Årsmeldinger og regnskap

Her publiseres Lyngdal kommunes tertialrapporter og årsmeldinger.

Her publiseres Lyngdal kommunes tertialrapporter og årsmeldinger.

Årsberetninger

Lenke: Årsmelding Lyngdal kommune 2023

Via den grønne knappelenken under kan du lese omtalen av 2023-årsmeldingen under Kommune-nytt:

Lenke: 2023 kort fortalt

Tidligere årsmeldinger

Lenke: Årsmelding Lyngdal kommune 2022

Via den grønne knappelenken under kan du lese omtalen av 2022-årsmeldingen under Kommune-nytt:

Lenke: 2022 - bedre enn fryktet

Lenke: Årsmelding Lyngdal kommune 2021

Lenke: Årsmelding Lyngdal kommune 2020

Tertialrapporter

Tertialrapportene er en statusoversikt på kommunens drift etter fire måneder og åtte måneder. Henholdsvis 1. og 2. tertial.

Rapportene skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket for året realiseres. I tertialrapporten foretas en gjennomgang av hele budsjettet, status på sykefravær, igangsatte tiltak og aktiviteter mv.

Rapporter 2024

Lenke: Rapport 1. tertial 2024

Rapporter 2023

Lenke: Rapport 1. tertial 2023

Lenke: Rapport 2. tertial 2023

Kontaktinformasjon for henvendelser

Elin Rugland Falkum
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 24.05.2024