Covid19-behandling med Paxlovid-tabletter

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved påvist covid19-smitte kan få tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved påvist covid19-smitte kan få tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter, og hvor disse kan dempe sykdomsutvikling:

 • De som har alvorlig immunsvikt
 • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
 • Alle som er over 80 år

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig.

 • Paxlovid er et reseptbelagt legemiddel
 • Det er begrenset tilgang på Paxlovid i Norge. Helsedirektoratet følger derfor situasjonen og forbruket av Paxlovid nøye

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager. Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

 • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret
 • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene
 • Du er over 80 år
 • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine

Se mer informasjon om risikogrupper og hva du skal gjøre hvis du blir syk via lenkene under.

Her får du selvtester

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil ha behov for tilgang til selvtester.

Slike kan fortsatt hentes gratis på:

 • Innbyggertorget i Lyngdal kulturhus
 • Kommunehuset på Konsmo
 • Joker Byremo
 • Butikken i Kvås

Smittevernrådet om å holde seg hjemme hvis du er syk, er ikke endret.

Lenke til infosider om korona

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024