Se periodens første politiske møter på Kommune-TV

I uke 43 var tiden kommet for at de fire nyvalgte politiske utvalgene og formannskapet skulle ha denne periodens første møter. På Kommune-TV kan du nå se møtene i opptak.

I uke 43 var tiden kommet for at de fire nyvalgte politiske utvalgene og formannskapet skulle ha denne periodens første møter. På Kommune-TV kan du nå se møtene i opptak.

I uke 43 kunne du altså på vårt Kommune-TV få med deg ikke mindre enn fem direkteoverføringer fra politiske møter.

Tirsdag 24. oktober var det premiere for både UMPT og utvalg for helse og velferd. Dagen etter var turen kommet til de politiske utvalgene for barn og oppvekst, og kultur og samskaping. Torsdag 26. oktober samlet det nye formannskapet seg til sitt første møte for valgperioden 2023 - 2027.

Se møtene her

De redigerte opptakene fra de fem møtene finner du via knappelenkene under.

Lenke: UMPT 24.10.23

Lenke: Helse og velferd 24.10.23

Lenke: Barn og oppvekst 25.10.23

Lenke: Kultur og samskaping 25.10.23

Lenke: Formannskapet 26.10.23

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

Dette behandlet de

Hva hadde så de fire utvalgene og formannskapet på sin politiske agenda denne uken?

  • Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) startet dagen med en befaring i Skomrak Næringspark. Denne befaringen var knyttet til den politiske saken som heter 1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Skomrak Næringspark. UMPT skulle også ta stilling til en søknad om endring av detaljreguleringsplan for kombinert bruk, fritidsbolig, bolig og småbåthavn på Hausvik, de hadde på bordet detaljreguleringsplan for E 39 Lyngdal vest - Kvinesdal, og de skulle vurdere en klagesak knyttet til grovplanering av tre eiendommer.
  • Så snart UMPT hadde hevet sitt møte, ble kommunestyresalen overtatt av utvalg for helse og velferd. Blant sakene de behandlet var en søknad om skjenkebevilling fra God Middag AS og byggetrinn B for omsorgsboliger på Byremo.
  • På saklisten til det politiske utvalget for barn og oppvekst onsdag 25. oktober var blant annet veien videre knyttet til kommunestyrets vedtak 15. juni 2023 om framtidig skolestruktur i Lyngdal kommune. Utvalget skulle også velge representanter til samarbeidsutvalg i barnehage og skole, og medlemmer til Margit og Karl Kvaviks legat for perioden 2023-2027. En workshop der temaet var utarbeidelse av årshjul sto også på agendaen.
  • Utvalg for kultur og samskaping startet sitt første møte etter at barn og oppvekst hadde satt strek. Kulturutvalget skulle ta stilling til tre søknader om støtte fra Olsokfondet, og de skulle dele ut kulturmidler for 2023. saken om kulturmidler ble utsatt fordi utvalgets medlemmer også ønsket å gå gjennom søknadene.
  • På dagsorden til Lyngdal formannskap torsdag 26. oktober fant du blant annet søknad om markedsstøtte i forbindelse med innspillingen av programserien Mesternes Mester, reglement for folkevalgte i Lyngdal kommune og spørsmålet om årlig bidrag til TV-aksjonen for perioden 2024 til 2027. Formannskapet startet sitt møte med ett minutts stillhet for Torjus Seland (7), som ble gravlagt fra Lyngdal kirke tidligere samme dag.

I utvalgene ble det også gitt orienteringer fra administrasjonen om de ulike virksomhetene, og både utvalgene og formannskapet mottok informasjon om årets andre tertialrapport.

Tertialrapportene finner du via knappelenken under.

Lenke til tertialrapporter

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du normalt velge mellom tre kameravinkler.

Det er «Podiet», som filmer talerstolen og møteleder, kameravinkelen «Salen» som viser hele møterommet og «Projektor», som formidler det som vises på lerret. På grunn av en teknisk feil med den faste projektoren i kommunestyresalen, fungerer ikke lenger dette kameraet. Dersom det underveis i møtet vises ting på lerret, kan du følge presentasjonene ved å velge kameraet som heter «Podiet».

I arkivet på Kommune-TV kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter fra tidligere møter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

  • Opptak fra formannskap og kommunestyre arkiveres i fire år
  • Opptak fra utvalgsmøter beholdes i arkivet i 100 dager

Om redigering

Alle opptak fra politiske møter redigeres før publisering i TV-arkivet. Det innebærer at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptakene identisk med direktesendingen.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024