Årsmeldinger og regnskap

Her publiseres Lyngdal kommunes tertialrapporter og årsmeldinger.

Her publiseres Lyngdal kommunes tertialrapporter og årsmeldinger.

Årsberetninger

Lenke: Årsmelding Lyngdal kommune 2022

Via den grønne knappelenken under kan du lese omtalen av årsmeldingen under Kommune-nytt:

Lenke: 2022 - bedre enn fryktet

Lenke: Årsmelding Lyngdal kommune 2021

Lenke: Årsmelding Lyngdal kommune 2020

Tertialrapporter

Lenke: Rapport 1. tertial 2023

Lenke: Rapport 2. tertial 2023

Kontaktinformasjon for henvendelser

Elin Rugland Falkum
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 23.10.2023