Samlet informasjon om korona

Her finner du all informasjon som er publisert på kommunens hjemmeside om korona-pandemien. Alle aktuelt-sakene, og et eget menypunkt med alle innbygger- og mediemeldingene som er sendt ut fra kriseledelsen.
Her finner du all informasjon som er publisert på kommunens hjemmeside om korona-pandemien. Alle aktuelt-sakene, og et eget menypunkt med alle innbygger- og mediemeldingene som er sendt ut fra kriseledelsen.

Lyngdal kommune innfører trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan

Lørdag formiddag 26. juni besluttet kriseledelsen at også Lyngdal kommune innfører trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan.

 • Gjeldende fra kl. 12 søndag 27. juni 2021.

Nasjonalt ble trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan innført fra søndag 20. juni. Men på bakgrunn av en uoversiktlig smittesituasjon besluttet kriseledelsen lørdag 19. juni at Lyngdal kommune fortsatt skulle være på trinn to. Den formelle beslutningen ble tatt av smittevernlege og fungerende kommuneoverlege Ehsan Rajabian, og hjemlet i smittevernloven.

Men slik smittesituasjonen har utviklet seg i Lyngdal siste uken, var fungerende kommuneoverleges råd til kriseledelsen lørdag 26. juni at også Lyngdal nå kan slutte seg til trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan. Gjeldende fra kl. 12 søndag 27. juni.

I sin vurdering la Rajabian til grunn situasjonen i hjemmetjenesten, hvor det ikke er påvist flere smittetilfeller. Generelt er det kontroll på smitten, og smitteveiene er tilknyttet isolerte klynger. Faren for villsmitte vurderes derfor i øyeblikket som svært liten.

Også TISK-kapasiteten i kommunen er god. Det vil si ressursene som håndterer testing, isolering, smittesporing og karantene.

Men fungerende kommuneoverlege er klar på at situasjonen raskt kan endre seg, og selv om Lyngdal kommune innfører trinn tre, anmodes befolkningen om å være forsiktige.

For utfyllende informasjon om smittesituasjonen i Lyngdal, se knappelenken under.

Smittesituasjonen i Lyngdal

Via lenkene under er vedtaket om utsettelse av trinn tre, og innbygger- og pressemeldingen som ble sendt ut lørdag formiddag 19. juni:

Vedtak etter smittevernloven

Lyngdal utsetter trinn tre - PM 190621

Dette er trinn tre

Trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan gjelder i Lyngdal kommune fra kl. 12 søndag 27. juni 2021.

Her er noen hovedpunkter

Generelt:

 • Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser:

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Arbeidsliv:

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige):

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter:

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

 • Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt):

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett:

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Private arrangementer:

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling:

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

For full oversikt, se lenkene under:

Dette er trinn tre

Regjeringens gjenåpningsplan

Spørsmål om arrangementer?

Har du spørsmål om gjennomføring av private eller offentlige arrangementer kontakter du Lyngdal kommune på telefon 38 33 40 00, og ber om å bli satt over til kontaktperson for arrangementer. Alternativt på epost post@lyngdal.kommune.no

Du kan også spørre vår samtalerobot Kommune-Kari om dette.

 • Det presiseres at Lyngdal kommune ikke er noen godkjenningsinstans for arrangementer. Dette er kun et tilbud om veiledning.

Løpende lokal informasjon om korona

Aktuelt-saker

Under har vi samlet lenker til alle aktueltsakene som er publisert her på kommunens hjemmeside om korona, eller relatert til korona-situasjonen i Lyngdal. De nyeste sakene ligger øverst.

Smittestatus i Lyngdal (oppdateres fortløpende)

Kafé-gjester bes teste seg

Smitte på Lyngdal helsehus

Lyngdal gode på smittevern

Anmodninger om 17. mai-helgen

Lokal smittevernforskrift vedtatt

Sørlandsbadet fortsatt stengt

Berge barneskole i rødt

Busspassasjerer bes teste seg

Anmodning til Byggvell-kunder

Smitteteamet anmoder: Ta telefonen!

Ingen alvorlige smittevernbrudd

Varsler kommunalt tilsyn

Innbyggertorgene stenger

Skolene fra rødt til gult

Å barneskole smitte-stengt

Lokal smittevern-forskrift vedtatt

KVS-smitten kan være begrenset (oppdatert 13.03.)

