Fra konsesjonssaker til framtidens Korshamn og kulturpris

I uke 47 kunne du på Kommune-TV få med deg sendinger fra fire politiske utvalgsmøter, med et stort spekter av saker. Fra konsesjonssøknader i UMPT til debatt om framtidens Korshamn, kulturpris og årets lyngdøl i kulturutvalget.

I uke 47 kunne du på Kommune-TV få med deg sendinger fra fire politiske utvalgsmøter, med et stort spekter av saker. Fra konsesjonssøknader i UMPT til debatt om framtidens Korshamn, kulturpris og årets lyngdøl i kulturutvalget.

De to første møtene, og direktesendingene, var tirsdag 21. november. Da var det møte i de politiske utvalgene for miljø, plan og teknisk (UMPT), og helse og velferd. Dagen etter, onsdag 22. november, var utvalg for barn og oppvekst, og det politiske utvalget for kultur og samskaping samlet til møte.

De redigerte opptakene finner du via knappelenkene under.

Lenke: UMPT 21.11.23

Lenke: Helse og velferd 21.11.23

Lenke: Barn og oppvekst 22.11.23

Lenke: Kultur og samskaping 22.11.23

I Kommune-TV kan du også laste ned innkalling og sakliste til møtene.

Litt om sakene

Hva hadde så de fire utvalgene på sin politiske agenda denne uken?

Først og fremst skulle alle utvalgene behandle kommunedirektørens forslag til Økonomi- og
handlingsplan, med årsbudsjett for 2024.

  • Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) hadde, i tillegg til handlingsplan og årsbudsjett, en ganske omfattende dagsorden. Blant sakene var både klage- og fradelingsaker og konsesjonssøknader. Herunder høringssaken om ny høyspentlinje på strekningen Vallemoen - Kvinesdal. Den saken kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Ny høyspentlinje på høring

  • Så snart UMPT hadde avsluttet sitt møte, ble kommunestyresalen overtatt av utvalg for helse og velferd. De fleste sakene til dette møtet var referat- og orienteringssaker. Blant annet om kommunens forvaltning av alkoholloven, og den faste orienteringen med status fra driften til virksomhetene i helse og velferd.
  • På saklisten til det politiske utvalget for barn og oppvekst onsdag 22. november var en sak om vertskommuneavtale for barnehagemyndighet i Lister, og forslag til skoleruter for 2025-2026, og for 2026-2027.
Kultur og samskaping 221123, Thor Ove Aas Jan Seland Steinar Bjørnstøl.jpg
På saklisten til utvalget for kultur og samskaping 22. november sto blant annet spørsmålet om å gjeninnføre ordning med kulturpris i Lyngdal kommune. På talerstolen gir Senterpartiets Thor Ove Aas uttrykk for sine meninger om den saken. På podiet sitter kultursjef Jan Seland (midten), og utvalgsleder Steinar Bjørnstøl (V). Foto: Skjermbilde fra Kommune-TV
  • Utvalg for kultur og samskaping startet sitt møte etter at barn og oppvekst hadde satt strek. På agendaen sto blant annet den nylig publiserte mulighetsstudien for Korshamn, samarbeidsavtale mellom Lyngdal kommune og Lyngdal idrettsråd og spørsmålet om å gjeninnføre ordning med kulturpris for Lyngdal kommune. Kulturutvalget behandlet i dette møtet også en søknad fra Radio Lyngdal om midler fra Olsokfondet, og de fordelte kulturmidler for 2023. Denne saken sto opprinnelig på dagsorden til utvalgets møte 25. oktober 2023, men ble da utsatt fordi utvalgets medlemmer ønsket å gå gjennom søknadene om kulturstøtte.

Den nevnte mulighetsstudien for Korshamn kan du lese mer om her:

Lenke: Korshamn under lupen

Næringsrådgiver Marit Helene Leschbrandt presenterer mulighetsstudien for Korshamn, i utvalget for kultur og samskaping
Næringsrådgiver i Lyngdal kommune, Marit Helene Leschbrandt, presenterer mulighetsstudien for Korshamn for utvalget for kultur og samskaping. Foto: Skjermbilde fra Kommune-TV

Om sendingen 30. november

Neste sending på Kommune-TV er fra formannskapets møte torsdag 30. november. Da behandles blant annet kommuedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for årene 2024 til 2027, med årsbudsjett for 2024. Også saken om salg av kommunens aksjer i Mandal havn Strømsvika holding AS, og status på saken om Forundringsparken og Anne-Cath. Vestly-museet ligger på formannskapets bord denne dagen.

Formannskapet skal i dette møtet også samle seg om et høringssvar til rapporten fra strømprisutvalget. Ekspertutvalget som i februar 2023 fikk i oppgave å vurdere dagens strømpris-system. Innstillingen fra kommunedirektøren til høringsuttalelse peker på viktigheten av at det snarest iverksettes tiltak for å få lavere og mer forutsigbare strømpriser.

Møtet og sendingen fra formannskapet starter kl. 12. Du finner den på Kommune-TV via lenken under.

Lenke: Lyngdal formannskap 30.11.23

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er «Podiet», som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen «Salen» viser hele møterommet. Dersom det underveis i møtet vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter «Projektor». Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på. Du kan bytte kameravinkel når som helst underveis i en sending.

I arkivet på Kommune-TV kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter fra tidligere møter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

  • Opptak fra formannskap og kommunestyre arkiveres i fire år
  • Opptak fra utvalgsmøter beholdes i arkivet i 100 dager

Om redigering

Alle opptak fra politiske møter redigeres før publisering i TV-arkivet. Det innebærer at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptakene identisk med direktesendingen.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024