Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.
Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.

Sist oppdatert: 21.04.21 (NB - informasjonen på denne siden er relevant én til to uker etter hver oppdatering)

For spørsmål om vaksinering, ring korona-telefonen på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag. Eller du kan sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Vaksinestatus

Antallet vaksinedoser som Lyngdal kommune mottar i uke 17 er økt fra 288 til 400 doser.

Det betyr at planen for gruppevaksinering iverksettes når disse 400 dosene skal settes. Gruppevaksineringen skjer Fibohallen.

Gruppevaksineringen innebærer en oppbemanning som betyr at det kan settes én dose i minuttet.

 • Det er da fem personer som vaksinerer, mens tre personer er dedikert å klargjøre vaksinene.
 • I tillegg får fire personer i oppgave å organisere mottaket og flyten av innbyggere gjennom vaksineområdet.
 • Mannskaper fra både Lyngdal Røde Kors og Lyngdal idrettslag vil bistå i denne første gruppevaksineringen i Lyngdal kommune.

– Jeg vil benytte anledningen til å skryte av Røde Kors og Lyngdal IL som er positive, fleksible og motiverte til å bidra i dette arbeidet, sier vaksine-koordinator i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

Inneværende uke (16) settes det som planlagt 264 doser.

Den ordinære vaksineringen foregår på Lyngdal helsehus. I Lyngdal nord på Byremo læringssenter.

2020 10 22 massevaksinering 3.jpg
Bildet er fra øvelse på gruppevaksinering i Lyngdalshallen. I uke 17 blir dette en realitet. I midten ses koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.
2020 10 22 organisering av massevaskinering.jpg
Slik er gruppevaksineringen tenkt organisert.

Ta telefonen!

Med den planlagte gruppevaksineringen like om hjørnet poengterer vaksine-koordinator Ronny Bjørnevåg at det nå er viktigere enn noen gang at innbyggere tar telefonen når vaksineteamet ringer for å avtale tid. Dersom personer som skal kalles inn unnlater å svare telefonen fordi det ringer fra et ukjent nummer medfører dette at teststasjonens medarbeidere må bruke mer tid på å omorganisere listene.

Pfizer-vaksinen som nå utelukkende benyttes har begrenset holdbarhet, og må derfor settes ganske umiddelbart etter at den er mottatt.

– Vi har ønske om å kunne tildele vaksiner effektivt til alle etter gjeldende prioriteringsliste, og håper derfor at de som har meldt seg på til vaksinering eller venter på vaksine på grunn av at de er i en høyrisikogruppe, hele tiden har telefonen påslått og er tilgjengelig slik at vi raskest mulig kan komme i kontakt med dem, sier Bjørnevåg.

 • Nummeret de ringer fra er korona-telefonen: 979 99 600.
 • Vaksineteamet kaller ikke inn personer via SMS.

Ingen reserveliste

Dersom en person ikke møter fram til avtalt vaksinering, må det som nevnt over brukes tid på å få tak i andre som kan få denne vaksinen. Det tas da kontakt med personer som befinner seg i samme prioriterte gruppe. Det er ikke mulig for innbyggere som tilhører lavere prioriterte grupper å stå som «reserve».

Det er også et økende antall henvendelser fra innbyggere som ønsker å få avklart om de står på «høyrisiko-liste». Disse listene kommer fra fastlegene, og vaksineringsteamet har per nå ikke kapasitet til å sjekke ut alle disse henvendelsene mot disse listene ettersom førsteprioritet er å innkalle til og gjennomføre vaksinasjon.

– Vi ber derfor om at innbyggere venter med denne typen henvendelser, i alle fall til midten av mai. Innen da forventer vi å være ferdig med å innkalle alle i denne gruppen til vaksinering, sier Bjørnevåg.

Han presiserer at mottatt informasjon om høyrisiko-pasienter er lagret på et datasikkert sted hvor få ansatte har tilgang.

Per fredag 16. april hadde 2189 innbyggere i Lyngdal fått minst 1 dose.

De vaksinene fordeler seg slik:

 • Institusjon og omsorgsboliger ferdig vaksinert
 • 313 personer over 85 år
 • 692 personer mellom 75 og 84 år
 • 607 personer mellom 65 og 74 år

Videre framdrift:

 • Uke 16 settes det 264 doser
 • Uke 17 settes det 400 doser (som nevnt over blir dette gruppevaksinering i Fibohallen)

I de neste ukene vil det bli færre som får sin første dose, ettersom vaksineringen nå er kommet til den fasen der flere kommer tilbake for å få sine andre dose.

– Vi håper og tror at vi nå har innkalt de fleste over 65 år som er påmeldt i løpet av april til dose 1, opplyser leder for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

Omfanget av det videre vaksineringsarbeidet er først og fremst avhengig av antallet doser som Lyngdal kommune.

