Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 28.09.21

Drop in-vaksinering på helsehuset

Torsdag 30. september tilbys det ny runde med drop in-vaksinering på Lyngdal helsehus. Fra kl. 18 til 19.

Det vaksineres da med Pfizer.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet så vær forberedt på kø, ettersom det er begrenset hvor mange som får slippe inn om gangen.

 • Man må være fylt 12 år for å få vaksine. Alle som ikke er fylt 16 år på vaksinasjonsdagen må ha med foreldresamtykke.
 • For personer over 18 år er intervallet mellom 1. og 2. dose minst 3-4 uker.
 • 16- og 17-åringer må vente 8 til 12 uker mellom dosene.
 • Aldersgruppen 12 til 15 skal bare ha én dose. De som tidligere har hatt positiv PCR-test i denne aldersgruppen skal ikke ha vaksine.

Folkehelseinstituttet har åpnet for dose 3 til utvalgte grupper med alvorlig nedsatt immunforsvar.

De som har fått brev fra sykehus om at de kan få dose 3, må ta med dette til vaksineringen. Ellers foregår dose 3 kun etter henvisning fra legesenteret.

For spørsmål om vaksinering, ring korona-telefonen på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 09 og 15, mandag til fredag, og fra kl. 08 til 09 lørdag og søndag. Eller du kan sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

 • I Lyngdal kommune vaksineres det nå kun på Lyngdal helsehus.

Vaksinestatus

Per september 2021 anslås det at et sted mellom 80 og 90 prosent av alle Lyngdals innbyggere som er i aldersgruppe for å få vaksine nå har fått minst én dose med covid19-vaksine. De aller yngste, aldersgruppen 12 til 15 år, skal kun ha én vaksinedose.

Vaksinedekningen i Lyngdal kommune ligger dermed omtrent på landssnittet.

De som så langt ikke er vaksinert er personer som enten har takket nei, eller som ikke har svart på innkalling. Til sammen rundt tusen personer. 630 av disse har sagt aktivt nei til vaksine.

Du trenger ikke ringe tilbake på 979 99 600

Dersom du ser et tapt anrop på telefonen din fra korona-telefonen, 979 99 600, trenger du ikke å ringe opp igjen. Fra luftveisklinikken anmodes det om at du ikke gjør det, ettersom dette bidrar til å øke pågangen ytterligere på en linje som i utgangspunktet har svært stor pågang. Du vil uansett bli kontaktet igjen.

Dose-intervaller

Har man fått Pfizer-vaksine som første dose, er det minst 21 dagers intervall til dose to. Intervallet er 28 dager hvis Moderna (Spikewax) var første dose.

Vaksinering av ungdom

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby koronavaksinasjon også til ungdom i alderen 12 til 15 år.

Hvordan dette gjennomføres i Lyngdal finner du mer informasjon om via lenken under.

Koronavaksine til aldersgruppen 12-15 år

 • Alle under 18 år får Pfizer-vaksine.
 • Aldersgruppen 12 til 15 år vaksineres kun med én dose.

– De som har valgt å utsette vaksinen blir som standard utsatt i 10 dager, og får så ny innkalling. Noen ringer inn og nevner en dato de er ledig fra, og får da ny innkalling etter denne dato. De vi ikke får tak i har fått et brev, der vi ber dem kontakte oss hvis de ønsker vaksinen. Vi får noen henvendelser fra disse, men mange hører vi aldri fra. De som fikk dose 1 i sommer er kalt inn tidligere enn de 12 ukene de først var satt opp til. Vi fremskynder alle nå når vi har fått så mange doser. De som får dose 1 nå får ny time etter 3-4 uker, opplyser Stine Stedje Fossen i vaksineteamet.

Ifølge henne har flere satt seg på "vaksine uønsket" fordi de er i tvil, og vil ta kontakt selv hvis de likevel ønsker. Tilflyttere til Lyngdal i løpet av sommeren kan også gjerne ta kontakt hvis de mangler en eller begge doser. Disse ligger ikke automatisk i systemet.

Hun oppfordrer de som av ulike grunner ikke har fått dose 1 men som nå likevel ønsker det om å ta kontakt så snart som mulig.

– Vi vet ikke hvor mye vaksine vi får fremover, og plutselig kan det være slutt, sier hun.

Bestill test på nett

Å bestille time for testing kan du enkelt gjøre på nett. Bruk knappelenken under. Du logger deg inn via ID-porten, med kodebrikke fra banken din, bank-ID på mobil eller tilsvarende.

Timeavtale korona-test

 • Det utføres IKKE testing ved legevakten. Testing kan derfor ikke bestilles via legevaktsentralen.
Vaksine-jenter.jpg
Vaksineringsarbeidet i Lyngdal foregår nå på helsehuset. Foto: Ronny Bjørnevåg

Innkalling via SMS

Lyngdal kommune benytter digital løsning for innkalling til vaksinering. Personer som kalles inn mottar en SMS med informasjon, og godkjenning av time via helsenorge.no. De trenger da ikke selv å melde seg på. For å kalle inn til vaksinering benyttes Folkeregisteret, og innkallingen er basert på FHI sin prioriteringsrekkefølge.

Ved pålogging ser man oppsatt tidspunkt for vaksinering og man får flere valg. Man kan bekrefte tildelt time, eller velge forslag til alternativ time. Man kan også velge at man er ferdigvaksinert, eller at man ikke ønsker vaksine.

Tildelt tid er reservert i 24 timer fra SMS-utsendelse.

Vaksineforberedelser.jpg
Kai Stokkeland (klinisk avansert sykepleier), Mette Biktjørn (sykepleier) og Hilde Møskeland (sykepleier) trekker opp og blander vaksine før den settes på innbyggere. Fra glass som i utgangspunktet er garantert å inneholder fem doser, henter de ut seks. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Slik har de ulike aldersgruppene blitt prioritert:

 • Beboere i sykehjem
 • Alder 85 år og eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 • Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 55 til 64 år
 • Alder 45 til 54 år
 • Alder 18 til 44 år
 • Alder 16 til 17 og 12 til 15 år

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste-kraft eller lungefunksjon, eksempelvis ALS, downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved auto-immune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
For å registrere deg for vaksinering ringer du korona-telefonen, nummer 979 99 600.

Koster det noe?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at vaksinasjon mot covid19 er gratis. Det skal heller ikke betales noen form for egenandel.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Når en er vaksinert og får forkjølelsessymptomer

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine:
Symptom Tiltak
Symptomer ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet  Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus
Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans    Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus

Som vist over kan man som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man har ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom.

 • Ingen av vaksinene som benyttes inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem.

Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Smittevernrådene gjelder fortsatt!

Selv om vaksinearbeidet er startet viser utviklingen i antall smittetilfeller at det ikke er noen grunn for å senke skuldrene. Smittevernrådene gjelder fortsatt. Det er:

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde minst 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Smittevern-Helsedir-Smittevern-320x250.jpg

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet

Legemiddelverket

Kontaktinformasjon

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Mer info om teststasjonen finner du via knappelenken under.

Testsenteret i Lyngdal

Sist endret: 28.09.2021