Nyttige lenker ved hendelser og kontaktinfo

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Om denne siden

På denne siden har vi samlet kritisk kontaktdata, og lenker til viktig informasjon fra leverandører av strøm og tele. Her finner du også lenke til flom- og skredvarsling, og den nasjonale kriseportalen.

Innbyggervarsling

Ved behov for å varsle hele eller deler av kommunens innbyggere om hendelser benyttes SMS-varsling. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at personer med hemmelig / skjult nummer, eller nummer registrert på adresse utenfor det definerte varslingsområdet, ikke mottar slikt SMS-varsel. Dette kan du selv gjøre noe med ved å registrere dine opplysninger via lenken under.

Lenke til kundeinfo Varsling24

Informasjonssteder ved langvarig bortfall av strøm, nett og tele

Ved hendelser som forårsaker langvarig bortfall av strøm og / eller telekom - sistnevnte vil si alle former for informasjon som deles og spres via mobiltelefoner og internett - er bibliotekene Lyngdal kommunes informasjonssentraler.

Ved behov for informasjon ved slikt langvarig bortfall av strøm og / eller telekom kan innbyggere oppsøke sitt nærmeste bibliotek. I Lyngdal kommune har vi tre:

 • Hovedbiblioteket i Lyngdal kulturhus
 • Konsmo bibliotek
 • Byremo bibliotek

Dette gjelder dersom kommunen ikke har mulighet for å informere via sine ordinære varslingskanaler.

Lokal kontaktinformasjon ved hendelser

Feilmeldinger til Tekniske tjenester i Lyngdal kommune:
Ved henvendelser som gjelder bygg, vei, vann og avløp, ring sentralbordet: 38 33 40 00.

Utenom åpningstiden (kl. 08 til 15), ring vakttelefonen: 945 06 086.
NB! Du kan ikke sende SMS til dette nummeret.

Kriser:
Ved alvorlige henvendelser ring sentralbordet, 38 33 40 00 (kl. 08-15), eller beredskapskoordinator Birger Abrahamsen på telefon 932 56 783.

Alternativt mobilnummer: 411 01 144 (Kristine Valborgland, kommunalsjef Plan og næring)

Legevakt:
Legevakten benytter felles nasjonalt nummer: 116 117.

Lensmannen i Lyngdal:
Telefon 38 34 26 50.

Andre krisenummer

Nødnummer:
Brann 110 - brann og akuttforurensning.
Politi 112 - politi og redningssentral.
Medisinsk nødhjelp 113 - lege, ambulanse.

Nødnummer fra låst mobil
Det er kun nødnummer 112 det er mulig å ringe fra låst mobil. 112 virker også fra mobil uten SIM-kort, eller dersom du mangler penger på kontantkortet eller ikke har mobildekning fra din operatør. Forutsetningen for å kunne ringe er imidlertid at det finnes operatører med mobildekning i området.

Nødnummer 112 kan benyttes i alle EU- / EØS-land.

Giftinformasjon
Ved mistanke om forgifting ring 113.
Du kan også ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Lenke: Informasjon om helsehjelp

Psykososialt kriseteam

 • Ved behov for hjelp fra kriseteamet kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Les mer om psykososialt kriseteam via knappelenken under.

Lenke: Lyngdal kommunes kriseteam

Oversikt strømutfall

Via lenken til Agder Energi under kan du oppdatere deg på planlagte og hendelsesbaserte strømutfall og driftsforstyrrelser, og til enhver tid antall berørte abonnenter.

Vær oppmerksom på at stedsnavn som oppgis for områder med strømutfall er knyttet til det berørte distribusjonsnettet og ikke berørte adresser. Eksempelvis kan det stå Åseral på strømbrudd som berører folk i Eiken, fordi dette er kunder som forsynes fra trafostasjonen Skjerka i Åseral. Så det er med andre ord markeringen i kartet som gjelder.