Bekymret over villsmitte

Unødvendige reiser frarådes

Nye smittetilfeller påvist 3. mars

Ikke ring korona-telefonen unødig

Krav om godkjenning av karantene-lokaler

Advarer mot vaksine-svindel

Ikke tiden for å senke skuldrene

Har du lastet ned «Smittestopp»?

Om vaksineringsarbeidet i Lyngdal

Sørlandsbadet gjenåpnet

Stenger Sørlandsbadet - sak utløpt

Luftveisklinikken trenger tilkallingsvikarer

Etterlyser gjester fra Knøtten kro

Ber brukerne av Skeisen holde avstand

Klassetrinn i karantene

Koronatest ved innreise til Norge

Covid19-test when entering Norway

Digital registreringsplikt ved innreise

Nå starter vaksineringen

Smitteverntiltak i Lyngdal kommune

Covid19-vaksinering i Lyngdal

Førjulshilsen fra ordføreren

Forlenger ikke forbudet mot arrangementer

Informasjon om skoleskyss

Én ukes forbud mot arrangementer

Massiv testing gjennomført

Smitten øker, skoler og barnehager rammes

Pålegg om å avlyse arrangementer

Anmoder om ekstra varsomhet

Anbefaler bruk av munnbind

Siste om smittesituasjonen i Lyngdal

Ingen nye lokale smitteverntiltak

Barnehagene skjerper smittevernet

Avstå fra fritidsaktiviteter og sosial kontakt

Nærkontakt til helsearbeider smittet

Vær på vakt mot "falske" smittesporere

Helsearbeider korona-smittet

Barnehager kan bli korona-stengt

Når må du holde barnet hjemme?

Økt ventetid på korona-telefonen

Seks sjøfolk har testet positivt

Nytt smittefunn blant sjømannskap

Ber besøkende ta ansvar

Nytt smittetilfelle i Lyngdal

Oppstart nytt barnehageår 2020-2021

Korona-smitte påvist i Lyngdal

Korona-tiltak ved skolestart

Innfører besøkskarantene på sykehjem

Ny krisepakke for lag og foreninger

Meld fra om arrangementer

Luftveisklinikken endrer rutinen

Gjenåpner dagsentrene for eldre

Presiserer rutinene for institusjonsbesøk

Barnehagene tilbake til normalen

Utvider mulighetene for besøk

Testsenter og luftveisklinikk i Lyngdal

Omsorgssentrene åpner for besøk

Se høydepunktene fra 17. mai

En annerledes 17. mai

Kontrollert skoleåpning fra 13. mai

Nå tas helsehuset i bruk

Meld fra om arrangementer

Korona-endringer gjeldende fra 7. mai

Utsatt forfall på kommunale avgifter

Endrer åpningstiden i barnehagene

Nå kan du besøke bibliotek og kino

Viktig info om oppstart SFO og skole

Planlegger alternativ 17. mai

Viktig info om barnehage-start

App for smittesporing

Endret forskrift om camping-forbud

Nå gjelder det nasjonale bålforbudet

Omsorgssentrene tilbyr nettbesøk

Samleinfo fra kriseledelsen

Krisepakke for kultur, idrett og frivillighet

Transportavtale mellom Q43 og kommunen

Betinget gjenåpning av idrettsanlegg

Gjenåpner Skrumoen avfallsmottak

Minner om forbudet mot campingturisme

Utsetter husleien for næringsdrivende

Har opprettet ny hjelpetelefon

Trenger flere renholdere

Åpner avfallsmottakene 1. april

Forbud mot bålbrenning

Camping-forbud i Lyngdal

Tiltakene fortsetter (egen fane på forsiden)

Nettmøte i formannskapet

Bladdalen miljøstasjon åpen

Bli en digital skravlekopp

Lanserer take away-bibliotek

Se film om luftveislegevakten

Telefon for barn og unge i Lyngdal

Hytteforbudet er innført

Kommunen trenger smittevernutstyr

Minner om testkriteriene

Hyttefolk må holde seg hjemme

Råd og tiltak for bedrifter

Foreldrebateling og kommunale avgifter

Hjelpelinjer for barn og foreldre

Ber helsearbeidere melde seg

Minner om skjerpede karantene-regler

Skrumoen avfallsmottak stenger

NAV Lister ber publikum droppe besøk

Utsetter flyttingen til helsehuset

Foreldrebetaling i SFO og barnehage

Stenger rådhus og helsestasjoner

Oppretter egen luftveislegevakt

Oppretter korona-telefon (egen fane på forsiden)

