Lyngdal formannskap 25. juni 2020

Gikk du glipp av direktesendingen fra formannskapet torsdag 25. juni, finner du opptaket her.

Gikk du glipp av direktesendingen fra formannskapet torsdag 25. juni, finner du opptaket her.

På saklisten til formannskapet denne torsdagen sto blant annet søknader om søndagsåpne butikker, og behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Formannskapets behandling av søknadene var imidlertid unntatt offentlighet, hjemlet i offentlighetslovens § 13, og forvaltningslovens § 13, 2. ledd, og ble derfor ikke vist på Kommune-TV. Dette var første søknadsrunde i 2020, der søknadsfristen gikk ut 15. juni.

Formannskapet behandlet også tre tilleggssaker. Den ene gjaldt forslag om støtte til verdens største sprettert. Det ble også tatt opp en sak om kontroll av lekeplasser i Lyngdal kommune.

Formannskapet 250620 Tønnes Seland.png
Tønnes Seland (Sp) på talerstolen under formannskapsmøtet 25. juni.

I det redigerte opptaket er pauser og annen dødtid klippet vekk. Bortsett fra det er opptaket identisk med direktesendingen.

Når du spiller av opptaket kan du under sakliste kjapt navigere mellom de ulike sakene.

Lenke: Opptak formannskapet 250620

Lenke: Møteinnkalling formannskapet 250620

Sist endret: 05.02.2024