Vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune

Husk at Kommune Kari, vår chatbot, svarer bra på de mest vanlige spørsmålene om korona. For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.
Husk at Kommune Kari, vår chatbot, svarer bra på de mest vanlige spørsmålene om korona. For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Sist oppdatert: 13.01.23

Hvilke anbefalinger gjelder nå?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende vintersesong:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Det er også åpnet for at personer i aldersgruppen 18 til 64, uten risikotilstander, har mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom de selv ønsker det.

Se mer info via knappelenken under:

Lenke: Om vaksinering (FHI)

Illustrasjonsbilde av sprøyte og stilisert koronavirus

Disse risikogruppene tilbys nå oppfriskningsdose
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

I tillegg kan vi nå gi oppfriskningsdose til gruppen 12 til 17 år i følgende risikogrupper:

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

FHI anbefaler også at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose.

Felles for alle grupper er at det må gå minst 4 måneder fra siste dose, og minimum 3 uker, men helst 3-4 måneder, fra gjennomgått koronasykdom.

Timebestilling

Time for korona-vaksine bestilles på epost:

 

 • Alle som ikke er fylt 16 år på vaksinasjonsdagen må ha med utfylt samtykkeskjema.

Lenke: Samtykkeskjema for foresatte

Lenke: Egenerklæringsskjema

Når og hvor?

Vaksinering mot korona tilbys på Lyngdal helsestasjon siste torsdag i måneden, mellom kl. 13.30 og 14.30.

Helsestasjonen finner du i Alleen 16 (etasjen under Lyngdal legesenter).

Ny vaksinetype

Fra uke 38 i 2022 tilbys en ny og oppdatert vaksine fra Pfizer/BioNTech, som trolig gir bedre beskyttelse og er bedre tilpasset nye virusvarianter.

Den oppgraderte vaksinen brukes kun til oppfriskningsdoser.

Lyngdal kommune har begge typer tilgjengelig.

Anbefalinger i forbindelse med reise

 • Den som skal reise har selv plikt til å sette seg inn i regler og tiltak i det landet du reiser til. Les mer via lenken under.

Lenke: Ut på reise?

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Når det gjelder covid19-vaksinen er det god kunnskap om både vanlige og mindre vanlige bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde og moderate, oppstår 1 til 3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. Men det kan ikke utelukkes bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering, eller sjeldne bivirkninger.

Foreløpig er følgende kjent om bivirkninger av covid19-vaksinen:

 • Smerter på stikkstedet
 • Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber
 • Et mindre antall vaksinerte får mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger

Det er mildere bivirkninger blant personer over 65 år.

Når en er vaksinert og får forkjølelsessymptomer

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine:
Symptom Tiltak
Symptomer ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning: Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet  Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus
Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning: Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans    Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus

Som vist over kan man som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man har ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret jobber med vaksinen, og altså ikke covid19-sykdom.

 • Ingen av vaksinene som benyttes inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid19 av å ta dem.

Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Helsepersonell melder inn bivirkninger på vanlig måte via nettstedet melde.no. Pasienter som opplever bivirkninger melder inn via helsenorge, eller tar kontakt med sin fastlege.

Hvorfor vaksine?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer.

Hovedmålet med koronavaksine er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Vaksineringen er også første steget på veien mot en gjenåpning av samfunnet og normalisering av hverdagen vår. Vaksineprogrammet sikrer liv, helse, sysselsetting, økonomi, essensielle tjenester og opprettholdelse av kritisk infrastruktur.

Nettsider og lenker med utfyllende informasjon

Lenke til Folkehelseinstituttet (FHI)

Lenke til Legemiddelverket

Lenke: Behandling med Paxlovid

Sist endret: 13.01.2023