Korona-spørsmål presser legevakten

Informasjon fra kriseledelsen 13. mars

Stenger skoler og barnehager

Avlyser kommunestyremøte

Bekrefter koronasmitte i Lyngdal

Helse og omsorg innfører besøkskontroll

Informasjonsfilm om korona-viruset

Orientering om korona-viruset

Innbyggerinformasjon fra kriseledelsen

I nedtrekksmenyen "Medie- og innbyggermeldinger" kan du via de blå knappelenkene laste ned informasjonen som kriseledelsen sender ut om situasjonsbildet i Lyngdal kommune.

Dette er både presse- og innbyggermeldinger. De nyeste meldingene ligger øverst.

Medie- og innbyggermeldinger

Statusrapport fra kriseledelsen 290621

Korona-dødsfall i Lyngdal - PM 280621.pdf

Lyngdal kommune til trinn tre - PM 260621

Lyngdal utsetter trinn tre - PM 190621

Kafekunder anmodes å teste seg 180621

Smitte på Lyngdal helsehus - PM 170621

Statusrapport fra kriseledelsen 070621

Smittesituasjonen i Lyngdal 030621

Smittesituasjonen per 020621

Statusrapport fra kriseledelsen 010621

Statusrapport fra kriseledelsen 250521

Smittesituasjonen i Lyngdal per 180521

Smittesituasjonen i Lyngdal per 120521

Smitte- og vaksinestatus per 100521

Anbefalinger til 17. mai PM 070521

Forskrift og anbefalinger 060521

Smittesituasjonen per 050521

NB! I meldingen over står det at et klassetrinn ved Lyngdal ungdomsskole er i karantene. Det er ikke presist. Det skulle stått en klasse.

Smittestatus per 030521

PM fra kriseledelsen 300421

Forskrift om ventekarantene PM 290421

PM fra kriseledelsen 280421

PM fra kriseledelsen 270421

PM fra kriseledelsen 260421

Smitte- og vaksinestatus per 230421

Uoversiktlig situasjon - PM 220421

Vaksineringsarbeidet og smittesituasjonen per 200421

Status på vaksineringsarbeidet per 090421

Kriseledelsen avventer - PM 090421

Smitte- og vaksinestatus per 060421

Smitte- og vaksinestatus per 260321

Iverksetter smittevern-tilsyn 240321

Skal vurdere påske-tiltak 220321

Engelsk mutasjon også på Å 190321

Smitte-stenger Å barneskole 180321

Smittesituasjonen i Lyngdal per 170321

Smittesituasjonen i Lyngdal per 160321

PM fra kriseledelsen i Lyngdal 150321

PM fra kriseledelsen i Lyngdal 140321

Skyss-elever og passasjerer må melde seg - PM 130321

Smittestatus i Lyngdal per 120321

Mulig utbrudd på KVS Lyngdal 110321

Info fra kriseledelsen i Lyngdal 090321

Smittestatus per 050321

Anmodning om selvpålagt reiserestriksjon 040321

Smittestatus 030321

Vaksinestatus Lyngdal 260221

Smitte- og vaksinestatus 230221

PM om godkjenning av karantene-lokaler 220221

Statusrapport Lyngdal kommune 190221

Info fra kriseledelsen 090221

Vaksinestatus per 05.02.21

Tar hverdagen tilbake PM 280121

Det er ikke over - info 260121

Pressemelding om vaksineringsarbeidet 220121

Gjenåpner Sørlandsbadet 220121

Smittestatus i Lyngdal per 200121

PM 190121: Stenger Sørlandsbadet

Smittestatus i Lyngdal per 190121

Info fra kriseledelsen 180121

Smittestatus i Lyngdal per 180121

Smitte i hjemmesykepleien 170121

PM fra kriseledelsen 150121

PM om helgeåpen teststasjon 140121

Smittestatus i Lyngdal 140121

Smitte- og vaksinestatus 12.01.21

Klassetrinn i karantene 08.01.21

Smittestatus i Lyngdal 08.01.21

Smittestatus i Lyngdal 07.01.21

Info om smittestatus 06.01.21

Smittestatus, vaksineforberedelser og oppfølging av nye nasjonale retningslinjer 040121

