Kommunestyret i opptak

Hva mente Lyngdal kommunestyre om salg av aksjer i Q43, og om stenging av miljøgata for biltrafikk? Fikk du ikke med deg ordskiftet under direktesendingen kan du nå se møtet fra 17. november i opptak.

Hva mente Lyngdal kommunestyre om salg av aksjer i Q43, og om stenging av miljøgata for biltrafikk? Fikk du ikke med deg ordskiftet under direktesendingen kan du nå se møtet fra 17. november i opptak.

De fleste sakene som lå på bordet til dette møtet ble behandlet av formannskapet torsdag 10. november. Salg av Lyngdal kommunes aksjer i attføringsbedriften Q43 var én av sakene som ikke var innom formannskapet uken før.

Aksjesalget berører både Lyngdal og Farsund kommuner, ettersom kommunene eier hver sin halvpart av aksjene i Q43. Farsund kommunestyre behandlet saken om aksjesalget 10. november. Det ordskiftet kan du se via lenken under. 

Farsund kommunestyre om Q43-salg

Innledningsvis til Lyngdal kommunestyres møte torsdag 17. november fikk de folkevalgte en grundig orientering fra prosjektleder Marius Thoresen om status i arbeidet med Statens hus, mens møtet ble avrundet med en interpellasjon. Det var Senterpartiet som denne gangen ønsket å høre ordføreren svare på en del spørsmål partiet har knyttet til Hausvik industriområde.

  • Det redigerte opptaket fra kommunestyret finner du via lenken under:

Lyngdal kommunestyre 17.11.22

I redigeringen klippes pauser og annen dødtid fra sendingen bort. Ut over det er opptaket identisk med direktesendingen.

I Kommune-TV kan du laste ned møteinnkalling og sakliste, og under avspillingen av opptaket har du også mulighet for å veksle mellom kameravinkel podiet og kameravinkel salen. Projektor-kameraet var ute av funksjon under denne sendingen.

Q43 fasade.jpg
Lyngdal og Farsund kommuner eier halvparten hver av attføringsbedriften Q43.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus

Sist endret: 22.11.2022