene gjengis med tall og trafikklys-fjes.

 • Dersom grenseverdiene er under 100 er det grønt smilefjes for utmerket badevannskvalitet smiley-green-40px.png
 • Gult ansikt betyr tilstrekkelig. OK å bade, men med en viss risiko for å kunne bli dårlig. Da ligger grenseverdiene mellom 100 og 1000 smiley-yellow-40px.png
 • Rødt betyr høyere enn 1000 og stopp, ingen bading smiley-red-40px.png

Dette er stedene hvor det tas vannprøver ukentlig:

 • Kvavik, Monodden
 • Kvavik, sentralt
 • Breiva
 • Rosfjord camping
 • Lyngdal bibelcamp
 • Vemestad
 • Hagehølen
 • Presthølen
 • Konsmoparken
 • Sundet/Åsen

På Byremosanden og i Hanekilen vest for Sveindal tas det prøver to ganger i måneden.

Dronebilde fra Rosfjordstranda
Rosfjord er en av Lyngdals populære badeplasser hvor det ukentlig tas vannprøver. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Mer om prøvetakingen og e.coli-bakterier

Kommunen prioriterer å ta vannprøver på de badeplassene som erfaringsmessig er mest utsatt for ytre påvirkninger. Eksempelvis negativ effekt på vannkvaliteten etter nedbørsperioder. Derfor er det flere populære og kjente badeplasser i kommunen hvor det ikke tas prøver, og som derfor ikke er med i denne oversikten.

For å ligge innenfor grenseverdiene for god badevannskvalitet må ikke mengden e.coli-bakterier overstige 100 TKB (termotolerante koliforme bakterier) per 100 milliliter vann.

E.coli er en termotolerant koliform bakterie (TKB) som forekommer i store mengder i avføringen til mennesker og dyr. Termotolerante koliforme bakterier skiller seg fra andre koliforme bakterier ved at de vokser helt opp til en temperatur på 44-45 °C. Derav termotolerant, som betyr at de tåler høy temperatur.

Antall TKB i god vannkvalitet må ikke overstige 100 per hundre milliliter vann. Selv verdier fra 80 til 100 kan føre til blant annet omgangssyke, diaré og påfølgende dehydrering i sommervarmen.

Via lenken under kan du lese mer om Folkehelseinstituttets normer for badevannskvalitet.

Lenke: FHI-normer for vannkvalitet

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024