«En av mange» avvikles

«En av mange» blir ikke videreført. Det besluttet Lyngdal formannskap i møtet torsdag 9. mars.

«En av mange» blir ikke videreført. Det besluttet Lyngdal formannskap i møtet torsdag 9. mars.

«En av mange» er et prosjekt der den lovpålagte aktivitetsplikten er blitt benyttet som et virkemiddel for å vise ungdommer som står utenfor arbeid og utdanning de mange yrkesmuligheter som kommunal sektor byr på.

Målet er at ungdommene skal velge et yrke nettopp i kommunal sektor, og der kommunen på sin side stiller læreplass til rådighet for de som ønsker å ta fagbrev/delkompetanse.

«En av mange» er et tilbud til de som kan krysse av for ett eller flere av kulepunktene under:

  • Har ikke fullført en utdannelse
  • Vet ikke helt hva du vil med livet
  • Trenger hjelp til å finne din vei
  • Ønsker deg en fremtid med jobb, men vet ikke hva
  • Er mellom 18-30 år

«En av mange» har vært driftet som et kommunalt prosjekt siden september 2020.

Via knappelenken under kan du se opptaket fra da Lyngdal formannskap i møtet torsdag 9. mars 2023 hadde på bordet saken som ble titulert «Avklaring om En av mange».

Lenke: Formannskapet om «En av mange»

Plakat en av mange

Kontaktinformasjon

Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver

Sist endret: 08.04.2024