Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.
Her presenteres status for det pågående vaksineringsarbeidet.

Sist oppdatert: 16.07.21 (NB - informasjonen på denne siden er relevant én til to uker etter hver oppdatering)

For spørsmål om vaksinering, ring korona-telefonen på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 09 og 15, mandag til fredag, og fra kl. 08 til 09 lørdag og søndag. Eller du kan sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Du trenger ikke ringe tilbake på 979 99 600

Dersom du ser et tapt anrop på telefonen din fra korona-telefonen, 979 99 600, trenger du ikke å ringe opp igjen. Fra luftveisklinikken anmodes det om at du ikke gjør det, ettersom dette bidrar til å øke pågangen ytterligere på en linje som i utgangspunktet har svært stor pågang. Du vil uansett bli kontaktet igjen.

Innkalling via SMS

Lyngdal kommune benytter digital løsning for innkalling til vaksinering. Personer som kalles inn mottar en SMS med informasjon, og godkjenning av time via helsenorge.no. De trenger da ikke selv å melde seg på. For å kalle inn til vaksinering benyttes Folkeregisteret, og innkallingen er basert på FHI sin prioriteringsrekkefølge.

Ved pålogging ser man oppsatt tidspunkt for vaksinering og man får flere valg. Man kan bekrefte tildelt time, eller velge forslag til alternativ time. Man kan også velge at man er ferdigvaksinert, eller at man ikke ønsker vaksine.

Tildelt tid er reservert i 24 timer fra SMS-utsendelse.

– Løsningen fungerer bedre og bedre, men det er fortsatt mange som ikke svarer på SMSen om tildelt time. Så vi anmoder folk om å bli flinkere til å svare, sier leder av vaksineteamet i Lyngdal, Åshild Gysland.

Vaksinestatus

Vaksineringen følger prioriteringsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet (FHI). Med noen få unntak er Lyngdal kommune nå ferdig med vaksineringen av gruppe 1 til 8.

Videre vaksinering blir som følger:

 • Gruppe 9: Alder 45 – 54 år (pågår)
 • Gruppe 10: Alder 18 – 24 år og 40 – 44 år (pågår)
 • Gruppe 11: Alder 25 – 39 år.

– Det som er utfordrende er at vi ikke vet hvor mange doser kommunen får tildelt. Vi vet antall vaksinedoser ca 10 dager før levering. Først da kan vi sette opp dato for vaksinering og begynne å kalle inn til dose 1 og dose 2. Time til dose 2-vaksinering blir 12 uker etter første dose, med mindre det er medisinske grunner for kortere intervall, sier Gysland.

Det vaksineres nå kun i Fibohallen, primært onsdager og torsdager.

 • Uke 26 ble det i Lyngdal kommune satt 480 doser, og 276 doser i uke 27.
 • Uke 28 mottok Lyngdal 402 vaksinedoser, og 588 doser i uke 29.
 • For uke 30 er det varslet at kommunen vil motta 726 doser. En del av disse vil trolig også bli satt i uke 31.

Som nevnt over er prognosene for levering av Pfizer-vaksine gjennom sommeren usikre, men med utgangspunkt i mengden vaksinedoser levert så langt antas det at vaksineringen av gruppe 11 vil være godt i gang i august måned.

 • Per mandag 12. juli har totalt ca. 4800 innbyggere fått minimum én dose med vaksine. Det er 4800 av ca 8000 mellom 18 og 101 år.

Bestill test på nett

 • Digital løsning for å booke time for testing er allerede på plass. Mer info om det via knappelenken under.

Avtal test på nett

2020 10 22 massevaksinering 3.jpg
Bildet er fra øvelse på gruppevaksinering i Lyngdalshallen. I uke 17 ble dette en realitet, men da i Fibohallen. 
2020 10 22 organisering av massevaskinering.jpg
Slik organiseres er gruppevaksineringen.

Ta telefonen!

Vaksineteamet i Lyngdal ber innbyggere om å ta telefonen når de ringer for å avtale tid. Dersom personer som skal kalles inn unnlater å svare telefonen fordi det ringer fra et ukjent nummer medfører dette at teststasjonens medarbeidere må bruke mer tid på å omorganisere listene.

Pfizer-vaksinen som nå utelukkende benyttes har begrenset holdbarhet, og må derfor settes ganske umiddelbart etter at den er mottatt.

 • Nummeret de ringer fra er korona-telefonen: 979 99 600.
 • Vaksineteamet kaller ikke inn personer via SMS.

