Kommunens nyeste miljøfyrtårn

Nå kan også Lyngdal kulturhus smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn.

Nå kan også Lyngdal kulturhus smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn.

Selve godkjenningen var på plass i slutten av august, men nå har de også fått det synlige og håndfaste beviset, skiltet som forteller at Lyngdal kulturhus er en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet. Ansvarlig for sertifiseringsprosessen, avdelingsleder for kultur og fritid, Kristian Strøm, presiserer at det ikke er hele kultursektoren som nå er Miljøfyrtårn-sertifisert, men den delen av virksomheten som er knyttet til selve kulturhuset. Bygget som rommer scene, kino, bibliotek og administrasjon.

Kultursjef Jan Seland, avdelingsleder Kristian Strøm og ordfører Jan Kristensen med Miljøfyrtårn-plaketten
Med det synlige og håndfaste beviset på at også Lyngdal kulturhus nå er Miljøfyrtårn-sertifisert. Fra venstre: Virksomhetsleder Jan Seland, avdelingsleder og sertifiseringsansvarlig Kristian Strøm og ordfører Jan Kristensen. Foto: Odd-Ivar Knutsen, Lyngdal kommune

– For å få dette til har vi jobbet målrettet med tiltak knyttet til avfallshåndtering og -sortering, energieffektivisering og bevissthet rundt innkjøp, slik at vi i størst mulig grad nå kjøper miljømerkede produkter. Vi jobber også med å få laget en energiattest for bygget. Denne vil ytterligere vise hvor det er mulig å skape rom for energireduksjon, sier Strøm, men legger til at de allerede er godt i gang med tiltak knyttet til det å redusere energiforbruket.

– Vi har så langt i høst byttet ut rundt 75 lyspunkter til LED. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten og vinteren. Vi kommer også til å minske bruken av engangskopper ved å gå til innkjøp av miljømerkede flergangskopper. I fortsettelsen ønsker vi også å bytte ut våre gamle kinoprojektorer til laser. Dette vil redusere strømforbruket på begge kinoprojektorene med mellom 50 og 70 prosent. Så i tillegg til at dette handler om å ta klima- og miljøansvar, vil det også gi merkbar reduksjon på strømregningen til kulturhuset. Dette tiltaket forutsetter imidlertid nye investeringsmidler i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet for 2024, sier Kristian Strøm.

Lyngdal kulturhus er sjuende i rekken av kommunale bygg og virksomheter som nå er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er de seks andre:

  • Lyngdal rådhus
  • Konsmo kommunehus
  • Byremo barnehage
  • Konsmo barnehage
  • Lyngtua barnehage
  • Nygård barnehage

Via lenkene under kan du lese mer om det pågående arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering i Lyngdal kommune.

Lenke: Enda grønnere kommune

Lenke: Første miljøfyrtårn på plass

Lenke: Miljøfyrtårn-barnehager

Sist endret: 08.04.2024