Kommunestyret i opptak

Hva mente Lyngdal kommunestyre om salg av aksjer i Q43, og om stenging av miljøgata for biltrafikk? Fikk du ikke med deg ordskiftet under direktesendingen kan du nå se møtet fra 17. november i opptak.

Hva mente Lyngdal kommunestyre om salg av aksjer i Q43, og om stenging av miljøgata for biltrafikk? Fikk du ikke med deg ordskiftet under direktesendingen kan du nå se møtet fra 17. november i opptak.

De fleste sakene som lå på bordet til dette møtet ble behandlet av formannskapet torsdag 10. november. Salg av Lyngdal kommunes aksjer i attføringsbedriften Q43 var én av sakene som ikke var innom formannskapet uken før.

Aksjesalget berører både Lyngdal og Farsund kommuner, ettersom kommunene eier hver sin halvpart av aksjene i Q43. Farsund kommunestyre behandlet saken om aksjesalget 10. november. Det ordskiftet kan du se via lenken under. 

Lenke: Farsund kommunestyre om Q43-salg

Innledningsvis til Lyngdal kommunestyres møte torsdag 17. november fikk de folkevalgte en grundig orientering fra prosjektleder Marius Thoresen om status i arbeidet med Statens hus, mens møtet ble avrundet med en interpellasjon. Det var Senterpartiet som denne gangen ønsket å høre ordføreren svare på en del spørsmål partiet har knyttet til Hausvik industriområde.

  • Det redigerte opptaket fra kommunestyret finner du via lenken under:

Lenke: Lyngdal kommunestyre 17.11.22

I redigeringen klippes pauser og annen dødtid fra sendingen bort. Ut over det er opptaket identisk med direktesendingen.

I Kommune-TV kan du laste ned møteinnkalling og sakliste, og under avspillingen av opptaket har du også mulighet for å veksle mellom kameravinkel podiet og kameravinkel salen. Projektor-kameraet var ute av funksjon under denne sendingen.

Q43 fasade.jpg
Lyngdal og Farsund kommuner eier halvparten hver av attføringsbedriften Q43.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024