Helsehus-prosjekt med enormt gevinstpotensial

Prosjektet «En av mange» på Lyngdal helsehus har potensial til å gi en samfunnsmessig milliongevinst. Det er konklusjonen etter at prosjektledelsen nå har gjort opp regnskap.

Prosjektet «En av mange» på Lyngdal helsehus har potensial til å gi en samfunnsmessig milliongevinst. Det er konklusjonen etter at prosjektledelsen nå har gjort opp regnskap.

«Utenforregnskapet» som Lyngdal kommune nå har gjennomført angir et gevinstpotensial av prosjektet som knapt noen på forhånd kunne drømme om. Både umiddelbare gevinster, og framtidige gevinster.

Metoden som er benyttet for å finne mulige gevinster er basert på maler utarbeidet av konsulentfirmaet Rambøll, på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS).

To grupper

Det er gjort beregninger på to målgrupper i alderen 16 til 19 år. Den ene er barn i lavinntektsfamilier hvor en av eller begge foreldrene mottar uføretrygd eller økonomisk sosialhjelp.

Den andre gruppen er unge som står i fare for å ikke fullføre videregående opplæring på såkalt normert tid, pluss to år. Altså innenfor en femårsperiode samlet sett.

For den siste gruppen viser beregningene, eller utenforregnskapet som det kalles, at en økonomisk nettogevinst kan vise seg å være på 8,7 millioner kroner. Det vil si at tiltaket har større framtidige gevinster enn kostnader. Gevinsten av tiltaket er sett opp mot kostnadene fellesskapet ville måtte ta dersom ungdommene hadde falt utenfor og blitt stønadsmottagere. Innenfor en tidsramme på 11 år er det sannsynliggjort at tiltaket går i pluss.

For den første gruppen, barn i lavinntektsfamilier hvor en av eller begge foreldrene mottar uføretrygd eller økonomisk sosialhjelp, er det anslått en mulig nettogevinst på hele 11,1 millioner kroner. Og her er tiltaket beregnet å gå i samfunnsøkonomisk pluss allerede etter to år.

Viktig samarbeid

- Vår målgruppe er i utgangspunktet 18-35 år, men malene vi har benyttet tar ikke høyde for dette, så derfor har vi brukt både lavinntekstfamilier og 16 til 19 år i disse beregningene. Vår målgruppe favner jo sånn sett begge deler, og mange av deltakerne i «En av mange» har en historikk hvor de kommer fra lavinntektstfamilier. Men vi har hatt mest fokus på unge mennesker som ikke har fullført videregående skole eller greid å komme seg ut i jobb. Tallene som er matet inn i malene er imidlertid korrekte, så gevinstpotensialet er realistisk, sier Lyngdal kommunes prosjektleder for «En av mange», Ida Marie Meland Eikebrok.

Ida Marie Eikebrok.png
Prosjektleder Ida Marie Meland Eikebrok.

Hun presiserer videre at samarbeidet med Lyngdal helsehus i gjennomføringen av prosjektet er enormt viktig.

- Som prosjektleder kunne jeg sagt masse om både det ene og det andre her, for det er svært mange gode historier som burde blitt delt. Når det gjelder samarbeidet med helsehuset så er det ekstremt viktig. Likeså samarbeidet med NAV og Karriere Agder, sier hun og legger til at kommunen nå er i gang med kull tre.

Totalt siden prosjektet ble startet opp for ett år siden har 16 personer fullført løpet på 18 uker.

- Prosjektet gir gevinst til oss som arbeidsgiver og samfunn, og gevinst for den enkelte, sier Ida Marie Meland Eikebrok.

Via lenken under kan du se hvordan prosjektet «En av mange» ble presentert i KS-webinaret «Inn i jobb». Ganske tidlig i videoen intervjues to av deltagerne på heleshuset, Cheyenne (22) og Malin (29) av prosjektleder Ida Marie. I webinaret deltar også prosjektlederen selv, sammen med ordfører Jan Kristensen og kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.

KS-webinaret «Inn i jobb»

Cheyenne og Malin en av mange.jpg
Se KS-webinaret «Inn i jobb» og hør Cheyenne og Malin fortelle om muligheten de har fått på Lyngdal helsehus. Skjermdump fra webinaret / video: Rune Hauan, Lyngdal kommune

LIM-tilskudd

«En av mange» har latt seg realisere blant annet takket være såkalt LIM-tilskudd fra fylkeskommunen. LIM står for likestilling, inkludering og mangfold. LIM-tilskuddet finansierer en halv stilling tilknyttet prosjektet.

I prosjektet får deltagerne i starten prøve ut ulike arbeidsområder, men skal etter hvert spisse seg inn mot et valgt fagområde. I løpet av perioden har de oppfølging av rådgivere fra kommunen, NAV-veileder og Karriere Agder. Målsettingen er at de etter endt prosjekt har klart å motivere seg for videre opplæring eller jobb.

Servicegruppe 1.jpg
Beboerne på Lyngdal helsehus storkoste seg på juleverkstedet som «En av mange»-servicegruppen arrangerte. Foto: Alexandra Indseth Langegard, Lister24

Gjør en forskjell

- «En av mange» er virkelig et prosjekt som gjør en forskjell, som gir unge en start i livet og som i tillegg gir nytte for samfunnet, og økonomisk gevinst for kommunen. Dette er bare de økonomiske dimensjoner. I tillegg kommer de menneskelige og samfunnsmessige gevinster ved et samfunn hvor alle bidrar inn i en jobb, oppsummerer Christina Haulrich Klausen ved KS' avdeling for kvalitetsutvikling, forskning, innovasjon og digitalisering.

Suksesshistorien fra Lyngdal vil utover høsten bli løftet fram på KS-webinarer, og det snakkes i tillegg om å lage en film om prosjektet «En av mange».

Via lenkene under kan rapportene lastes ned.

Unge i fare for å falle utenfor

Barn av lavinntektsfamilie

Les også:

Helsehusets servicegruppe

KS-skryt til Lyngdal

Kommunen søker handy-man

Sist endret: 08.04.2024