Helsetjenesten under press

Slitasjen på ansatte i helsetjenesten i Lyngdal kommune er nå urovekkende høy.

Slitasjen på ansatte i helsetjenesten i Lyngdal kommune er nå urovekkende høy.

Bekymringsmeldingen kom på møtet som kriseledelsen hadde på ettermiddagen onsdag 5. januar.

Virksomhetsleder for institusjons- og hjemmetjenester i Lyngdal, Anne Sanden Kvinen, presiserte på møtet at situasjonen innenfor helse og velferd foreløpig ikke er kritisk, men la heller ikke skjul på at virksomhetene er presset.

Ifølge Kvinen kommer det hyppige tilbakemeldinger fra slitne ansatte, og de ulike tjenesteområdene tar nå grep for å rigge seg for høyere fravær. Det innebærer blant annet å vurdere hvilke tjenester som kan velges bort dersom sykefraværet eskalerer.

Foreløpig er situasjonen under kontroll, men det er usikre tider. Agder er for tiden den regionen i landet med mest smitte, og det ventes at smittetrykket vil øke ytterligere. Noe som igjen vil kunne slå ut på kommunens evne til å levere kritiske tjenester til sine innbyggere.

  • Kriseledelsen vil i løpet av uken vurdere om det skal gjøres tiltak/anbefalinger lokalt i tillegg til de nasjonale tiltakene. Det kan bl.a. være anbefalinger om begrensninger i innendørs arrangement for voksne og videreføring av nåværende forskrift om smittekarantene også for barn under 18 år. Det sees også på å koordinere tiltak med de andre kommunene i regionen.

Skolestart

Skolene startet opp som planlagt etter juleferien tirsdag 4. januar. På gult nivå. Som kjent ble alle elever og ansatte i skole og oppvekst anmodet om å teste seg før frammøte. Ifølge virksomhetsleder for skolene, Ingrid Alden, taler alt for at denne oppfordringen ble fulgt.

Ifølge kommuneoverlege Henriette Pettersen har selvtestingen før skolestart kun avdekket to positive prøver. Knyttet til den videregående skolen på Byremo.

Kriseledelsen besluttet på møtet mandag å gi alle ansatte i skoler og barnehager muligheten til å benytte munnbind på jobb. Dersom de selv ønsker det. Kriseledelsen understreker at dette forebygger smitte, og oppfordrer til at munnbind benyttes.

Via lenkene under finner du innbyggermeldingen som ble sendt ut til media onsdag ettermiddag, samt oppdatert informasjon om smittebildet lokalt og den pågående vaksineringen.

PM 050122 - info fra kriseledelsen

Smittesituasjonen i Lyngdal

Vaksineringsarbeidet mot covid19

Sist endret: 08.04.2024