Ingen reserveliste

Dersom en person ikke møter fram til avtalt vaksinering, må det som nevnt over brukes tid på å få tak i andre som kan få denne vaksinen. Det tas da kontakt med personer som befinner seg i samme prioriterte gruppe. Det er ikke mulig for innbyggere som tilhører lavere prioriterte grupper å stå som «reserve».

Det er også et økende antall henvendelser fra innbyggere som ønsker å få avklart om de står på «høyrisiko-liste». Disse listene kommer fra fastlegene, og vaksineringsteamet har per nå ikke kapasitet til å sjekke ut alle disse henvendelsene mot disse listene ettersom førsteprioritet er å innkalle til og gjennomføre vaksinasjon.

Mottatt informasjon om høyrisiko-pasienter lagres på et datasikkert sted hvor få ansatte har tilgang.

Omfanget av det videre vaksineringsarbeidet er først og fremst avhengig av antallet doser som Lyngdal kommune.

Vaksine-jenter.jpg
Vaksineringsarbeidet i Lyngdal foregår normalt på helsehuset. Foto: Ronny Bjørnevåg

Det anmodes også om at ingen sender sensitiv informasjon til vaksineringsteamet. Det er kun fastlegene som skal vurdere diagnoser, ikke ansatte på luftveisklinikken.

Vaksineforberedelser.jpg
Kai Stokkeland (klinisk avansert sykepleier), Mette Biktjørn (sykepleier) og Hilde Møskeland (sykepleier) trekker opp og blander vaksine før den settes på innbyggere. Fra glass som i utgangspunktet er garantert å inneholder fem doser, henter de ut seks. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Slik prioriteres de ulike aldersgruppene:

 • Beboere i sykehjem (ferdig)
 • Alder 85 år og eldre (ferdig)
 • Alder 75 til 84 år (ferdig)
 • Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under - vaksinasjon pågår)
 • Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under - vaksinasjon pågår)
 • Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander - vaksinasjon pågår
 • Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander - vaksinasjon pågår
 • Alder 55 til 64 år - nærmer seg oppstart
 • Alder 45 til 54 år
 • Alder 18 til 44 år

Når vaksinasjonen av samtlige prioriterte aldersgrupper kan være sluttført, beror på mengden og hyppigheten av vaksine-leveransene. Men optimistiske anslag sier innen utgangen av juli.

 • Alle innbyggere blir kalt inn etter gjeldende prioritering. Vaksineringsteamet ringer når det blir din tur.
 • Noen kan oppleve å bli kalt inn på kort varsel dersom det er doser til overs.

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hoste-kraft eller lungefunksjon, eksempelvis ALS, downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved auto-immune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Illustrasjonsbilde korona-vaksine.png
For å registrere deg for vaksinering ringer du korona-telefonen, nummer 979 99 600.

Koster det noe?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det betyr at vaksinasjon mot covid19 er gratis. Det skal heller ikke betales noen form for egenandel.

Vær obs på svindelforsøk

Dersom noen tar kontakt og ber deg betale egenandel for covid19-vaksine, eller betale for å rykke fram i køen, er det svindel. Vær også på vakt mot falske smittesporere. Les mer om dette via lenkene under.

Advarer mot svindelforsøk

Falske smittesporere

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Når en er vaksinert og får forkjølelsessymptomer

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine:
Symptom Tiltak
Symptomer ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet  Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus
Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans    Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus

Som vist over kan man som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man har ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom.

 • Ingen av vaksinene som benyttes inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem.

Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Smittevernrådene gjelder fortsatt!

Selv om vaksinearbeidet er startet viser utviklingen i antall smittetilfeller at det ikke er noen grunn for å senke skuldrene. Smittevernrådene gjelder fortsatt. Det er:

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde minst 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Nettsider med utfyllende informasjon

Folkehelseinstituttet

Legemiddelverket

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om covid19-vaksineringen, kan du ringe 979 99 600, eller sende epost til:

korona@lyngdal.kommune.no

Testsenter for covid19

Teststasjonen for korona er lokalisert på Rom.

Å bestille time for testing kan du nå enkelt gjøre via nett. Bruk knappelenken under. Du logger deg inn via ID-porten, med kodebrikke fra banken din, bank-ID på mobil eller tilsvarende.

Timeavtale korona-test

 • Det utføres IKKE testing ved legevakten. Testing kan derfor ikke bestilles via legevaktsentralen.

Kontaktinformasjon

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Mer info om teststasjonen finner du via knappelenken under.

Testsenteret i Lyngdal

Sist endret: 16.07.2021