Lenke: Agder Energi strømutfall

Oversikt basestasjoner og sendere

På nettstedet Finnsenderen.no kan du lokalisere basestasjoner for mobiltelefoni, radio- / TV-sendere og annet trådløst kommunikasjonsutstyr. Her er også en strålingskalkulator som angir eksponering på valgte posisjoner.

Merk at du må zoome inn til et visst nivå på kartet for å se basestasjonene. I avsnittet "Om Finnsenderen.no" kan du lese mer om bruken av nettstedet.

Lenke: Finnsenderen.no

Om Finnsenderen.no

 • Finnsenderen.no drives av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samarbeid med norske mobil- og kringkastingsoperatører. Den viser en oversikt over plassering av alle senderpunkter for kringkasting og offentlig mobiltelefoni som er satt i drift.
  Lenke til Nkom
 • Tjenesten oppdateres kvartalsvis, den er veiledende og baserer seg på innsendte data fra aktørene. Nkom tar ikke ansvar for eventuelle følger av unøyaktigheter.
 • Finnsenderen.no viser ikke dekning for mobil- eller kringkastingsnettene. Informasjon om dekning finner du på mobil- og kringkastingsoperatørenes nettsteder. Se under menypunktet dekningsutfall mobiltelefoni.
 • I nødsituasjoner kan du ringe nødnummeret 112 selv om det ikke er dekning i mobilnettet ditt, så lenge du er i dekningsområdet til et annet mobilnett. Det kan hende at du må ta ut SIM-kortet før du ringer 112.
 • Du kan lese mer om funksjonaliteten til nettstedet Finnsenderen.no under menypunktet veiledning, som du finner lengst til høyre øverst på siden Finnsenderen.no. I samme menylinje velger du type sender som ønskes lokalisert. For å finne basestasjoner til telefoni, velges menypunktet mobil lengst til venstre. Basestasjonene vises som blå punkter på kartet. Merk at du må zoome inn til et visst nivå for å se punktene. Tallet i midten av det blå geopunktet viser antall operatører som har basestasjon på stedet.

Dekningsutfall mobiltelefoni

Via lenken under finner du Telias oversikt over dekningsutfall i sanntid.

Lenke: Telia dekningsutfall

Telenor har ikke tilsvarende oversikt over dekningsutfall for sine basestasjoner. For å finne lokaliseringen til basestasjoner for mobiltelefoni, se under menypunktet "Oversikt basestasjoner og sendere".

Her melder du fra om trevelt over Telenors kabelnett

Dersom du observerer trevelt over linjer eller skader på kabelnett, anmoder Telenor om at dette rapporteres inn. Det kan du gjøre via lenken under, i menypunktet «Meld inn skade på Telenors nett».

Lenke: Telenor «Meld inn skade»

Disse skadene kan meldes inn:

 • Trær over linjen / fare for Telenors linjenett
 • Funn av ukjent kabel / kabelpåvisning under graving der kart fra gravemelding benyttes
 • Observerte skader på Telenors kabler (påkjørsel / graveskade / hærverk mv)
 • Observert slakk eller stram kabel hos Telenor
 • Jeg / vi har skadet Telenors kabel / utstyr
 • Anmodning om å fjerne infrastruktur som er til fare for liv og helse

Vær-, flom- og skredvarsler

All relevant informasjon om flom- og skredvarsling finnes på nettsiden www.varsom.no. En tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Meteorologisk institutt (NMI), Statens vegvesen og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Her finner du blant annet til enhver tid oppdaterte varsler, og betydningen av ulike varslingsnivåer.

Lenke til varsom.no

Lenke: Meteorologisk institutt

Vannføring

Nettstedet Sildre er en oversikt over hydrologiske målestasjoner og måledata i Norge. Siden er utviklet av seksjonen for hydrologisk informatikk (HI), ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Lenke til Sildre.no

Nødvarsel

Den nasjonale løsningen Nødvarsel formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

Lenke til infoside om Nødvarsel

Lenke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Kontaktinfo beredskapskoordinator

Birger Abrahamsen
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.12.2023