Samskaper om ny idrettsfritidsordning

Lyngdal idrettslag har tatt initiativet. Lyngdal kommune legger til rette. Etableringen av en idrettsfritidsordning fra 31. august er samskaping i praksis.

Lyngdal idrettslag har tatt initiativet. Lyngdal kommune legger til rette. Etableringen av en idrettsfritidsordning fra 31. august er samskaping i praksis.

Ved sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal kommuner ble samskaping løftet fram som ett av de nye satsningsområdene. Det handler nettopp om at kommune og innbyggere i fellesskap utvikler tjenestetilbudet.

Lyngdal stadion Fibohallen NY.png
Her på Lyngdal stadion blir det fra høsten av idrettsfritidsordning i regi av Lyngdal IL. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

«Initiativet fra Lyngdal idrettslag om å etablere en idrettsfritidsordning er et strålende eksempel på hva samskaping kan være», sier rådgiver Ann Karin Fuglestad. Den tidligere prosjektlederen for kommunesammenslåingen er nå en del av staben Samskaping og innovasjon, og jobber i den nye kommunen nettopp med nærdemokrati og innbyggerinvolvering. Da Lyngdal IL inviterte kommunen til et samarbeid om en idrettsfritidsordning, var dette nettopp et sånt svar på tiltale som samskapingskommunen Lyngdal har ventet på.

DSC_0816 Ann Karin vind i håret.JPG
Ann Karin Fuglestad.

«Kommunen har i utgangspunktet ingen godkjenningsmyndighet her, så dette kunne idrettslaget etablert helt uten å involvere oss. Men de ønsker å spille på lag, og vi ønsker å legge mest mulig til rette», sier Fuglestad.

Hun berømmer også skoleledelsen som viste stor fleksibilitet da henvendelsen fra idrettslaget kom sent på våren, på et tidspunkt da planene for høsten allerede var lagt.

Et bra supplement

«Vi var veldig innstilt på å få dette til. For kommunen blir det et bra supplement til dagens SFO, både innholdsmessig pluss at dette er et tilbud for 2. til 7. trinn», sier virksomhetsleder for barneskolene i Lyngdal kommune, Ingrid Alden.

Også barn med særskilte behov som er over vanlig SFO-alder, det vil si fra 1. til 4. trinn, kan gjennom IFO få et tilbud med jevngamle.

«Dette løses ved at personale fra Lyngdal kommune kan delta sammen med barn på Lyngdal idrettslag sitt tilbud», sier Alden. Hun trekker i tillegg fram at Lyngdal idrettslag gjennom dette initiativet tar ytterligere del i samfunnsansvaret som handler om økt aktivitet og folkehelse for barn og unge.

«Samtidig kan kanskje dette også bidra til økt rekruttering for lokale lag og foreninger», sier Ingrid Alden.

IMG_0620 Ingrid Alden.PNG
Ingrid Alden.

Tilbudet etableres fra og med 31. august, på Lyngdal stadion mandag til fredag, og retter seg altså mot barn fra 2. til 7. trinn. I utgangspunktet for elever fra Å barneskole og Berge barneskole.

«Vi må starte et sted og så bygge videre på erfaringene sammen med idrettslaget. Så vil tiden vise om ordningen utvides også for andre skoler», sier virksomhetsleder Alden.

Ann Karin Fuglestad ser for seg at tilsvarende samarbeid også kan være aktuelt med andre aktører. Eksempelvis innenfor musikk, dans og annet.

«At det tas slike initiativ fra lokale foreninger er en vinnvinn-situasjon for alle parter. Det bidrar til å styrke kommunens tilbud, og det er trivselsfremmende», sier hun.

Mestring og aktivitetsglede

På idrettsfritidsordningen skal barna få prøve seg på ulike idretter og aktiviteter. Noen dager vil de selv kunne velge aktivitet, og andre dager er det rullering av aktiviteter. Aktivitetene kan foregå på banen, i hallen, i skogen eller på løkka, og ute i all slags vær. Men uansett aktivitet skal det legges vekt på utvikling av grunnmotorikken, tilpasset barnets utviklingsnivå. Og det skal handle om mestring, aktivitetsglede, samarbeid og gode holdninger.

I tillegg til de fysiske aktivitetene vil idrettsfritidsordningen også ta for seg temaer som matlaging og kosthold, fair play, respekt og skadeforebygging, samt enkeltprosjekter som skogens og havets ressurser. For å nevne noe.

Idrettsfritidsordningen blir som nevnt et supplement til Lyngdal kommunes skolefritidsordning. IFO vil også følge skoleruta til Lyngdal kommune, slik at idrettsfritidsordningen og skolefritidsordningen har åpent og stengt på de samme dagene.

«Også prisene skal harmoneres. I tillegg håper vi å få på plass en løsning for transport fra Å skole til Berge barneskole», sier Ann Karin Fuglestad.

Løsningsorientert kommune

«Kommunen har vært positiv til ideen fra første møte, og svært løsningsorientert. Noe som har gjort prosessen kort. De har også funnet behov og løsninger som ikke vi tenkte på. Dette ikke bare muliggjør en åpning av IFO til ønsket tid, den 31 august, men viser også at vi trenger hverandres samarbeid for å kunne gi Lyngdals innbyggere de mest optimale aktivitetstilbud i fremtiden», sier Jan Ove Pedersen, sportslig leder for fotballgruppen i Lyngdal IL.

Han er klar på at idrettslaget kunne ha startet IFO uten å involvere kommunen, men understreker at samarbeidet med Lyngdal kommune er en viktig faktor for å kunne gjennomføre det han omtaler som en bærekraftig idrettsfritidsordning.

«Bakgrunnen vår for å starte opp en idrettsfritidsordning, ved siden av vår fotballfritidsordning, er å skape et bredt tilbud til barn og ungdom. Bevegelse er viktig for folkehelse generelt, og da vil vi, idrettslaget, ikke begrense aktivitetstilbudet til kun fotballinteresserte barn og unge. Idrettslaget ønsker å være et naturlig valg for barn i Lyngdal, og da legger vi nå til rette for dette. Med allsidig idrett i fritidsordningen, øker vi tilbudssiden så barna kan finne aktiviteter de liker. Kanskje fanger vi gjennom dette tilbudet også opp noen som ellers aldri ville ha startet med idrett. Ser vi på hvem vi ønsker å nå ut til, barna og foresatte i hele Lyngdal, er kommunens kompetanse og idrettslagets kompetanse i samarbeid viktig», sier Jan Ove Pedersen.

Her søker du plass

For å søke plass på idrettsfritidsordningen må det sendes epost til Lyngdal idrettslag. Benytt lenken under.

Epost Lyngdal IL

Husk å oppgi følgende informasjon:

  • Barnets navn, adresse, fødselsdato og skole
  • Foresattes navn, telefon og epostadresse
  • Hvilke dager det søkes om, og om transport ønskes
  • Andre opplysninger, såsom allergier mv.

Det kan søkes om plass 1, 2, 3, 4 eller 5 dager i uken.

Hva koster det?

Via knappelenken under kan du laste ned mer detaljert informasjon om IFO-tilbudet, herunder priser.

Invitasjon til Idrettsfritidsordning

Sist endret: 05.02.2024