Signaturer for et mer demensvennlig lokalsamfunn

Jan Kristensen uttrykte både stolthet og glede over at han på tampen av ordførerkarrieren fikk anledning til å sette sin signatur på avtalen som skal bidra til å gjøre Lyngdal til et enda mer demensvennlig samfunn.

Jan Kristensen uttrykte både stolthet og glede over at han på tampen av ordførerkarrieren fikk anledning til å sette sin signatur på avtalen som skal bidra til å gjøre Lyngdal til et enda mer demensvennlig samfunn.

Men selv om det er Jan Kristensens signatur på avtalen som tirsdag 12. september 2023 ble inngått med Nasjonalforeningen for folkehelsen, la ikke Lyngdals avtroppende ordfører skjul på at en annen markant lokalpolitiker, Venstres Steinar Bjørnstøl, skal ha sin rettmessige del av æren for at dette prosjektet nå har sett dagens lys. Bjørnstøl har også vært en pådriver for å få etablert demenskoret i Lyngdal sør.

– Du har virkelig pushet på for dette og fortjener honnør, sa ordfører Kristensen, henvendt til Bjørnstøl som var blant de tilstedeværende på rådhuset da avtalen ble signert.

– På Lyngdals vegne er jeg stolt over at vi nå får økt fokus på en veldig viktig ting, kvitterte Bjørnstøl.

Gruppebilde etter avtalesignering demensvennlig samfunn
Ordfører Jan Kristensen og Siv Galdal Olsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen viser stolt fram hver sin signerte kopi av avtalen for et mer demensvennlig samfunn. På bildet flankert av Steinar Bjørnstøl, folkevalgt for Venstre, og demenskoordinator Anne Låtveit. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Ifølge Siv Galdal Olsen, som signerte avtalen på vegne av Nasjonalforeningen, er det per nå rundt 170 kommuner i Norge som har inngått tilsvarende avtale.

– Lyngdal er den tiende kommunen på Agder, sa hun og presiserte at det å arbeide for et mer demensvennlig samfunn enkelt forklart handler om å være et medmenneske. – Det handler om å se personen, og ikke sykdommen, og å jobbe for at mennesker med demens skal oppleve trygghet i lokalsamfunnet. Det som er godt for en med demens er jo godt for alle, sa hun.

Ifølge kommunens nyansatte demenskoordinator, Anne Låtveit, skal det nå etableres en prosjektgruppe som skal jobbe videre med å realisere intensjonene i avtalen.

Ifølge avtaleteksten forplikter Lyngdal kommune seg til å aktivt jobbe for at mennesker med demens opplever seg inkludert og involvert i lokalmiljøet, og at de har mulighet til å delta i nødvendige hverdagsaktiviteter. Kommunen skal blant annet planlegge og gjennomføre kurs i demensvennlig samfunn for relevante næringer, organisasjoner, samarbeidspartnere og yrkesgrupper. Økt kunnskap om demens bidrar eksempelvis til at arbeidshverdagen til personer i ulike serviceyrker blir enklere, noe som igjen bidrar til positivt omdømme. Ved gjennomført kurs får bedrifter i kommunen et klistremerke som viser at ansatte har kunnskap om personer med demens.

Nasjonalforeningen på sin side skal bidra inn til kommunen med kunnskap, veiledning og informasjon, samt med kurs- og profileringsmateriell.

Håndtrykk etter avtalesignering
Siv Galdal Olsen og Jan Kristensen forsegler den signerte avtalen med et håndtrykk. I bakgrunnen applauderer Eva Tove Fuglestveit fra Grindheim helselag. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for at mennesker med demens skal møte forståelse og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra.

– Hvis alle kan litt mer om hva demens er, vil hverdagen bli enklere for alle som er berørt av denne sykdommen. Målet er at personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. Ved å bli møtt med respekt og forståelse i for eksempel butikker, kafeer, kollektivtransport, drosjetransport m.m., vil personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet, sier kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune, Ingunn Skretting. Det var hun som organiserte avtalesigneringen i Lyngdal rådhus tirsdag 12. september, der også representanter fra helselagene i Kvås og Grindheim var til stede.

Nå er noen politikere på vei ut, mens andre er på vei inn. Men avtalen som ordfører Jan Kristensen fikk sette sin signatur på dagen etter kommune- og fylkestingsvalget, forplikter. Samarbeidsavtalen med Nasjonalforeningen for folkehelsen er også i tråd med vedtak gjort av det politiske utvalget for helse og velferd 30. mai i år.

Via lenken under kan du se utvalgets behandling av saken.

Lenke: Utvalg for helse og velferd 30.05.23

Over 100.000 mennesker i Norge har demens, og over halvparten av disse bor i sine egne hjem. I årene som kommer vil stadig flere få demens, med økende behov for å skape nettopp et mer demensvennlig samfunn, for på den måten motvirke isolasjon og ensomhet. 

Ved å inngå denne avtalen gir Lyngdal kommune uttrykk for et ønske om å legge til rette for at personer med demens skal oppleve mestring og inkludering i lokalsamfunnet. Det handler om kunnskap, men også om å legge til rette fysiske og sosiale omgivelser, og kommunale tjenester.

Les også:

Lenke: Demenskoordinator ansatt

Lenke: Vil ha flere med på (u)notene

Lenke: Demenskoret starter opp igjen

Kontaktinformasjon

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024