Info om smittestatus og vaksineforberedende arbeid 23.12.20

Info om smittestatus 01.12.20

Smittestatus per 26.11.20

Info fra kriseledelsen 24.11.20

Info fra kriseledelsen 23.11.20

Info fra kriseledelsen 22.11.20

Info fra kriseledelsen 20.11.20

PM 19.11.20 fra kriseledelsen i Lyngdal

PM II 18.11.20 om smittestatus

PM fra kriseledelsen 18.11.20.pdf

PM II 17.11.20 om smittestatus og tiltak

PM 17.11.20 om smittesituasjonen

PM III 16.11.20 om lokal forskrift

PM II 16.11.20, stenger ikke skoler og barnehager

PM mandag 16.11.20 om massiv testing

PM II fra Lyngdal kommune søndag 15.11.20

PM fra Lyngdal kommune søndag 15.11.20

Interkommunal PM 141120, pålegg fra kommunelegen

PM 131120 om smittestatus og tiltak

Pressemelding 121120 om smittestatus

PM 111120 om nye tiltak og smittestatus

Pressemelding 091120 om smittestatus

PM 061120 - viderefører anmodningene

PM 051120 om smittestatus

Pressemelding 041120 om smittestatus

PM 031120 om korona og nye tiltak

PM 021120 - smittestatus i Lyngdal

PM 301020 om håndballag i karantene

PM 301020 fra Lyngdal kommune om smitte

PM 231020 - nytt smittetilfelle

PM 231020 - to lyngdøler i karantene

PM 211020 smittet nærkontakt

PM 161020 om smittet helsearbeider

PM 040920 om nytt smittetilfelle

PM 250820 om smittestatus

PM 170820 om smittesituasjonen på skip

PM 130820 om smitte

PM 130820 om besøksrestriksjoner

PM 110820 nytt smittetilfelle

PM 060820 om påvist korona-smitte

Pressemelding 030620

Pressemelding 260520

Pressemelding 190520

Pressemelding 120520

Pressemelding 080520

Pressemelding 050520

Pressemelding 300420

Pressemelding 280420

Pressemelding 240420

Pressemelding 210420

Pressemelding 170420

Pressemelding 140420

Pressemelding 110420

Pressemelding 080420

Pressemelding 070420

Pressemelding 060420

Pressemelding 030420

Pressemelding 020420

Pressemelding 010420

Pressemelding 310320

Pressemelding 300320

Pressemelding 270320

Pressemelding 260320

Pressemelding 250320

Pressemelding 230320

Pressemelding 200320

Pressemelding 180320

Pressemelding 170320

Pressemelding 160320

Pressemelding 130320

Pressemelding 120320

Vaksinasjonsprogram for covid19

Oppdatert informasjon om covid19-vaksinering i Lyngdal finner du via knappelenken under.

Korona-vaksinering

Via lenken under finner du Folkehelseinstituttets temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Info om vaksinasjonsprogram

Folkehelseinstituttet

Under er lenker til mer info om meldesystemet for smitte, regler for avstand, karantene og isolering, til Folkehelseinstituttets dag- og ukerapporter om korona og Folkehelseinstituttets hovedside:

Meldesystemet for smitte

Om avstand, karantene og isolering

Dag- og ukerapporter FHI

Folkehelseinstituttets side

Testsenter i Lyngdal

Via lenken under finner du informasjon om teststasjonen for korona i Lyngdal.

Pasienter med luftveisplager kontakter sin fastlege.

Teststasjon for covid19

Skoleskyss

Anmodningen fra AKT om at skoleelever som har muligheten til det bør gå, sykle eller bli kjørt gjelder fortsatt.

Informasjon om tiltak knyttet til kollektivtrafikk og skoleskyss finner du via knappelenken under.

Skoleskyss og korona

Kanaler for samtale / channels for support

Via lenken under finner du informasjon om hjelpekanaler hvor barn, unge og omsorgspersoner kan få kontakt med profesjonelle hjelpere for samtale og støtte.

Hjelpelinjer / support channels

Via the link above you will find information about channels where children, young people and caregivers can get in touch with professional helpers for conversation and support.

Information in other languages

Corona virus information

Below you will find simultaneously interpreted recordings of governmental press conferences.

Interpreted press conferanses

Kontaktinformasjon

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Hygieneplakat.jpg

Sist endret: 15.07.2021