I tillegg spiller følgende faktorer inn:

 • Antallet innbyggere i risikogruppene som takker ja vil vaksine
 • Intervallet mellom dose 1 og dose 2 (dette kan øke)
 • Endelig avklaring om bruken av AstraZeneca-vaksinen

Den gruppen som per nå får vaksine er påmeldte over 65 år (født 1956 eller tidligere), og risikopasienter meldt inn fra fastleger.

 • Det er ikke mulig for folk under 65 år å melde seg på til vaksinering ennå. Kommunen avventer informasjon fra sentrale myndigheter om videre prioritering.
Vaksine-jenter.jpg
Vaksineringsarbeidet i Lyngdal foregår normalt på helsehuset. Foto: Ronny Bjørnevåg

Det anmodes også om at ingen sender sensitiv informasjon til vaksineringsteamet. Det er kun fastlegene som skal vurdere diagnoser, ikke ansatte på luftveisklinikken.

Vaksineforberedelser.jpg
Kai Stokkeland (klinisk avansert sykepleier), Mette Biktjørn (sykepleier) og Hilde Møskeland (sykepleier) trekker opp og blander vaksine før den settes på innbyggere. Fra glass som i utgangspunktet er garantert å inneholder fem doser, henter de ut seks. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Slik prioriteres de ulike aldersgruppene:

 • Beboere i sykehjem (ferdig)
 • Alder 85 år og eldre (ferdig)
 • Alder 75 til 84 år (ferdig)
 • Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under - vaksinasjon pågår)
 • Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Alder 55 til 64 år
 • Alder 45 til 54 år
 • Alder 18 til 44 år

Når vaksinasjonen av samtlige prioriterte aldersgrupper kan være sluttført, beror på mengden og hyppigheten av vaksine-leveransene. Men optimistiske anslag sier innen utgangen av juli.

 • Alle innbyggere blir kalt inn etter gjeldende prioritering. Vaksineringsteamet ringer når det blir din tur.
 • Noen kan oppleve å bli kalt inn på kort varsel dersom det er doser til overs.

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste-kraft eller lungefunksjon, eksempelvis ALS, downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved auto-immune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Pauser vaksinering med AstraZeneca

Folkehelseinstituttet besluttet torsdag 11. mars å sette vaksineringsarbeidet med AstraZeneca-vaksinen på pause inntil videre. Dette på grunn av usikkerhet knyttet til bivirkninger.

Pausen innebærer full stans i utsendelse av AstraZeneca-vaksine fra FHI inntil videre. Ubenyttede doser som er sendt ut skal lagres forskriftsmessig på vaksinasjonsstedet.

Mer info om dette via lenken under.

FHI pauser AstraZeneca

Som følge av at AstraZeneca-vaksineringen inntil videre er satt på pause er kapasiteten til vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune halvert.

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
For å registrere deg for vaksinering ringer du korona-telefonen, nummer 979 99 600.

Hvem prioriteres først?

Når vaksinen er tilgjengelig kontaktes de prioriterte gruppene.

De første dosene med vaksine var forbeholdt innbyggere i institusjon.

 • Er du over 65 år og ønsker vaksine, bes du om å registrere deg via korona-telefonen: 979 99 600.
  Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 09 og 15. Tidspunkt for vaksinering blir kunngjort senere.

Når du ringer dette nummeret får du følgende valgmuligheter. Tast 1 for testing. Tast 2 for vaksine-registrering.

 • Vaksinering av personer under 65 år vil det komme mer informasjon om etterhvert. Personer i denne gruppen trenger ikke å ringe.

Det er begrenset med vaksinedoser, så det vil kunne ta tid før alle i målgruppene får tilbud om vaksine.

Alle innbyggere under 65 år med kroniske lidelser blir prioritert av fastlegene.

Koster det noe?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at vaksinasjon mot covid19 er gratis. Det skal heller ikke betales noen form for egenandel.

Vær obs på svindelforsøk

Dersom noen tar kontakt og ber deg betale egenandel for covid19-vaksine, eller betale for å rykke fram i køen, er det svindel. Vær også på vakt mot falske smittesporere. Les mer om dette via lenkene under.

Advarer mot svindelforsøk

Falske smittesporere

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Når en er vaksinert og får forkjølelsessymptomer

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine:
Symptom Tiltak
Symptomer ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet  Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus
Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans    Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus

Som vist over kan man som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man har ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom.

 • Ingen av vaksinene som benyttes inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem.

Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Smittevernrådene gjelder fortsatt!

Selv om vaksinearbeidet er startet viser utviklingen i antall smittetilfeller at det ikke er noen grunn for å senke skuldrene. Smittevernrådene gjelder fortsatt. Det er:

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde minst 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet

Legemiddelverket

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om covid19-vaksineringen, kan du ringe 979 99 600, eller sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Testsenter for covid19

Teststasjonen for korona er lokalisert på Rom.

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Mer info om teststasjonen finner du via knappelenken under.

Testsenteret i Lyngdal

Sist endret: 22.04.2021