Her ser du opptakene fra formannskapet og UMPT 25. juni 2020

Gikk du glipp av direktesendingene fra formannskapet og UMPT torsdag 25. juni, finner du opptakene her.

Gikk du glipp av direktesendingene fra formannskapet og UMPT torsdag 25. juni, finner du opptakene her.

Formannskapet

På saklisten til formannskapet denne torsdagen sto blant annet søknader om søndagsåpne butikker, og behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Formannskapets behandling av søknadene var imidlertid unntatt offentlighet, hjemlet i offentlighetslovens § 13, og forvaltningslovens § 13, 2. ledd, og ble derfor ikke vist på Kommune-TV. Dette var første søknadsrunde i 2020, der søknadsfristen gikk ut 15. juni.

Formannskapet behandlet også tre tilleggssaker. Den ene gjaldt forslag om støtte til verdens største sprettert. Det ble også tatt opp en sak om kontroll av lekeplasser i Lyngdal kommune.

Formannskapet 250620 Tønnes Seland.png
Tønnes Seland (Sp) på talerstolen under formannskapsmøtet 25. juni.

I det redigerte opptaket er pauser og annen dødtid klippet vekk. Bortsett fra det er opptaket identisk med direktesendingen.

Når du spiller av opptaket kan du under sakliste kjapt navigere mellom de ulike sakene.

Opptak formannskapet 250620

Møteinnkalling formannskapet 250620

Utvalg for miljø, plan og teknisk

Utvalg for miljø, plan og teknisk, UMPT, startet dagen med to befaringer. Den ene tilknyttet sak 59/20, en klagesak vedrørende grinder på veien til Myglestøl, mens den andre befaringen var på Lyngdal vannverk. Det formelle møtet ble satt i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus kl. 17.20. Da startet også direktesendingen. Opptaket fra møtet og møteinnkallingen finner du via knappelenkene under.

Dette var også siste møtet i utvalg for miljø, plan og teknisk på denne siden av sommeren. Neste møte i UMPT skal etter planen være 25. august.

Opptak UMPT 250620

Møteinnkalling UMPT 250620

Sist endret: 25.06.2020