Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 20.01.22

Generelt

Barn og unge 12-15 år (født 2006-2009) KAN vaksineres med dose 2 minst 8 uker etter dose 1.

De som har gjennomgått covid kan få en dose minst 3 måneder etter de gikk ut av isolasjon.

Barn 5-11 år (født 2010-2016) KAN vaksineres hvis foresatte ønsker. Dette vurderes mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 minst 8 uker etter hvis dette er ønskelig. Barn i denne gruppen kan ikke komme på drop in og få vanlige vaksine, men får en egen versjon av vaksinen, beregnet til barn. Denne forventes å komme ut til kommunene i slutten av januar. Lyngdal avventer ytterligere informasjon om hvordan dette skal håndteres i kommunene.

Unge 16-17 år (født 2003-2005) BØR vaksineres med 2 doser, med anbefalt minst 8 ukers intervall.

Boosterdose er kun godkjent for personer over 18 år.

Personer over 18 år som får dose 1 nå, kan få dose 2 etter 3 uker (Pfizer) eller 4 uker (Moderna).

 • Alle over 45 år + risikopasienter BØR ta en boosterdose
 • Aldersgruppen 18-44 år KAN få en boosterdose

Timebestilling

Time for vaksinering kan bestilles over telefon 979 99 600 (besvares mellom kl. 09 og 13, mandag til fredag, og fra kl. 08-09 lørdag), per epost korona@lyngdal.kommune.no eller på helsenorge.no.

 • Alle som ikke er fylt 16 år på vaksinasjonsdagen må ha med foreldresamtykke.

Gjennomgått korona-sykdom teller som en dose.

FHI fraråder at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

Egenerklæringsskjema

Samtykkeskjema for foresatte

Informasjon om vaksine FHI

Vaksinasjonsdatoer og drop in-tilbud

Det vaksineres følgende datoer i januar og februar:

 • Tirsdag 18. januar
 • Torsdag 20. januar
 • Tirsdag 25. januar
 • Torsdag 27. januar
 • Torsdag 3. februar
 • Torsdag 10. februar
 • Torsdag 17. februar
 • Torsdag 24. februar

Med mindre annet er nevnt foregår vaksineringen på Lyngdal helsehus.

Vaksineringen pågår i tidsrommet 16.30 til 20.

Alle disse datoene er det også åpent for drop in-vaksinering. Og på drop in tas imot alle armer det kan stikkes nåler i. Men vær obs på at det må være gått minst 20 uker siden dose 2. Gjennomgått covid teller som en dose vaksine.

Personer kan komme på drop in når som helst i det tidsrommet vaksineringen pågår, men hvis mulig anmodes det å drøye til 17.30 med å komme.

Kriseledelsen oppfordrer alle som kan ta vaksine nå om få tatt den raskest mulig!

Ifølge vaksineteamet har totalt 4200 personer i Lyngdal per midten av januar 2022 fått en tredje dose.

I Lyngdal vaksineres det utelukkende med Pfizer. Men Moderna (Spikewax) kan skaffes på forespørsel. Personer under 30 år anbefales velge Pfizers vaksine.

Vaksinestatus i Lyngdal

Tabellen under viser den prosentvise vaksinedekning i Lyngdal per 21. desember 2021, fordelt på aldersgrupper.

Som tabellen viser er vaksinedekningen lavest blant innbyggere under 40 år.

Hvis samtlige innbyggere i Lyngdal kommune som kan få vaksine hadde takket ja, ville vaksinedekningen vært på ca. 83 prosent. Dette fordi rundt 17 prosent av innbyggerne er i en aldersgruppe som ikke skal ha vaksine.

Ca. 600 innbyggere har av ulike årsaker takket aktivt nei til vaksine, men dette tallet er jevnt synkende.

Det er også en del personer i aldersgruppen 65+ som gjennom høsten har hatt covid, og som derfor ikke skal ha en tredje dose.

Vaksineoversikt 211221 LK.png

Dose-intervaller

Har man fått Pfizer-vaksine som første dose, er det minst 21 dagers intervall til dose to. Intervallet er 28 dager hvis Moderna (Spikewax) var første dose.

Det skal gå minimum 20 uker fra ordinær dose 2 til en tredje boosterdose kan settes.

Dette betyr begrepene

 • Tredje dose:
  Ekstra vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser.
 • Oppfriskningsdose:
  Kan gis til personer som forventes å ha god effekt av to doser. De får en ekstra dose for å beholde den gode effekten.
 • Boosterdose:
  Det samme som oppfriskningsdose.

Du trenger ikke ringe tilbake på 979 99 600

Dersom du ser et tapt anrop på telefonen din fra korona-telefonen, 979 99 600, trenger du ikke å ringe opp igjen. Fra luftveisklinikken anmodes det om at du ikke gjør det, ettersom dette bidrar til å øke pågangen ytterligere på en linje som i utgangspunktet har svært stor pågang. Du vil uansett bli kontaktet igjen.

Bestill test på nett

Å bestille time for testing kan du enkelt gjøre på nett. Bruk knappelenken under. Du logger deg inn via ID-porten, med kodebrikke fra banken din, bank-ID på mobil eller tilsvarende.

Timeavtale korona-test

 • Det utføres IKKE testing ved legevakten. Testing kan derfor ikke bestilles via legevaktsentralen.
Vaksine-jenter.jpg
Vaksineringsarbeidet i Lyngdal foregår nå på helsehuset. Foto: Ronny Bjørnevåg

Innkalling via SMS

Lyngdal kommune benytter digital løsning for innkalling til vaksinering. Personer som kalles inn mottar en SMS med informasjon, og godkjenning av time via helsenorge.no. De trenger da ikke selv å melde seg på. For å kalle inn til vaksinering benyttes Folkeregisteret, og innkallingen er basert på FHI sin prioriteringsrekkefølge.

Ved pålogging ser man oppsatt tidspunkt for vaksinering og man får flere valg. Man kan bekrefte tildelt time, eller velge forslag til alternativ time. Man kan også velge at man er ferdigvaksinert, eller at man ikke ønsker vaksine.

Tildelt tid er reservert i 24 timer fra SMS-utsendelse.

Vaksineforberedelser.jpg
Kai Stokkeland (klinisk avansert sykepleier), Mette Biktjørn (sykepleier) og Hilde Møskeland (sykepleier) trekker opp og blander vaksine før den settes på innbyggere. Fra glass som i utgangspunktet er garantert å inneholder fem doser, henter de ut seks. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Slik har de ulike aldersgruppene blitt prioritert:

 • Beboere i sykehjem
 • Alder 85 år og eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 • Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 55 til 64 år
 • Alder 45 til 54 år
 • Alder 18 til 44 år
 • Alder 16 til 17 og 12 til 15 år

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste-kraft eller lungefunksjon, eksempelvis ALS, downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved auto-immune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
For å registrere deg for vaksinering ringer du korona-telefonen, nummer 979 99 600.

Koster det noe?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at vaksinasjon mot covid19 er gratis. Det skal heller ikke betales noen form for egenandel.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Når en er vaksinert og får forkjølelsessymptomer

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine:
Symptom Tiltak
Symptomer ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet  Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus
Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans    Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus

Som vist over kan man som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man har ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom.

 • Ingen av vaksinene som benyttes inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem.

Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet

Legemiddelverket

Kontaktinformasjon

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Mer info om teststasjonen finner du via knappelenken under.

Testsenteret i Lyngdal

Husk at Kommune Kari, vår chatbot, også svarer ganske bra på de mest vanlige spørsmålene om korona.

Sist endret: 20.01.2022